ראובן שהם (1938)

Reuven Shoham


ראובן שהם.
    בדרך הקשה
: עיונים בשירה - מ. י. לבנזון, נ. ה. אימבר, ח. נ. ביאליק, ש. טשרניחובסקי וא. שלונסקי / ראובן שהם. -- תל אביב : פפירוס, בית ההוצאה באוניברסיטת תל-אביב, תש"ן 1990.
    286 עמ'.
    The hard way : readings in the poetry of M. Y. Lebenson, N. H. Imber, H. N. Bialik, S. Tchernihovsky and A. Shlonsky / Reuven Shoham

תוכן העניינים:

  • פרק א'. מבוא (עמ' 11־23)
    1. בין אימפרסונליות לפרסונליות
    2. דיוקן הדובר ותפקידו בטקסט
    3. הביוגרפיה הנוסחאית כמבנה עומק בלתי רציף
    4. הביוגרפיה הנוסחאית של הנביא-הגואל
        א. סיפור הלידה וההתבגרות
        ב. סיפור השליחות הנבואית, ה-quest
  • פרק ב'. שירת מיכ"ל - 'שירי בת ציון' (עמ' 25־48)
    1. פואטיקה מוצהרת: ניאוקלאסיציזם
    2. הביקורת:
    מיכ"ל רומנטיקן
    3. מימזיס ניאוקלאסי, הלכה למעשה ב'שירי בת ציון'
    4. הז'אנר של הפואמה והפאטיקה הניאוקלאציסטית
    5. הלשון הפיגורטיבית
    6. נסיון סיכום
  • פרק ג'. 'כינור בת ציון' - בין רומנסה לאוטוביוגרפיה (עמ' 49־66)
    1. מבוא
    2. הרומנס הקומי בשירת
    מיכ"ל
    3. הרומנס הטראגי בשירת
    מיכ"ל
    4. דברי סיכום
  • פרק ד'. שירת נ. ה. אימבר - שירת 'ברקאי!' (עמ' 67־90)
    1. מבוא
    2. שופרה של הפובליציסטיקה הלאומית
    3. ביוגרפיה של 'גואל'
        א. הבחירה לייעוד
        ב. כשרונות בלתי מצויים
        ג. 'ברקאי' - הופעתו של גואל
        ד. הצופה לבית ישראל
        ה. 'נביא לגויים'
        ו. ה'קרבן' הגואל
        ז. אהבה נוסח 'שיר השירים'
        ח. 'הנרדף' - תחילת הסוף
    4. דברי סיכום
  • פרק ה'. "ואם ישאל המלאך" - בסימן הרומנטיקה עמ' 91־108)
    1. מבוא
    2. האמנם 'מלאך שאינו יודע לשאול'?
    3. בין רומנטיקה להיפר-רומנטיקה
    4. דברי סיכום
  • פרק ו'. חידת 'הברכה': בין פואמה רומנטית לאלגוריה ניאוקלאסית (עמ' 109־133)
    1. מבוא
    2. חידת 'הברכה'
        א. החידות שבעולם המסופר
        ב. החידות שבסיטואציית האמירה
    3. 'הברכה' הרומנטית
    4. עולם 'הדמיון' וההשתקפותו ב'הברכה'
    5. 'ברכה' אלגורית
    6. דברי סיכום
  • פרק ז'. הסיטואציה הרטורית ב'הנאוה מדילסברג' (עמ' 135־148)
    1. מבוא
    2. קריאה ראשונה: הדובר כמחזר קל-דעת
    3. קריאה שניה: הדובר כמשורר רומנטי
    4. דברי סיום
  • פרק ח'. למכור 'שמש' מבלי להישרף: הסיטואציה הרטורית ב'לשמש' (עמ' 149־178)
    1. מבוא
    2. הסיטואציה הרטורית ודיוקן הדובר - סונטות א-יד
    3. סונטה טו: דברי סיכום
  • פרק ט'. שירת שלונסקי: אנקת גבהים מתוהמים (עמ' 179־250)
    1. מבוא
    2. משכמו ומעלה
        א. הנביא אברהם
        ב. משכמו ומטה (?)
        ג. בופון כי יבכה
    3. לשאלת מהימנותו של המחבר
    4. פואטיקה של האוניברסלי
        א. הפולמוס הביקורתי
        ב. אוניברסליות של נבו - או, החזרה אל השלם
        ג. אוניברסליזם של מהגרים
    5. הביוגרפיה הנוסחאית וגילוייה בשירת שלונסקי
    6. סיפור הילדות והבחירה
        א. התגלות: בחירה ובריחה
        ב. סיפור הלידה: 'ויהי' - ציפיות ומימושן
        ג. 'הגיבור' כתבנית נוף מולדתו
        ד. עוקד ונעקד
        ה. שורשי 'הנוגה המיוגן'
        ו. אצבע הגורל
        ז. הרואה הקטן
        ח. אבות משפיעים
        ט. טקס החניכה
        י. הוי הימים הטובים
        יא. טלה וגדי
    7. 'גבר' בדרכים
        א. פרשת 'לך לך'
        ב. העליה לרגל אל 'המקום' האוטופי/דיסטופי
        ג. 'גלבוע' - ה'מרכז' האוטופי
        ד. 'כרכיאל' 'המרכז' הדיסטופי
        ה. הפאתוס שב'עקדה'
    8. דברי סיכום
  • הערות (עמ' 251־275)
  • ביבליוגרפיה (עמ' 277־286)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף