יהושע חנא רבניצקי (1859־1944)

 <בהכנה>

Yehoshua Hana Rawnitzky

ספריו:

 • דור וסופריו : רשימות ודברי-זכרונות על סופרי דורי (תל אביב : דביר, תרפ"ז-תרצ"ח, 1926־1937)
  תוכן העניינים
 • בשערי ספר (תל אביב : דביר, תשכ"א) <ליקט והקדים מבוא שלום קרמר> <"את הפובליציסטיקה הלאומית שלו אספנו מתוך עזבונו ומתוך כתבי העת לתוך הספר שלפנינו">

עריכה:

 • דברי תורה עם דברי חכמים : (לתלמידים), כולל חלק המצוות שבתורה בצרוף לקוטים רבים ממיטב מאמרי חכמינו / ערוכים ומסודרים ע"י י. ח. רבניצקי וח"נ ביאליק (אודיסא : בדפוס ח. נ. ביאליק וש. בורישקין, תרס"ז)
 • ספר האגדה : מבחר האגדות שבתלמוד ובמדרשים / סדורות לפי הענינים ומפרשות ע"י י"ח רבניצקי וח"נ ביאליק (קראקא : בדפוסו של יוסף פישער, תרס"ח-תרע"א 1908־1911) <יצא לאור בעשרות מהדורות>
 • האגדה שלא נגמרת : מיטב ספר האגדה של ח"נ ביאליק וי"ח רבניצקי / עשו במלאכה דב גנחובסקי, מימי ברעם, אלי קלרמן, עמנואל בן-נאה, רימונה גרסון (ירושלים : כרטא, תשע"ה 2015)

על המחבר ויצירתו:

על "ספר האגדה" בעריכת ביאליק ורבניצקי
 • אבנרי, שמואל.  ביקורת ספר האגדה ושריפת כתבי ביאליק.  הארץ, תרבות וספרות, כ' בתמוז תשע"א, 22 ביולי 2011, עמ'
 • גויטיין, ש. ד.  על ספר האגדה.  דבר, מוסף לשבתות ומועדים, כרך י"א, גל' ל"א (כ"ב מנחם אב תרצ"ד, 3 באוגוסט 1934), עמ' 3־4.
 • היינימן, יוסף.  על דרכו של ביאליק באגדה התלמודית.  מולד, סדרה חדשה, כרך ו' (כ"ט), חוב' 31 (241) (אייר-תמוז תשל"ד, אפריל-יוני 1974), עמ' 83־92.
 • זבה-אלרן, צפי.  ספר האגדה לאור חזונו התרבותי של ח"נ ביאליק.  בתוך: מעשה סיפור : מחקרים בסיפורת היהודית, כרך ג / עורכים - אבידב ליפסקר-אלבק, רלה קושלבסקי (רמת גן : הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, תשע"ג 2013), עמ' 85־113.
 • זבה-אלרן, צפי.  מספר האגדה (1908־1911) אל קנון עברי מודרני בארץ-ישראל.  בספרה: זיכרונות חדשים : אסופות האגדה ועיצובו של קנון עברי מודרני (ירושלים : יד יצחק בן-צבי, תשע"ז 2017), עמ' 163־267.
 • פאוסט, שמואל.  השבת אגדה.  מקור ראשון, שבת, ז' באייר תשס"ט, 1 במאי 2009, עמ' 16.
 • שושני, רונית. על ארבע שורות השיר עומד: הסבר פרוסודי לשנוי נוסח המקורות בספר האגדה של ביאליק ורבניצקי. בלשנות עברית חפ"שית: כתב-עת לבלשנות עברית חישובית, פורמלית ושימושית ולבעיות העברית החדשה, חוב' 25 (1987), עמ' 71־83.
 • Mintz, Alan. Sefer Ha'aggadah: Triumph or Tragedy? In: History and literature : new readings of Jewish texts in honor of Arnold J. Band / edited by William Cutter and David C. Jacobson (Providence : Brown Judaic Studies, 2002), pp. 17-26.
 • Sebba-Elran, Tsafi. From Sefer Ha'aggadah  to the Jewish bookcase : dynamics of a cultural change. Jewish studies quarterly, vol. 20, no. 3 (September 2013), pp. 272-295. *

 

על "דור וסופריו"
 • וויינר, חיים.  "דור וסופריו".  בספרו:  פרקי חיים וספרות / ליקט וכינס זאב וויינר (ירושלים : קרית-ספר, תש"ך 1960), עמ' 179־181 <נדפס לראשונה ב"פאר'ן פאָלק", 27 בינואר 1928>
 • סמילנסקי, דוד.  יהושע חנא רבניצקי.  בספרו: עם בני ארצי ועירי : פרשות אישים ופרקי זכרונות (תל-אביב : הועד הצבורי להוצאת כתביו של דוד סמילנסקי ז"ל והוצאת מסדה, תשי"ח), עמ' 109־111.
על "בשערי ספר"
 • קרוא, ברוך. בשערי ספר. הבוקר, א' באב תשכ"א, 14 ביולי 1961, עמ' 5.
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף