זרובבל גלעד (1912־1988)

 <בהכנה>

Zerubavel Gilead


[צילום: רחל הירש]

ספריו:
  • שיחה שלא תמה עם רעים ומורים (תל-אביב : הקבוץ המאוחד, תשכ"ה 1965)
  • הקיכלי : שירים (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תשל"ח 1978)
  • Pomegranate tree in Jerusalem : selected poems / by Zerubavel Gilead ; translated from the Hebrew with introduction and notes by Dorothea Krook (Tel Aviv : Hakibbutz Hameuchad Pub. House : Institute for the Translation of Hebrew Literature, 1983)
  • Gideon's spring : a man and his kibbutz / Zerubavel Gilead and Dorothea Krook (New York : Tickner & Fields, 1985)
עריכה:
  • Heroes en Israel : antologia / [Version castellana, Etty Elkin de Gitrik] (Buenos Aires : Candelabro, 1957)
     מבוסס על: מורשת גבורה : פרקים מספרות ישראל, בעריכת זרבבל גלעד
על המחבר ויצירתו:
על שיחה שלא תמה"
  • קלנר, ו.  שיחה שלא תמה.  אמות: דו-ירחון לענייני חברה וספרות, שנה ד', חוב' ב' (כ') (תשרי-חשון תשכ"ו, אוקטובר-נובמבר 1965), עמ' 91־94.
על "הקיכלי"
על "Gideon's spring"
  • ברונובסקי, יורם. הרומאן של זרובבל ודורותיאה. הארץ, י"א בניסן תשמ"ז, 10 באפריל 1987, עמ' ב 6 <חזר ונדפס בספרו ביקורת תהיֶה : רשימות על שירה, פרוזה ומסה בספרות העברית / ערך והוסיף אחרית דבר – דוד וינפלד (ירושלים : כרמל, תשס"ו 2006), עמ' 248־252>
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף