נפתלי הרץ אימבר (1856־1909)

<בהכנה>

Naphtali Herz Imber

    נפתלי הרץ אימבר נולד בזלוצ'וב, מזרח גליציה, בל' בכסלו, שבת חנוכה תרי"ז, 27 בדצמבר 1856, לאביו שמואל יעקב ולאמו האדל בת יעקב צבי שורץ. בילדותו הצטיין בכשרונות בלתי-מצויים, ולפי עדות אחיו, שמריהו אימבר, היה בקי בתלמוד, מדרש וזוהר בהיותו בן שבע. בגיל 12 התחיל לומד בעצמו תנ"ך וגרמנית, ובכל אלה עשה חיל. רוח השירה נתעוררה בו בשחר נעוריו. בין השירים השונים שכתב בימים ההם מפורסם השיר "אוסטריה", שנתחבר בשת תרל"ד לרגל מלאת מאה שנים להסתפחות בוקובינה לאוסטריה. פראנץ יוסף קיסר אוסטריה, שלו הוקדש השיר, כבדהו במכתב-תהילה ובפרס. אחרי מות אביו התחילו ימי נדודיו. משנת תרל"ה עד תרמ"ב שהה בארצות שונות. בקושטא (איסטנבול) התוודע ללורנס אוליפאנט, שמצא חן בעיניו ולקח אותו עמו לארץ-ישראל. בה ישב עד סוף שנת תרמ"ט וכתב שם את מבחר שיריו הלאומיים: "התקווה", "משמר הירדן", "השופר", ו"קדימה", שחוברו להם מנגינות ונעשו לשירי-עם. חלק משיריו אלה הוציא בשנת תרמ"ו בירושלים בשם ברקאי, עם מבוא מאת יחיאל מיכל פינס. בשנת תרנ"ב בא לאמריקה. גם בה לא ידע מנוחה והיה נודד מעיר לעיר וממדינה למדינה. בימי שבתו בבוסטון הוציא ירחון באנגלית לחקר הקבלה בשם אריאל. בעיר זו גם התוודע לד"ר אמנדה קטיה, שמאהבתה אליו התגיירה ונשאה לו לאשה (נישואין אלה לו ארכו זמן רב). נפתלי הרץ אימבר נפטר בניו יורק בשמחת-תורה שנת תר"ע, 8 באוקטובר 1909.
[מקורות: קרסל, תדהר, ויקיפדיה, מיזם 'בן-יהודה', לעקסיקאָן פון דער ניַיער יידישער ליטעראַטור, Yiddish Leksikon, ITHL]

ספריו:

 • ספר ברקאי : כולל שירים על ישראל ועל ישוב ארץ-ישראל ועל המושבות (ירושלים : דפוס מ. מיוחס, תרמ"ו)
 • ברקאי <החדש> : כולל שירים על ישראל ועל תקותו בשם א) מלכיות, ב) זכרונות, ג) שופרות, ד) שירים שונים (זלאטשוב : דפוס צוקערקאַנדעל, תר"ס)
 • ברקאי השלישי, או, גואל הדם : כולל שירים על ישראל ותקותו (ניו יאָרק : דפוס א.ח. ראָזענבערג, תרס"ה 1904)
 • להעבריה (פילאדעלפיא, פא. : J. MAGIL, 1907) <מעבר לשער: "מוקדש לציונים ביום התאספם בקרית טעננערסוויל, נ.י. בירח תמוז תתל"ח לגלותנו מאת המשורר">
 • מבחר כתבי נפתלי הרץ אימבר (תל אביב : ועד יובל החמשים להכתב "התקוה", תרפ"ט) <בראש הספר: "תולדותיו וחייו של נ.ה. אימבר" / מאת אחיו שמריהו אימבר>
 • כל שירי נפתלי הרץ אימבר (תל אביב : מ' ניומן, 1950) <ביאוגרפיה – שמריהו אימבר ; מבוא – דב סדן>
 • Master of hope : selected writings of Naphtali Herz Imber / edited by Jacob Kabakoff (New York : Herzl Press ; Madison, N.J. : Fairleigh Dicinson University Press, 1985)

תרגום:

 • הכוס / מאת אמר קיים ; מתורגם עברית מאת נפתלי הערץ אימבער (ניו יורק : דפוס ס. לוין, 1905) <עברית ואנגלית עמוד מול עמוד>

על המחבר ויצירתו:

ספרים:
 • אורן, רם.  נפש הומיה (תל אביב : קשת, 2012) <עריכה - יוסף שביט> <"סיפור אהבתו הטראגית של מחבר "התקווה", נפתלי הרץ אימבר">
  על הספר:
  • פרבר, חבצלת.  מושיע היהודים ומשורר "התקווה".  האומה, גל' 187 (סתיו תשע"ג, ספטמבר 2012), עמ' 123־127.
 • בלצן, אסתרית.  התקוה - עבר, הווה, עתיד : מסע רב-תחומי בעקבות ההמנון הלאומי (תל אביב : מעלות, תשס"ט 2009)
  על הספר:
 • קבקוב, יעקב. נפתלי הרץ אימבר 'בעל התקוה' (לוד : מכון הברמן למחקרי ספרות, תשנ"א) <הביאה לדפוס - רחל לורנץ>
  על הספר:
  • גמזו, יוסי.  ה"היפי" הראשון של הספרות העברית.  הדואר, שנה 71, גל' ב' (תשנ"ב), עמ' 17־20.
  • הולצמן, אבנר.  אימבר בעבותות ההמנון.  הארץ, תרבות וספרות, א' באב תשנ"א, 12 ביולי 1991, עמ'  <חזר ונדפס בספרו עין בעין : על עשרים חוקרי ספרות (ירושלים : הוצאת כרמל, תשע"ח 2018), עמ' 55־60>
מאמרים:
 • אחימאיר, אב"א [א. גיא]. על המשור ועל האיש א. אימבר.  חרות, ט"ז באייר תשי"ג, 1 במאי 1953, עמ' 6 <חזר ונדפס בספרו עין הקורא : סופרים וספרים, עיתונאים ועיתונים (תל אביב : הוועד להוצאת כתבי אחימאיר, תשס"ג 2003), עמ' 12־13, בשם: נ. ה. אימבר : הימנון לאומי>
 • אילן, צבי. שיר ומכתב מעזבונו של נ.ה. אימבר. ידיעות אחרונות, י"ז באלול תש"ם, 29 באוגוסט 1980, עמ' 20.
 • ברזל, הלל.  המנון ומאניפסט: נפתלי הרץ אימבר ...  בספרו:  שירת חיבת ציון (תל אביב : ספרית פועלים, תשמ"ח 1987), בעיקר עמ' 97־104 (וראה במפתח)
 • ברלוביץ, יפה.  משירת חיבת ציון לשירת מולדת : הזמר בעלייה הראשונה כמסד לזמר הישראלי.  ביקורת ופרשנות, כרך 44 (תשע"ב), עמ' 13־59.
 • גראייבסקי, פנחס בן צבי.  נפתלי הרץ אימבר, בעל "התקוה" : לשנת השמונים להולדתו.  דבר, י"ז בטבת תרצ"ו, 12 בינואר 1936, עמ' 4.
 • הכהן, אליהו.  "עוד לא אבדה תקוותנו".  אריאל: כתב-עת לידיעת ארץ-ישראל, גל' 186 (תשס"ט), עמ' 100־104.
 • הכהן, אליהו.  "על הררי ציון" : בחיפוש אחר המנון לאומי. בתוך:  לשוחח תרבות עם העלייה הראשונה : עיון בין תקופות / עורכת יפה ברלוביץ ; עורך משנה, יוסף לנג (תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, תש"ע 2010), עמ' 223־247.
 • הראל, שלמה. מורשת, תרבות ופואטיקה דורית : יהודי ספרד בראי השירה העברית. מהות, חוב' ח-ט (תשנ"א-תשנ"ב), עמ' 87־95 <על שירתם של יהודי ספרד אצל מיכ"ל, אימבר ופיכמן>  <הופיע גם בתוך "תרבות יהדות ספרד" : ספר הקונגרס הבינלאומי הראשון, תל-אביב, תמוז תשנ"א, יולי 1991 / עורכת - אביבה דורון (תל-אביב: הוצאת מכללת לוינסקי לחינוך, תשנ"ד>
 • זילברשלג, יצחק.  פרשה סתומה ביצירתו של אימבר.  דברי הקונגרס העולמי השישי למדעי היהדות (תשל"ג 1973), כרך ג' (תשל"ז 1977), עמ' 159־164 <על נסיונו שנכשל לערוך כתב-עת לענייני קבלה, "אוריאל"> *
 • חבר, חנן.  ראשית השירה העברית בארץ ישראל. בתוך: עתות של שינוי : ספרויות יהודיות בתקופה המודרנית : קובץ מאמרים לכבודו של דן מירון / עורכים - גידי נבו, מיכל ארבל, מיכאל גלוזמן (שדה בוקר: מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות - אוניברסיטת בן גוריון בנגב, תשס"ח 2008), עמ' 209־231.
 • לוין, ישראל.  מקודש לחול – הגאולה בשירת "חיבת-ציון".  בספרו: תנים וכינור : חורבן, גלות, נקם וגאולה בשירה העברית הלאומית (תל אביב : הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1998), עמ' 320־327.
 • מלאכי, אליעזר רפאל.  על ה"ברקאי" (החדש) של נ.ה. אימבר. בצרון, כרך ס"א (תש"ל), עמ' 259־262.
 • מלאכי, אליעזר רפאל.  שירי נ.ה. אימבר על פרעות קישינב. ברקאי, כרך מ"א (ערה"ש תשל"ד 1973), עמ' 53־55.
 • נחשון, גד.  מחבר "התקוה" כפופוליסט אמריקני : פרק לא ידוע בחיי נ. ה. אימבר.  מולד (סדרה חדשה), כרך ח (לא), חוב' 39־40 (249־250) (תש"ם 1980), עמ' 189־196.
 • נחשון, גד. "אוריאל" - הירחון היהודי היחיד ל"מדעי הקבלה". קשר, גל' 18 (1995), עמ' 62־65.
 • נחשון, גד.  היהודים האדומים : התדמית של יהודי תימן בעיניו של נפתלי הרץ אימבר "בעל התקווה". מאזנים, כרך ע"א, גל' 3 (תשנ"ז), עמ' 19־20 <גירסה אחרת הופיעה ב"תימא", כרך ו' (תשנ"ח)>
 • עינב, יצחק.  נפתלי הרץ אימבר : הביטניק העברי הראשון.  הארץ, מוסף שבועי, י"ז באדר ב' תשל"ו, 19 במארס 1976, עמ' 20, 21.
 • עינב, יצחק.  מכתבים של נפתלי הרץ אימבר אל זאנגוויל.  הציונות, כרך ד' (תשל"ו), עמ' 363־390.
 • עמית, גיש. האומה והתקווה : כיצד זכרנו ומדוע שכחנו את נפתלי הרץ אימבר מכאן, כרך ו' (חורף תשס"ו, דצמבר 2005), עמ'  86־105.
 • פרנקל, יוסף. עוד לא אבדה תקוותנו (על ההמנון הלאומי "התקווה"). האומה, גל' 128 (תשנ"ז), עמ' 408־412.
 • פרשל, טוביה. נ.ה. אימבר בעקבות היינה. הדואר, שנה נ' (תשל"א), עמ' 7.
 • צמרת, צבי.  "התקוה" - האם תוחלף? האם לא תעוגן בחוק?  האומה, שנה נ"ג, גל' 202 (קיץ תשע"ו, יוני 2016), עמ' 38־46.
 • קבקוב, יעקב.  מאיגרותיו של נפתלי הרץ אימבר.  הדואר, שנה 58, גל' ל"ו (כ"ב באלול תשל"ט, 4 בספטמבר 1979), עמ' 611־613.
 • קבקוב, יעקב.  שירת אימבר באמריקה.  הדואר, שנה 58, גל' ל"ח (כ' בתשרי תש"ם, 19 באוקטובר 1979), עמ' 653; גל' ל"ט (ח' בחשון תש"ם, 26 באוקטובר 1979), עמ' 666־667.
 • קבקוב, יעקב.  נ. ה. אימבר בעיני בני דורו.  הדואר, שנה 59, גל' א' (י"ט בחשון תש"ם, 9 בנובמבר 1979), עמ' 8־9; גל' ב' (כ"ו בחשון תש"ם, 16 בנובמבר 1979), עמ' 23־25; גל' ג' (ג' בכסלו תש"ם, 23 בנובמבר 1979), עמ' 38־39.
 • קבקוב, יעקב.  מסביב לבעל "התקווה".  הדואר, שנה 60, גל' י"ד (ט' באדר א' תשמ"א, 13 בפברואר 1981), עמ' 215־217 <כולל פרסום ראשון של שירו "גוי ואל היו" הנמצא באוסף שמ"ר שבארכיון ייוו"א>
 • קבקוב, יעקב.  נפתלי הרץ אימבר כסופר אנגלי. הדואר, שנה 63, גל' ל"ו (תשמ"ד), עמ' 596־597; גל' ל"ז (תשמ"ד), עמ' 629־630.
 • קבקוב, יעקב.  שירי נ.ה. אימבר שלא כונסו. באורח מדע : מחקרים בתרבות ישראל, מוגשים לאהרן מירסקי / ערך צבי מלאכי (לוד: מכון הברמן למחקרי ספרות, תשמ"ו), עמ' 553־588.
 • קבקוב, יעקב.  תעלומת האוטוביוגרפיה של נ.ה. אימבר. זהות, כרך ה' (תשמ"ח), עמ' 71־74.
 • קרסל, גצל [ג.ק.]  בעל "התקווה"מאזנים, כרך ט', גל'  5 (תשרי תש"ך, אוקטובר 1959), עמ' 380.
 • רוגל, נקדימון. בעקבות נפתלי הרץ אימבר בארץ-ישראל. כיוונים, חוב' 44 (תשנ"ה), עמ' 115־125.
 • שהם, ראובן.  דיוקן הגואל בשירת נ"ה אימבר . ביקורת ופרשנות, חוב' 23 (תשמ"ח), עמ' 65־85.
 • שהם, ראובן.  שירת נ. ה. אימבר - שירת 'ברקאי!'.  בספרו: בדרך הקשה : עיונים בשירה ... (תל אביב : פפירוס, בית ההוצאה באוניברסיטת תל-אביב, תש"ן 1990), עמ' 67־90.
 • שילוני, בן-עמי. הרימו קול ליפן ושריו.  הארץ, תרבות וספרות, י"א בסיון תשע"ה, 29 במאי 2015, עמ' 4 <על שירי הלל ליפן שכתב נ"ה אימבר בעקבות הניצחונות היפניים על רוסיה במלחמת רוסיה-יפן הראשונה (1904־1905) בספרו "ברקאי השלישי">
 • Abrahams, Israel. Imber's song. In his: By-paths in Hebraic Bookland (Philadelphia : Jewish Publication Society of America, 1920), pp. 359-364.
 • Bloom, Cecil. Naftali Herz Imber and Hatikvah: the "erratic genius," the national anthem, and the famous melody. Midstream: a quarterly Jewish review, vol. 58, no. 2 (2012)
 • Einav (Winehouse), Yitzhak. Naphtali Herz Imber - Israel Zangwill : a correspondence. Studies in Zionism, vol. 4 (1981), pp. 185-213.
 • Gartner, Lloyd P. Naphtali Hertz Imber – populist. Michael, vol. 3 (1975), pp. 88-100 *
 • Hever, Hannan. The beginning of poetry in Eretz Israel. In: Jewish literature and history : an interdisciplinary conversation / edited by Eliyana R. Adler and Sheila E. Jelen (Bethesda, Md. : University Press of Maryland, 2008), pp. 153-176.
 • Huss, Boaz. Forward, to the East : Naphtali Herz Imber's perception of Kabbalah. Journal of modern Jewish studies, vol. 12, no. 3 (November 2013), pp. 398-418 *
 • Kabakoff, Jacob. Naphtali Herz Imber as a Yiddish poet. Identity and ethos : a Festschrift for Sol Liptzin on the occasion of his 85th birthday / edited by Mark H. Gelber (New York : Peter Lang, 1986), pp. 49-67.
 • Silberschlag, Eisig. Hatikvah : anthem and author. Hebrew Abstracts, vol. 16 (1975), pp. 11-18.
 • Winehouse, B. Naftali Herz ("Hertzele") Imber. Jewish Quarterly, vol. 24,no. 3 (1976), pp. 6-9.
על "מבחר כתבי נפתלי הרץ אימבר" (תרפ"ט)
 • ר' בנימין. ברקאי (לצאת שירי אימבר על-ידי ועד היובל). מאזנים, שנה ראשונה, גל' א (ג' באדר ב' תרפ"ט, 15 במארס 1929), עמ' 15־16.
על "Master of hope" בעריכת יעקב קבקוב
 • קרסל, ג. התקווה.  מעריב, ספרות, אמנות, ביקורת, א' בטבת תשמ"ו, 13 בדצמבר 1985, עמ' 27, 28.
על "הכוס" לעומר כאיאם
קישורים:


עודכן לאחרונה: 9 במאי 2019

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף