משה פלאי (1936)

 <בהכנה>

Moshe Pelli

משה פלאי

ספריו:

 • על דאטפת : רומן (ניו יורק : עליל, תשכ"א)
 • משה מנדלסון – בכבלי מסורת (תל אביב : הוצאת ספרים אל"ף, תשל"ב 1972)
 • The age of Haskalah : studies in Hebrew literature of the Enlightenment in Germany (Leiden : E.J.Brill, 1979)
 • Getting by in Hebrew : a quick beginners' course for tourists and businesspeople (Woodbury, N.Y. : Barron's, 1984)
 • במאבקי תמורה : עיונים בהשכלה העברית בגרמניה בשילהי המאה הי"ח (תל-אביב : מפעלים אוניברסיטאיים להוצאה לאור, תשמ"ח 1988)
 • התרבות העברית באמריקה : 80 שנות התנועה העברית בארצות הברית, תרע"ו-תשנ"ה (1916־1995) (תל אביב : רשפים, תשנ"ח 1998)
 • סוגות וסוגיות בסיפרות ההשכלה העברית : הז'אנר המשכילי ואביזרייהו (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, 1999)
 • שער להשכלה : מפתח מוער להמאסף, כתב העת העברי הראשון (תקמ"ד-תקע"א) (ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, תשס"א 2000)
 • דור המאספים בשחר ההשכלה : תרומתם הסיפרותית של חלוצי המאסף, כתב-העת העברי הראשון, להשכלה העברית בראשיתה (תקמ"ד-תקע"א) (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תשס"א 2001)
 • בכורי העתים - ביכורי ההשכלה : מפתח מוער לבכורי העתים, כתב-העת העברי של ההשכלה בגליציה (תקפ"א-תקצ"ב) (ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, תשס"ה 2005)
 • In search of genre : Hebrew Enlightenment and Modernity (Lanham : University Press of America, 2005)
 • השכלה ומודרניזם : התחלות והמשכים - התקבלות ההשכלה המוקדמת במאה הי"ט ובשילהי התקופה (בני ברק : הקיבוץ המאוחד, תשס"ח 2007)
 • The shadow of death : letters in flames (Lanham, Md. : University Press of America, 2008)
 • כרם חמד - חכמת ישראל : היא יבנה החדשה : מפתח מוער לכרם חמד, כתב-העת העברי של ההשכלה בגליציה ובאיטליה (תקצ"ג-תרט"ז) (ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, תשס"ט 2009)
 • Haskalah and beyond : the reception of the Hebrew Enlightenment and the emergence of Haskalah Judaism (Lanham, Md. : University Press of America, 2010)
 • עטרה ליושנה : המאבק ליצירת יהדות ההשכלה (בני ברק : הקיבוץ המאוחד, תשע"ב 2012)
 • מכתבי העתים : עיתונות ההשכלה מ-1820 עד 1845 : מפתחות מוערים לכתבי-העת העבריים של ההשכלה בהולנד, גליציה, גרמניה וליטא (תק"פ-תר"ו) (ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס - האוניברסיטה העברית, תשע"ג 2013)
 • כתבי-העת של ההשכלה במחצית המאה הי"ט : החלוץ: מלחמת הדת והתושיה, תרי"ב-תרמ"ט (1852־1889) ; בכורים: חכמת ישראל, תרכ"ד-תרכ"ה (1864־1865) (ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשע"ה 2015)

עריכה:

על המחבר ויצירתו:

ספר יובל
 • המשכיל בעת הזאת : ספר היובל למשה פלאי : מאמרים בהשכלה, ספרות עברית ולימודי היהדות / בעריכת זאב גרבר, לב חקק ושמואל כץ (בני ברק : הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשע"ז 2017)
  תוכן העניינים
על "משה מנדלסון – בכבלי מסורת"
על "The Age of Haskalah" על "במאבקי תמורה" על "התרבות העברית באמריקה"
על "סוגות וסוגיות בסיפרות ההשכלה העברית"
על "שער להשכלה"
על "דור המאספים בשחר ההשכלה" על "In search of genre"
על "השכלה ומודרניזם"
 • מזור, יאיר. מה מועד ראשיתה של הספרות העברית החדשה. עתון 77, גל' 330 (אייר-סיון תשס"ח, מאי-יוני 2008), עמ' 6־7.
 • מזור, יאיר. שני ספרים חדשים של משה פלאי:  The shadow of death, letters in flames והשכלה ומודרניזם: התחלות והמשכים : התקבלות ההשכלה המוקדמת במאה הי"ט ובשלהי התקופה.  הדור: השנתון העברי של אמריקה, תשס"ט 2009, עמ' 184־186.
 • Yudkin, Leon. [Book review]. Journal of Jewish studies, vol. 61, no. 2 (Autumn 2010), pp. 343-346.
על "The shadow of death"
 • מזור, יאיר. שני ספרים חדשים של משה פלאי:  The shadow of death, letters in flames והשכלה ומודרניזם: התחלות והמשכים : התקבלות ההשכלה המוקדמת במאה הי"ט ובשלהי התקופה.  הדור: השנתון העברי של אמריקה, תשס"ט 2009, עמ' 184־186.
 • Zev Garber: "The shadow of death: letters in flames", by Moshe Pelli. Hebrew Studies, vol. 53 (2012), pp. 432-433.
על "כרם חמד - חכמת ישראל: היא יבנה החדשה"
על "Haskalah and beyond"
על "עטרה ליושנה"
 • מזור, יאיר.  מפעל אנציקלופדי נטול תקדים.  עתון 77, גל' 363־364 (כסלו-טבת תשע"ג, נובמבר-דצמבר 2012), עמ' 14־15.
 • Lemberger, Tirza.  [Book review].  Hebrew studies, vol. 55 (2014), pp.464-466 *
על "מכתבי העתים" על "כתבי-העת של ההשכלה במחצית המאה הי"ט"
קישורים:


עודכן לאחרונה: 14 בפברואר 2019

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף