סמדר שיפמן (1952–2020)

Smadar Shiffman


סמדר שיפמן.
    דברים שרואים מכאן
: דויד גרוסמן, אורלי קסטל-בלום ומאיר שלו: מעֵבר למודרניזם? / סמדר שיפמן. -- ירושלים : כרמל, תשס"ז 2007.
    247  עמ'.
As we see it now : David Grossman, Orly Castel-Bloom and Meir Shalev: Beyond modernism? / Smadar Shiffman

דברים שרואים מכאן מתאר ומפרש את יצירותיהם של שלושה יוצרים מרכזיים בפרוזה העברית: דויד גרוסמן, אורלי קסטל-בלום ומאיר שלו. דרך הקריאה ביצירותיהם עוסק הספר במאפייניו של הפוסטמודרניזם הישראלי. שלושה יוצרים אלה משקפים בספריהם, כל-אחד בדרכו, את הדיאלקטיקה שבין המודרניזם לפוסטמודרניזם.
שנות השמונים והתשעים של המאה העשרים, שבהן פרצו שלושה יוצרים אלה אל מרכז התודעה הספרותית, הן שנות השגשוג של הכתיבה הפוסטמודרניסטית ושל השיח הביקורתי הפוסטמודרניסטי בעברית. ספר זה מציג את ייחודו של הפוסטמודרניזם העברי ביחס לזה האירופי והאמריקאי. "מכאן" רואים את מה שאי-אפשר לראות משם: באירופה ובאמריקה הנרטיב מובן מאליו, וניתן לפקפק בו; הסובייקט מוגדר וניתן לפרקו; המשמעות מולדת וניתן להצהיר על מותה. מכאן, בעברית, הנרטיב הוא סיפור שאנו מספרים לעצמנו ולכן כה קשה לוותר עליו; כאן הוויתור מראש על ההיאחזות במשמעות כלשהי הוא בגדר מותרות, שלא בטוח שסופר ישראלי יכול להרשות לעצמו.

תוכן העניינים:

 • הקדמה (עמ' 7־9)
 • מבוא: פוסטמודרניזם ישראלי - פרדוקס או תופעה קיימת? (עמ' 11־25)

  דויד גרוסמן
 • מ"דקדוק אחר" ל"דקדוק פנימי": המודרניזם כבחירה פואטית ופוליטית אצל דויד גרוסמן (עמ' 29־55)
 • "כמו שני זרים, שזקוקים מאוד למישהו שיתרגם ביניהם" – דיון על הספר 'מישהו לרוץ אתו' (עמ' 56־72)
 • ואולי הגוף הוא הנפש? – קריאה ב'בגוף אני מבינה' של דויד גרוסמן (עמ' 73־87)
 • 'גן ריקי' של דויד גרוסמן: פרוזאיקן כותב מחזה (עמ' 88־98)
 • אמא יש רק אחת, וגם זה לפעמים יותר מדי – אִמהוּת אצל דויד גרוסמן (עמ' 99־106)

  אורלי קסטל-בלום
 • מינה ודולי – רעיה ואם: משחק בסטריאוטיפים נשיים אצל אורלי קסטל-בלום (עמ' 109־129)
 • פוסטמודרניזם, או געגועים למהות שמעבר לטרנד? – 'הספר החדש של אורלי קסטל-בלום' (עמ' 130־139)
 • "ריאליזם מוגז", או, החיים כסדרת טלוויזיה: 'חלקים אנושיים' של אורלי קסטל-בלום (עמ' 140־146)
 • 'עם אורז לא מתווכחים' – הפרוזה של אורלי קסטל-בלום (עמ' 147־152)
 • "היסטוריה היא עומס. גם ספרות השוואתית היא נטל": 'טקסטיל' מאת אורלי קסטל-בלום (עמ' 153־158)

  מאיר שלו
 • פני יאנוס: בין טקסטואליות ב'עשו' של מאיר שלו (עמ' 161־181)
 • סיפור עצוב על סיפורי אהבה: 'כימים אחדים' של מאיר שלו (עמ' 182־186)
 • על אהבה, ידיעה ועיוורון – 'בביתו במדבר' מאת מאיר שלו (עמ' 187־197)
 • "אם לא היתה זאת אהבה, מה היתה?": על 'פונטנלה' של מאיר שלו (עמ' 198־207)
 • בראשית היה הגן: השימוש הדו-משמעי של מאיר שלו בסיפורי התורה (עמ' 208־217)
   
 • אחרית דבר: דברים שרואים מכאן (עמ' 219־239)
 • ביבליוגרפיה (עמ' 240־247)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף