שלמה דיקמן (1917־1965)

 <בהכנה>

Salomon Dykman

    שלמה בן שמואל אהרן דיקמן נולד בווארשה בי"ט בשבט תרע"ז, 11 בפברואר 1917. למד בגימנסיה העברית "חינוך" בעיר הולדתו ולאחר מכן במכון למדעי היהדות שם ובאוניברסיטת ווארשה במחלקה ללימודים קלאסיים. עם פרוץ מלחמת העולם השנייה ניטלטל עד בוכרה ועסק בהוראת עברית עד 1944. באותה שנה נאסר ונאשם בפעילות ציונית וקונטרה-רבולוציונרית. הוא נידון למוות, אך פסק הדין הוחלף לחמש-עשרה שנות עבודות פרך, שאותן ריצה במכרות הפחם בוורקוטה, באיזור הקוטב הצפוני ליד רכס האוראל. ב-1957 חזר לווארשה וב-1960 עלה ארצה והתיישב בירושלים. הוא החל לפרסם תרגומים ומאמרי ביקורת מ-1935 (בין היתר במוסף הספרותי של 'דבר') וכן תרגומים מהספרות העברית לפולנית (ב-1939 הוציא את כל שירי ביאליק בתרגום לפולנית; תרגום שירי שניאור וטשרניחובסקי סודרו לדפוס ועם פרוץ המלחמה אבד הסדר). בתשכ"ב זכה בפרס טשרניחובסקי. שלמה דיקמן נפטר בירושלים בי"ג באדר ב' תשכ"ה, 17 במארס 1965. בנו הוא המתרגם וחוקר הספרות עמינדב דיקמן.
[מקורות: קרסל, ויקיפדיה]

תרגומיו:

 • Piesni / H. N. Bialik ; z oryginalu hebrajskiego na polski przelozyl i wstepem zaopatrzyl Salomon Dykman (Warszawa : Wyd. Wzajemnej Pomocy Studentow Zydow Universitetu Jozefa Pilsudskiego, 1939)
 • אינאיס / פובליוס ורגיליוס מרו ; תרגם מרומית והוסיף מבוא, הערות ומפתח שלמה דיקמן (ירושלים : מוסד ביאליק, תשכ"ב)
 • על טבע היקום (De rerum natura) / טיטוס לוקרציוס קרוס ; תרגם מרומית והוסיף מבוא, הערות ומילון שלמה דיקמן (ירושלים : מוסד ביאליק, תשכ"ב)
 • שבע הטרגדיות / סופוקלס ; תרגם מיוונית והוסיף מבואות, הערות ונספחים - שלמה דיקמן (ירושלים : מוסד ביאליק, תשכ"ג) 2 כרכים <כרך א. אוידיפוס המלך -- אוידיפוס בקולונוס -- אנטיגונה. -- כרך ב. איאס -- אלקטרה -- בנות טרכיס – פילוקטטס>
 • אוידיפוס בקולונוס / סופוקלס תרגם מיוונית והוסיף מבואות, הערות ונספחים שלמה דיקמן (ירושלים : מוסד ביאליק, תשכ"ג)
 • אוידיפוס המלך / סופוקלס ; תרגם מיוונית והוסיף מבואות, הערות ונספחים שלמה דיקמן (ירושלים : מוסד ביאליק, תשכ"ג)
 • אנטיגונה / סופוקלס ; תרגם מיוונית והוסיף מבואות, הערות ונספחים שלמה דיקמן (ירושלים : מוסד ביאליק, תשכ"ג)
 • מטמורפוזות : בחמישה-עשר ספרים / פובליוס אובידיוס נזו ; תרגם מרומית והוסיף מבוא, הערות ומילון - שלמה דיקמן (ירושלים : מוסד ביאליק, תשכ"ה)
 • משירת יוון ורומי : דברי תרגום מעזבונו של שלמה דיקמן (ירושלים : מוסד ביאליק, תשכ"ו) <חוברת-זכרון לשלמה דיקמן במלאת שנה למות; כוללת קטעי תרגומים ודברים משלו>

על המחבר ויצירתו:

 • אלחנני, א. ח.  לדמותו של שלמה דיקמן.  מאזנים, כרך כ', גל' 6 (אייר תשכ"ה, מאי 1965), עמ' 529־532.
 • גור, ישראל [י"ג].  שלמה דיקמן ז"ל.   במה: כתב-עת לאמנות התיאטרון, חוב' 25 (78) (אביב תשכ"ה 1965), עמ' 93־94.
 • הזז, חיים.  על שלמה דיקמן ז"ל : במלאות שנה לפטירתו.  דבר, לספרות ולאמנות, כ"ו באדר תשכ"ו, 18 במארס 1966, עמ' 7.
 • זיידמן, הלל.  שלמה דיקמן ז"ל.  הדואר, שנה 44, גל' כ"א (כ"ט באדר ב' תשכ"ה, 2 באפריל 1965), עמ' 362־363.
 • לרנר, אריה.  העולה ונדרו.  דבר, ט"ו באדר ב' תשכ"ה, 19 במארס 1965, עמ' 6 <עם פטירת שלמה דיקמן>
 • סדן, דב.  על שלמה דיקמן.   במה: כתב-עת לאמנות התיאטרון, חוב' 18 (71) (קיץ תשכ"ג 1963), עמ' 7־9 <חזר ונדפס בספרו אבני גדר : על סופרים וספרים (רמת-גן : הוצאת אגודת הסופרים העברים בישראל, ליד הוצאת מסדה, 1970), עמ' 151־153, בשם: "חידה ופתרונה", ובספרו: ארחות ושבילים : מסה, עיון, חקר: כרך האישים (תל-אביב : עם עובד, תשל"ח 1977), עמ' 168־170, בשם: "פלאי-סגולה">
 • סדן, דב.  על שלמה דיקמן.  דבר, ט"ו באדר ב תשכ"ה, 19 במארס 1965, עמ' 6, 7 <המשך>. <נדפס גם ב'במה': כתב-עת לאמנות התיאטרון, חוב' 26 (79) (קיץ תשכ"ה 1965), עמ' 3־6, בשם: "תעודת-חייו של עילוי" : לזכרו של שלמה דיקמן וכן ב'זכרונות האקדמיה ללשון העברית, כרך י"ב, תשכ"ה (ירושלים, תשכ"ו), עמ' 102־105, בשם: "דברים לזכר שלמה דיקמן ז"ל">
 • סדן, דב.  שלמה דיקמאן.  ישראל שטימע, 9-טער יאָרג., נומ. 14 (413) (ה' בניסן תשכ"ה, 7 באפריל 1965), זז. 4 <ביידיש>
 • סדן, דב.  נודר ומשלם : על שלמה דיקמן.  מולד, כרך כ"ג, חוב' 201־202 (תמוז-אב תשכ"ה, יולי-אוגוסט 1965), עמ' 196־199 <חזר ונדפס בספרו: אבני גדר : על סופרים וספרים (רמת-גן : הוצאת אגודת הסופרים העברים בישראל, ליד הוצאת מסדה, 1970), עמ' 154־159>
 • סדן, דב.  מתחילתו של שלמה דיקמן : במלאות שנה לפטירתו.  הפועל הצעיר, שנה נ"ט, גל' 25 (כ"ג באדר תשכ"ו, 15 במארס 1966), עמ' 18־19 <עשרה מכתבים של שלמה דיקמן אל דב סדן בליווי הקדמה של סדן עליו>
 • סדן, דב.  מכתב ש' דיקמן לד' שטוק (סדן).  היום, היום לספרות ולאמנות, י' באדר תשכ"ט, 28 בפברואר 1969, עמ' 11 <מכתבו האחרון של שלמה דיקמן לפני שואת יהודי אירופה (20 באוגוסט 1939) ומצורפות לו הערות דב סדן>
 • שפיגל, נתן.  סופוקלס בתרגומו העברי של שלמה דיקמן.  במה : כתב-עת לאמנות התיאטרון, חוב' 18 (71) (קיץ תשכ"ג 1963), עמ' 19־23.
 • Zawanowska, Marzena. Hayim Nahman Bialik and Shlomo Dykman : Polish-Jewish literary encounters in the inter-war period. In: Polin: studies in Polish Jewry, vol. 28 (2016)(Jewish writing in Poland), pp. 187-208.
על "אינאיס" מאת וירגיליוס על "על טבע היקום" לטיטוס לוקרציוס
 • רוזלאר, מארק.  האפוסים הרומיים של ורגיליוס ולוקרטיוס בתרגום עברי של שלמה דיקמן.  הארץ, תרבות וספרות, כ"ה בניסן תשכ"ג, 19 באפריל 1963, עמ' 10, 15.
על "שבע הטרגדיות" לסופוקלס
 • אבינרי, עדו. סופוקלס בעברית.   משא (מצורף ל'למרחב'), שנה 12, גל' 35 (ג' באלול תשכ"ג, 23 באוגוסט 1963), עמ' א.
 • בצלאל, יצחק.  ספרות קלאסית ותרגומה : ראיון עם שלמה דיקמן.  משא (מצורף ל'למרחב'), שנה 12, גל' 35 (ג' באלול תשכ"ג, 23 באוגוסט 1963), עמ' א.
על "אנטיגונה" לסופוקלס
קישורים:


עודכן לאחרונה: 10 באוקטובר 2019

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף