בנימין קלאר (1901־1948)

 <בהכנה>

Benjamin Klar

בנימין קלאר (בן שרה ושלמה), נולד בט' בשבט תרס"א, 29 בינואר 1901 בעיר הליניצה, בוקובינה, רומניה (כיום גליניצה באוקראינה). בבית נתחנך חינוך מסורתי-דתי. בימי מלחמת-העולם הראשונה (1916) עבר לווינה שבאוסטריה ושם קיבל את עיקר השכלתו. באוניברסיטה למד שפות שמיות ורכש לו ידיעה עמוקה בשפה הערבית ובספרות ימי-הביניים. בד בבד עם הלימודים הכלליים למד בבית-המדרש לרבנים בווינה. עוד לפני שסיים את חוק לימודיו באוניברסיטה ובבית-המדרש לרבנים כבר שימש בהוראה בגימנסיה הריאלית על שם פרופ' צבי פרץ חיות וגם בסמינריון העברי בווינה. עם זאת התמסר לעבודות מחקר בספרות ובמדע. פרופ' דוד ילין ז"ל הזכירו לשבח וראה בו אחד הכוחות הצעירים שיש לקרבם לעבודת התחייה בארץ-ישראל. בשנת 1936 עלה לארץ ומיד נתקבל להוראה בבית-המדרש למורים "מזרחי" בירושלים. נכנס לאוניברסיטה וגם לאחר-מכן נשאר נאמן לעבודת ההוראה, אף שימש כממלא-מקומו של פרופ' דוד ילין בהוראת תולדות הדקדוק העברי. ד"ר בנימין קלאר נספה בדרך להר-הצופים בשכונת שייח'-ג'ראח בירושלים בשעות הבוקר של יום ד' בניסן תש"ח, 13 באפריל 1948 בהיותו בשיירת הע"ח ("שיירת הדסה"). הובא לקבורה בקבר-אחים בסנהדריה בירושלים. כתיבתו החלה ב-1933 בשפה הגרמנית כאשר פירסם מחקרי לשון, ומחקרים בתולדות השירה העברית בימי הביניים והזמן החדש. עם עלייתו ארצה פירסם בעיקר בעברית. מחקריו כונסו לאחר מותו על-ידי א"מ הברמן: "מחקרים ועיונים בלשון, בשירה ובספרות" (תשי"ד). בין תרגומיו (יחד עם וויקטור קלנר) גם פירושו של יוסף צבי הערץ, רבה הראשי של בריטניה, לספר בראשית (תש"ב)
[צילום: אתר ההנצחה של משרד הבטחון]

ספריו:

 • Chajim-Nachman Bialik : Leben für ein Volk (Wien : J. Belf, 1936)

 • שמות בני ישראל : סקירה בלשנית היסטורית (ירושלים : ועד הלשון העברית בארץ-ישראל בהשתתפות מוסד ביאליק, תש"י) (לשוננו לעם, מחזור א, קונטרס י')
 • רבי חיים אבן עטר : עלייתו לארץ ישראל. אגרות ותעודות / ערך והכין לדפוס בצירוף מבואות והערות בנימין קלאר (ירושלים : מוסד הרב קוק, תשי"א)
 • מחקרים ועיונים : בלשון בשירה ובספרות (תל אביב : מחברות לספרות, תשי"ד) <הביא לבית-הדפוס - אברהם מאיר הברמן>

עריכה:

 • ספר ארץ החיים : כולל שלשה ענינים הנוגעים להגאון מרן חיים ב"ר משה ן' עטר ... (וינא : (דפוס Victoria, תרצ"ג)<"יצאו לאור עולם בצרוף מאמר כולל, ביאורים והערות לשלשת הענינים הנ"ל בעריכת בנימין קלאר">
 • לקט כתבים / זאב יעבץ (ירושלים : מוסד הרב קוק, תש"ג 1943)
 • מגילת אחימעץ : והיא מגילת יוחסין / לרבי אחימעץ בירבי פלטיאל משנת ד' אלפים תתי"ד, יספר בה יחוס אבותיו ... ; ונלוה אליה לקט רשימות וסיפורים המקבילים לסיפורי המגילה ; וגם ילקוט פיוטים אשר לפייטני איטאליה הקדמונים הנזכרים במגילה, והם רבי סילנו ור' שפטיה בירבי אמתי ור' אמיתי ברבי שפטיה ; כל אלה חוברו יחדיו והוגהו בידי בנימין קלאר (ירושלים : ספרי תרשיש, תש"ד)
 • תולדות התפתחות הדקדוק העברי : עם משקלי השמות בלשון העברית / מאת דוד ילין (ירושלם : חברת "קהלת", תש"ה)
 • ספר השירים / משה חיים לוצאטו ; מכונסים זאת הפעם הראשונה ומוגהים על פי מקורות וכתבי-יד בצירוף מבואות והערות ע"י שמעון גיצבורג ; השלים והוסיף מבוא כללי - בנימין קלאר (ירושלים : מוסד ביאליק, תש"ה)
 • ספר השהם : שערי דקדוק ואוצר מלים / לרבי משה בן יצחק בן הנשיאה מאינגלטירא ; יוצא לאור על פי כ"י אוכספורד על ידי בנימין קלאר (ירושלים : מקיצי נרדמים, תש"ז 1947)
 • ילקוט שד"ל / ערוך ומבואר בידי בנימין קלאר (ירושלים ; תל-אביב : שוקן, תש"ח)

תרגום:

 • משירי גיתה (ירושלים : קרית ספר, ת"ש)
 • רות ורנה : מעשה מצחיק ומעציב ... בשתי ילדות ... מסופר בחרוזים נאים ומציר בציורים יפים / המלים מאת ח"ה לויצוף ; הציורים מאת פ' מדלינה (תל אביב : סיני, 1942)
 • אגרת הנחמה / רבי מיימון הדיין אבי הרמב"ם ; מבוא והערות מאת יהודה ליב הכהן פישמן (ירושלים : מוסד הרב קוק, תש"ה) <תרגום מערבית>

על המחבר ויצירתו:

 • בן-חיים, זאב.  בנימין קלאר ז"ל : שישים שנה לנפילתו.  לשוננו לעם, מחזור נ"ו, חוב' ד (תשס"ח 2008), עמ' 191־193 <דברים שנשאו בסמינר בחוג ללשון העברית באוניברסיטה העברית בירושלים באביב תשל"ז (1977)>
 • מאק, חננאל.  מדי מודינה עד רות ורִנה.  הארץ, תרבות וספרות, כ"ח בניסן תשס"ח, 4 באפריל 2008, עמ' 2. <חזר ונדפס בלשוננו לעם, מחזור נ"ו, חוב' ד (תשס"ח 2008), עמ' 194־197>
 • שב-נא, הסופר. קילוסים וקלסות: דיוקנאות מפנתיאון זנוח, דיוקן שני: בנימין קלאר. לשון ועברית, גל' 7 (1991), עמ' 66־70.
על "משירי גיתה"
 • חופר המטמון : השוואת תרגומי שירה. דפים למחקר בספרות, כרך 2 (1985), עמ' 155 <השוואה בין תרגומי מאיר הלוי לעטריס, יעקב פיכמן ובנימין קלאר>
 • סדן, דב. שמונה שורות. מולד, כרך ג (תש"ט), עמ' 337־341 <שירו של גיתה "שיר לילה לנודד" עם מספר תרגומים לעברית משל שלמה מנדלקרן, פליקס פרלס, שאול טשרניחובסקי, מאיר מוהר, א. פרסמן, שמעון בכר, יוסף ליכטנבום, בנימין קלאר ויוסף רופאייזן>
על "רות ורנה"
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף