רנה הברון (1925)

<בהכנה>

Rina Havron

רנה הברון (לבית נשרי, בתו של מורה ההתעמלות, צבי נשרי) נולדה בתל-אביב בח' באלול תרפ"ה, 28 באוגוסט 1925. נתחנכה בתל-אביב ולמדה בגימנסיה הרצליה. ב-1944 התנדבה לפלמ"ח וב-1946 השתתפה עם גרעינה בייסוד קיבוץ בארי שבנגב, בו היא חברה עד היום הזה. בתקופת מלחמת השחרור השתתפה בהגנת הקיבוץ מפני הפולש המצרי. למדה במשך שנתיים באוניברסיטה העברית בירושלים ולאחר מכן שימשה בתפקידים שונים בקיבוץ, כולל מזכירת המשק. כל ספריה מוקדשים לארץ-ישראל, הכרת עברה, נופיה וטבעה. בנוסף לספרי הרפתקאות לילדים חיברה ספרי לימוד לגיאוגרפיה.
[מקורות: קרסל, גרנות, לקסיקון אופק לספרות ילדים, אתר עמותת דור הפלמ"ח]

ספריה:

 • מסע לארץ הנגב : הרפתקות אמיק וגמלו קלרגל (תל אביב : הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשי"ט) <ציורים - חנן הברון>
 • מסע למדבר יהודה : הרפתקות אמיק וידידו עמרי (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תשכ"ב) <ציורים - חנן הברון>
 • מסע לארץ הנגב : הרפתקות אמיק וגמלו קלרגל ; מסע למדבר יהודה (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תשכ"ג 1963) <ציורים - חנן הברון ; ערך שלמה ניצן>
 • מסע ליהודה ולירושלים : הרפתקות אמיק וידידו עמרי (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תשכ"ה) <ציורים - אורה איתן>
 • איקולו, איש האבן והמתכת (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תשכ"ה) <איורים – עינן>
 • מסעות אל מדבר וספר (תל-אביב : מסדה, 1965) <ציורים - יעקב שחם>
 • מסע אל ים וחוף (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תש"ל) <ציורים - גלי הוס> <סיפור לילדים>
 • מסע האריות (תל אביב : עם עובד, תשל"ג) <רישומים - גיורא כרמי>
 • הירדן-מסע מדן אל ים (תל-אביב : עם עובד, תשמ"ב 1981)
 • מסע אל מסתורי ים המלח (ירושלים : כתר, 1985) <ציורים - אבי כץ>
 • עד הנגב : מאי 1985 : עלעול בדפי 1947, 1948  (בארי, 1985)
 • עשר נקודות ונקודה : יובל לעליה תש"ז-תשנ"ז, 1946־1996 : אורים, בארי, גלאון, חצרים, כפר-דרום, משמר הנגב, נבטים, נירים, קדמה, שובל, תקומה (ירושלים : המועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות ; הסוכנות היהודית לארץ-ישראל, שותפות 2000 - אשכול ; קרן קיימת לישראל ; החברה להגנת הטבע, 1996)
ספרי לימוד:
 • מישור החוף התיכון והדרומי (תל-אביב : עם עובד, תשל"ב 1972)
 • ירושלים יהודה ושומרון (תל אביב : עם עובד, 1975)
 • הנגב וחצי האי סיני  (תל אביב : עם עובד, תשל"ו)
 • העשרות בעקבות הבודדות : סיפורה של התנחלות בנגב ערב קום המדינה מרביבים עד קדמה : פרקי עיון ועבודה עצמית (ירושלים : מועצת המורים למען הקרן הקיימת לישראל - המחלקה לחינוך ולנוער, תשל"ז 1977)
 • ארץ הנגב - מדבר ואדם (תל אביב : עם עובד, תשנ"ט 1999)
על המחברת ויצירתה:

על "מסע לארץ הנגב"
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחברת

 

על יצירתה

 

קישורים

 

 

לראש הדף