ראובן שהם (1938)

Reuven Shoham


ראובן שהם.
    קול ודיוקן
: תחנות בהתפתחות דיוקן הדובר בשירה העברית החדשה / ראובן שהם. – חיפה : הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה, תשמ"ח 1988.
    216 עמ'.
    Voice and Image in Modern Hebrew Poetry / Reuven Shoham

    'קול ודיוקן' הוא מחקר שיטתי בדיוקנו של המספר-הדובר בשירה העברית החדשה. בחלקו הראשון של הספר עומד המחבר על ההבדלים העקרוניים שבין הדובר לבין המשורר; על חשיבותו של הדובר להכנת הטקסט; על הפונקציות הרטוריות שהוא ממלא בשירותו של המחבר, ועל דרכי בנייתו של הדובר מנקודת מבטו של המשורר ושל הקורא. כמו-כן מצביע המחבר על זיקתה של השירה העברית למודלים ביוגרפיים אוניברסליים, כגון אלה של ה'גיבור', ה'נניא' ושל ה'אמן'. בחלק השני , מציג המחבר עיון מדגים, ובחתך היסטורי, בדובריהם של יל"ג, פרישמן. ביאליק ואסתר ראב . החלק האחרון מוקדש לדיון ראשוני בדיוקנו של 'הדובר הבלתי-מהימן' בשירה העברית החדשה תוך הדגמה משירתם של ביאליק ונתן זך .

תוכן העניינים:

 • דברי פתיחה (עמ' 9־10)
 • חלק ראשון: הקול הדובר בשיר
 • פרק ראשון: דובר ו'עולם' בטקסט הפיוטי הקצר (עמ' 13־18)
 • פרק שני: דיוקן הדובר כאדם מתובנת (עמ' 19־27)
 • פרק שלישי: דובר – עולם: יחסי גומלין (עמ' 28־30)
 • פרק רביעי: הדובר הלירי – בין אוטוביוגרפיה לבדיה (עמ' 31־39)
 • פרק חמישי: מודלים ביוגרפיים בסיפורי הגיבור והאמן (עמ' 40־46)
 • חלק שני: הקול הדובר בשירה העברית החדשה
 • פרק שישי: האלזון וגלגוליו – הקול הדובר בשירת יל"ג (עמ' 49־66)
 • פרק שביעי: מ'אדם עליון' ל'עלה נידף' – הקול הדובר בשירת פרישמן (עמ' 67־84)
 • פרק שמיני: גואל בלתי אפשרי – הקול הדובר בשירת ביאליק (עמ' 85־112)
 • פרק תשיעי: בת הארץ – הקול הדובר בשירת אסתר ראב (עמ' 113־143)
 • חלק שלישי: הדובר הבלתי-מהימן בשירה העברית החדשה
 • פרק עשירי: דיוקנו של המשורר כאדם בלתי-מהימן (עמ' 147־189)

 • הערות (עמ' 190־208)
 • ביבליוגרפיה (עמ' 209־216)

עודכן לאחרונה: 8 באפריל 2018

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף