פניה ברגשטיין (1908־1950)

Fania Bergstein


פניה ברגשטיין.
    רשימות
/ פניה ברגשטין ; [הביא לדפוס מנחם פוזננסקי] -- ל-אביב] : הקיבוץ המאוחד, תשי"ב 1952
298  עמ'.

תוכן העניינים:

על הספר - מ. פוזננסקי 5 בהסגר 115
בבית   בולים 116
אם 9 הקטנים גדלים 117
אבות 10 הכל מענין 118
שכנים 13 "ילד זר בוכה" 121
תזמורת 14 מכתב לחבר במרחקים 123
חשמל 15 גבת  
נחמה 15 ערב ראשון 126
הורה 17 מה שהיה 128
סבתא 19 בחורשה על שם קדושי פינסק 143
בעד החיים 22 ביום העליה על הקרקע 145
ללא מחיצות 24 בחולי  
פינות 28 ערב ובוקר 147
הרביעיה 31 "יומן" בנכר 148
שני עצים 34 בממלכת הנופש 149
יד כורתת 34 רשימות מבית-החולי 152
האם 35 ניתוח 171
מעשי נסים 38 השלג 173
בית לאנוש 39 פרקי התבוננות  
נסיעה 41 *** 177
טיול 44 בדידות 179
נחום 44 רובינזונים 185
קטעי מכתבים לאחי 53 שושנים 187
האספה דממה 59 אמא'לה! 189
ט"ו בשבט 65 מבעד לחלון 190
ימים קשים   מתוך יומן 191
נוכח התערוכה של מתת התכשיטים 68 אל איש הרוח 193
כדורים 69 קטעי רשימות 193
רשימות קטנות 71 לשאלות חיינו  
הטלפון 72 בעקבות רשימות 197
חופרים 73 אחד במאי 1939 204
רות 74 בבוא הרעה 206
במזל האפלה 75 בימים קשים 207
יומן מלחמה 76 "החלוץ"  
שיעור 77 מושבעים 210
כלה בציר 78 ל"הכשרה" 213
גן השזיפים 80 מחיי קבוצה 217
מדרכות 81 דמות חלוץ 219
שעת חופש 82 ספרים  
אזעקה 83 קול ממרחקים 223
מהוי ה"ירח" 84 "זלמנאים" למ. קולבאק 228
עם צאת ילדי פלוגת הים 89 "חיי פול גוגין" 231
לילה במקלט 92 עם שירת קדיה מולודובסקי 233
רחובות ידועים 95 אגרות ברנר 245
ימי גבעת ברנר 96 י. ח. ברנר 248
צרור רחשי לב על קברו של ברל 103 רחל 251
באור הפגישה 107 עם שירי רחל הנוספים 252
נכדתנו 109 א. רודין וח. לנסקי 254
קורי סתיו 110 "בשדמות יזרעאל" 263
ילדים   "מאחרי הזורע" 269
שם בני 113 "הוא הלך בשדות" 273
ימי גשם 114 מתמונות הילדות  
והנה השמש 114 שרה-איטה 280
 

 

 

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף