יעקב הר-אבן (1900*־1989)

 <בהכנה>

Yaacov Har-Even

יעקב הר-אבן, בן שלום, אחיו של יהודה שטינברג, ואמו הניה בת חיים קופרמן, נולד בסקוריאני, ביסרביה, בכ"ג בכסלו תרס"א, 15 בדצמבר 1900*. קיבל חינוך מסורתי והמשיך לימודיו, עם עלייתו ארצה ב-1914, בגימנסיה הרצליה בתל-אביב. עם סיום לימודיו עבר לירושלים ועבד כמזכיר בועד-הלשון-העברי. בפסח תר"פ לקח חלק פעיל בהגנת ירושלים בימי הפרעות. בסוף 1920 יצא לחוץ-לארץ ולמד באוניברסיטאות פראג ורומא וסיים לימודי רפואה. בפראג היה בין המייסדים והפעילים ביותר של אגודת הסטודנטים העבריים "עבריה" ששמה לה למטרה את הפצת התרבות העברית והרעיון הציוני בקרב יהדות צ'כוסלובקיה. חזר ארצה ב-1933 ומאז עסק במקצועו וכן היה פעיל בחיי ציבור (במשך שנים בתחומי התנועה הרביזיוניסטית). סיפורו הראשון "פרכוסים", שכתב בעודנו תלמיד הגמנסיה, נתפרסם ב"הפועל-הצעיר" בהמשכים בשנת תרע"ט וזכה להערכה חמה מאת הסופר י"ח ברנר. פירסם ספורים ב"האדמה", ב"העולם", ב"הד-ליטא", ב"מאזנים" (השבועון והירחון) וב"גליונות". חלק מספוריו כונסו בספר "בתמורה" שיצא בתל-אביב בשנת תש"א. כתב מאמרים ורשימות. תרגם ספרים מלשונות שונות, ביניהם סיפור מאת באלזאק. כן ערך ספרים שתורגמו ע"י אחרים. בשנת תר"ץ נשא לאשה את חנה בת קהת בלומנפלד מבוטושאני (רומניה) ולהם שתי בנות: זיוה ויוספה.  יעקב הר-אבן נפטר בתל-אביב בי"א באלול תשמ"ט, 11 בספטמבר 1989 ונטמן בבית העלמין בנחלת יצחק.
* - כך לפי קרסל; עפ"י תדהר - נולד בט"ו בתשרי תר"ס, 15 באוקטובר 1899.
[מקורות: קרסל, תדהר, לקסיקון הקשרים לסופרים ישראלים]

ספריו:
 • בתמורה : ספורים (תל אביב : מסלה, תש"א) <"הסיפורים המכונסים בספר זה נתפרסמו ב"גליונות" וב"מאזנים" השבועי>
 • חמישי בשבת : סיפורים (ירושלים : מוסד ביאליק, 1954)
 • מתחת למכבש (ירושלים ותל אביב : מ' ניומן, תשכ"ט) <רשימות על סופרים>
 • רמזי ים ויבשת (רמת גן : אגודת הסופרים העברים בישראל ליד הוצאת מסדה, 1969) <סיפורים>
תרגום:
 • רוסיה לוחמת / מוריס הינדוס (תל אביב : צבי ליינמן, תש"ג)
 • הכשף הצהוב : תולדות הפנצילין / י"ד רטקליף (תל-אביב : צבי ליינמן, תש"ו)
 • הנקמה / אונורי די-באלזאק - הנקמה תירגם ז' הלמן, פיירטה תירגם י' הר-אבן (ירושלים : שוקן, תש"ו)
על המחבר ויצירתו:
 • גיל, משה.  על סיפורי י. הר-אבן.   מאזנים, כרך י' (ל"ג), גל' א'  (כסלו תש"ך, דצמבר 1959),  עמ' 41־43 <חזר ונדפס בספרו כתבים נבחרים / עריכה, מבוא וביבליאוגראפיה מוערה על-ידי גדליה אלקושי (ירושלים : אגודת שלם על ידי ראובן מס, תש"ל), עמ' 170־173>
 • ליכטנבום, יוסף. על ארבעה מספרים : שרטוטיםמאזנים, כרך ה (כ"ח), גל' 5 (תשרי תשי"ח, אוקטובר 1957), עמ' 321־323.
 • פנואלי, ש"י.  י. הר-אבן : במלאת לו חמשים שנה.  דורות: שבועון לספרות ולענייני חברה, שנה א',  גל' ו  (ד' בחשון תש"י, 27 באוקטובר 1949), עמ' 11.
על "חמישי בשבת"
 • ירדני, גליה.  "חמישי בשבת" לי. הר-אבן.  משא (מצורף ל'למרחב'), גל' 28 (92) (ו' בטבת תשט"ו, 31 בדצמבר 1954), עמ'  3.
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף