אברהם שמואל שטיין (1911־1960)

 <בהכנה>

Abraham Samuel Stein

אברהם שמואל בן ישראל שטיין נולד בביאליסטוק, פולין, ביום כיפור תרע"ב, 2 באוקטובר 1911. למד בגימנסיה עברית "תרבות" ואחר כך במכון למדעי היהדות בברלין. ב-1936 עלה ארצה ועסק בעבודות שונות (בתנועת המושבים, עריכה ועוד) ולאחרונה עבד במערכת עיתון "דבר". פירסם דברי פובליציסטקה ורשימות שונות בעברית וביידיש וכן סיפורים. בשנותיו האחרונות עסק בעריכת ספרי-זכרון לקהילות שנכחדו בשואה, וכן ערך את הקובץ "הנוטר העברי" (תש"ז) וילקוטים שונים. אברהם שמואל שטיין נפטר בתל-אביב בא' בטבת תשכ"א, 20 בדצמבר 1960 ונטמן בקרית-שאול.
[מקורות: קרסל, תדהר, ויקיפדיה]

ספריו:

 • נגד תעלולי הכזב הקדוש (תל אביב : מפלגת פועלי ארץ ישראל, תש"ט) <חומר לתעמולה מטעם מפא"י נגד תנועת החרות, לקראת הבחירות>
 • מסכת גבורה : ליום ההגנה - י"א באדר (תל אביב : שרות תרבות של צבא הגנה לישראל, תש"ט)
 • עלים טרופים ברוח : סיפורים וציורים (תל אביב : עם עובד, תשי"ב)
 • אהבה בצל הצלב : סיפורים (תל אביב : עין, תשי"ג)
 • החבר ארתור : דמויות ופרקים מחיי הבונד (תל אביב : מ' ניומן, תשי"ג) <רומן על מנהיג ה"בונד" שמואל מרדכי (ארתור) זיגלבוים>
 • אש מריבה : טרילוגיה היסטורית (תל אביב : מ' ניומן, תשט"ו) <על פולמוס אייבשיץ-אמדן, שבתאי צבי ויעקב פראנק>
 • והאש השאירה אפר : רומן היסטורי על פראנק ועדתו (תל אביב : אל"ף, תשי"ז)
 • בת המושבה : רומן ארץ ישראלי (תל אביב : אל"ף, תשי"ח) <ציורים - יחיאל קריזה>
 • אשכולות : אלבום דמויות וטפוסים (תל-אביב : אל"ף, תשי"ט) <רישומים - אבא פניכל>
 • אדרת אליהו : סיפור היסטורי (תל אביב : אל"ף, תשכ"ד) <סיפור על צאצאי ותלמידי הגאון מווילנה ופעלם בארץ>
 • דיוקנאות (ירושלים : מ' ניומן, תשכ"ז) <כולל רשימה ביוגרפית על א"ש שטיין, מאת מרדכי האמפל>
תרגום:
 • עיר המתים : השמדת היהודים באיזור זגלמביה / דוד ליור (תל אביב : נ' טברסקי, תש"ו) <תרגום מיידיש>
 • בשערי מוסקווה / מנדל מאן (תל אביב : עיינות, תשט"ז) <תרגום מכת"י ביידיש>
 • זכרונותיו של הארי ס. טרומן / מאת הארי ס. טרומן (תל-אביב : עיינות, תשט"ז 1955) <כתב היד האנגלי תורגם ע"י ש. גילאי, ד. סיון, אל. קרמר, א.ש. שטיין; ערך חנוך קלעי>
 • כתבי הרצל בעשרה כרכים: כרך ה: סיפורים, סיפורים פילוסופיים, בתמורות הזמן, על ילדים, אגדות (ירושלים, הספריה הציונית, תשכ"א) <בשיתוף מאיר שלי>
עריכה:
 • הנוטר העברי : סיכומים וסיכויים, תרצ"ו-תש"ו / 1936־1946 (תל אביב : הוצאת הועד הארצי למען החייל היהודי, תש"ז 1946)
 • ישראל אין קאמף : זאמלונג פון שילדערונגען און רעפאָרטאזשן פון דער יידיש אראבישער מלחמה (תל אביב : הועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל - מחלקת החלוץ, תש"ח) <"צוזאמענגעשטעלט און איבערזעצט דורך א"ש שטיין">
 • ספר הזכרון לקהלת קמין-קושירסקי והסביבה (תל-אביב : אירגון יוצאי קמין-קושירסקי והסביבה בישראל, ובסיועו הפעיל של הלנדסמנשפט הקמין-קושירסקי בארצות הברית וארגנטינה, 1965) <בשיתוף יוסף כרוסט ואברהם מרדכי אורז'יצר>
 • כובשים ובונים : חמישים שנה לפועל העברי בפתח-תקוה (פתח-תקוה : מועצת פועלי פתח-תקוה, תשט"ו 1955) <בשיתוף זלמן יואלי>
 • מערכות פועלי תל אביב יפו (תל-אביב : מועצת פועלי תל אביב יפו, תשי"ז) <בשיתוף ליב קופרשטיין>
 • פנקס קרמניץ : ספר זכרון (תל אביב : ארגון עולי קרמניץ בישראל, תשי"ד)
 • פנקס בנדין (תל אביב : ארגון יוצאי בנדין בישראל, תשי"ט)
 • פנקס קלצק (תל אביב : ארגון יוצאי קלצק בישראל, תש"ך 1959)
 • ראדום / (תל-אביב : ארגוני יוצאי ראדום בישראל ובתפוצות, תשכ"ב 1961)
 • פנקס סאָכאָטשעוו (ירושלים : ארגון סאָכאָטשעוו אין ישראל, ביי דער מיטבאטייליקונג פון פאראייניקטן סאָכאָטשעווער רעליף-קאָמיטעט אין אמעריקע, תשכ"ב) <בשיתוף גבריאל ווייסמאן>
על המחבר ויצירתו:
על "עלים טרופים ברוח"
קישורים:


[עודכן לאחרונה: 2 בנובמבר 2016]

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף