אליעזר מאיר ליפשיץ (1879־1946)

 <בהכנה>

Eliezer Meir Lipschütz

אליעזר מאיר ליפשיץ (רא"מ ליפשיץ) נולד ביום כיפור, י' בתשרי תר"ם, 27 בספטמבר 1879 בסקולה, מחוז סטרי בגליציה. למד לימודי קודש וחול מפי מורים ובעיקר מעצמו בעיירת הולדתו ובסטרי, לשם עברה משפחתו בילדותו. ב-1898 עבר עם אביו ללבוב ושם המשיך בלימודיו. לאחר נישואיו עסק במסחר ויחד עם כך הפך ביתו לבית ועד לסופרים, חכמים ועסקני ציון ובהשראתו צעדו ראשית פסיעותיהם בספרות ובמדע רובם ככולם של המשמרת החדשה של סופרי גליציה וחכמיה (אשר ברש, א"י ברוור, ש"י עגנון, מרדכי בן יחזקאל י. ילון ועוד). ב-1909 עלה ארצה ועסק בהוראה בבית המדרש למורים של חברת "עזרה" ועם הקמת בית המדרש למורים של ההסתדרות הציונית, לאחר מלחמת השפות, עבר לשם. עשה כמה שנים באירופה, בעיקר בגרמניה, בעת מלחמת העולם הראשונה. חזר ארצה בשנת תר"ף ועם הקמת הסמינר למורים בירושלים מיסודו של "המזרחי" (תרפ"א), נתמנה למנהלו והקים במוסד זה תלמידים לאלפים. בנוסף על כך היה פעיל בתחום החינוך של "המזרחי". רא"מ ליפשיץ החל בכתיבה בתרס"ד עם מסה על יעקב שמואל ביק שפירסם ב"חרמון" בעריכת גרשם בדר ומאז נתפרסמו מסותיו על ספרות, סופרים, לשון וסגנון, תרבות, חינוך ועוד. רא"מ ליפשיץ נפטר בירושלים בכ"ד בתמוז תש"ו, 21 באוגוסט 1946.
[מקורות: קרסל, תדהר, ויקיפדיה]

ספריו:

 • צרפתים וספרדים : לזכר רש"י ורמב"ם (קראקא : "אחיאסף", תרס"ה) <הוצאה מיוחדת מתוך "השלח", ט"ו>
 • ר' שלמה יצחקי : (רש"י) (ורשה : תושיה, תרע"ב)
 • המשנה (יפו : השרון, תרע"ד) <הוצאה מיוחדת מתוך "המולדת">
 • Vom lebendigen Hebräisch (Berlin : Jücircleher Verlag, 1920)
 • ש"י עגנון (ברלין : משה ב"ר שמשון מארקס, פרשת כי תצא תרפ"ו) <נדפס לראשונה ב'השלוח', כרך מ"ה, חוברת ג-ד, תרפ"ו. יצא לאור כעת במהדורא שניה מצומצמת בת מאתים טופסים>
 • תורת ההוראה ללשון העברית : על פי הרצאות בית המדרש למורים מזרחי (ירושלים : דפוס העברי י' ורקר, תרפ"ט) <בצד השני של השער נדפסה הערה: "חבור זה נכתב על פי הרצאות מפיו של רא"מ ליפשיץ מנהל בית המדרש למורים מזרחי, על ידי התלמידים בכתה העליונה של בית המדרש ... נמסר לדפוס בלי הגהת בעל ההרצאות, ואינו נמסר למסחר ספרים">
 • כתבים (ירושלים : מוסד הרב קוק, תש"ז-תשי"ז) 3 כר'.
  התוכן:
  כרך א. רש"י – צרפתים וספרדים – הרצאה – המשנה – האגדה – הקרובה – החדר. 
  כרך ב. לשאלות הלשון – על הסגנון – על ח"נ ביאליק – ש"י עגנון – הרב – קטע – תחיית הלשון. 
  כרך ג. שיחות – בקרת – אישים.

על המחבר ויצירתו:

 • י. צ.  אמן הסגנון בחיים ובספרות. הצופה, כ"ז בתמוז תשט"ז, 6 ביולי 1956, עמ' 5 <עשר שנים לפטירתו>
 • אוסטרובסקי, משה.  ר' אליעזר-מאיר ליפשיץ. הצופה, ל' בתשרי ת"ש, 13 באוקטובר 1939, עמ'  7 <ליובל הששים>
 • ברור, אברהם יעקב.  האיש, המורה והמנהל.  הצופה, כ"ז בתמוז תשט"ז, 6 ביולי 1956, עמ' 5 <עשר שנים לפטירתו>
 • ברינקר [בר-יקר], דב-נתן. "חתן בראשית".  הצופה, ל' בתשרי ת"ש, 13 באוקטובר 1939, עמ'  7 <ליובל הששים>
 • ברקאי, יאיר ויהודה ברנדס.  אבי דור המורים הסרוגיםמקור ראשון, שבת, גל' 993 (ט"ו באב תשע"ו, 19 באוגוסט 2016), עמ' 10–11 <שבעים שנה לפטירתו של אבי מכללות ההוראה הדתיות>
 • זהר, חיים.  שני יהודים מגליציה.  הצופה, סופרים וספרים, ז' בחשון תשס"ח, 19 באוקטובר 2007, עמ' 10־11, 13 <על רא"מ ליפשיץ וש"י עגנון>
 • טולקס, ירוחם.  אליעזר מאיר ליפשיץ.  בספרו: בסוד סופרים והוגים (תל אביב : עומר, תשל"ו 1976), עמ' 75־81 <נחתם: תשכ"ד>
 • מלצר, פייבל.  מורה המורים.  הצופה, ל' בתשרי ת"ש, 13 באוקטובר 1939, עמ' 6, 7 <ליובל הששים>
 • סדן, דב.  אליעזר מאיר ליפשיץ.   דבר, כ"ה בתמוז תש"ו, 24 ביולי 1946, עמ' 1 <נקרולוג. לא חתום>
 • סדן, דב.  על א"מ ליפשיץ עם מותו.  ההד, שנה כ"א, גל' ח (אב תש"ו), עמ' יח-יט.
 • סדן, דב.  מפגישה לפגישה: על אליעזר מאיר ליפשיץ.  גזית, כרך י"ג, גל' ו-י (אדר-סיון תשי"ד, פברואר-יוני 1954), עמ' 98־99 <חזר ונדפס בגוילין : כנסת סופרים וציירים בישראל / בעריכת גבריאל טלפיר (תל-אביב : גזית, 1954), עמ' 98־99 ובספרו ארחות ושבילים : מסה, עיון, חקר, כרך האישים (תל אביב : עם עובד, תשל"ח 1977), עמ' 187־190, בשם: "בין אפשרות לממשות">
 • עגנון, שמואל יוסף.  מורה וחכםבספרו מעצמי אל עצמי (ירושלים : שוקן, תשל"ו 1976), עמ' 196־199 <קטעים מדברים שנאמרו במלאת עשר שנים לפטירתו של ר' אליעזר מאיר ליפשיץ, אייר תשט"ו> <חזר ונדפס  בתוך דיוקנו של ש"י עגנון / כתב אבינועם ברשאי (תל אביב : האוניברסיטה הפתוחה, תשמ"ח 1988), עמ' 132־133>
 • עוזיאל, בן-ציון מאיר חי.  ירבו גבוליך בתלמידים.  הצופה, ל' בתשרי ת"ש, 13 באוקטובר 1939, עמ'  6 <ליובל הששים>
 • פלאטו, דוב. הסופר והמורה. הצופה, ל' בתשרי ת"ש, 13 באוקטובר 1939, עמ'  7 <ליובל הששים>
 • ר' בנימין.  א.מ. ליפשיץ : שרטוטים לדמותו.  הארץ, כ"א בתשרי ת"ש, 4 באוקטובר 1939, עמ' 3, 4.
 • ר' בנימין.  המחנך.  הצופה, ל' בתשרי ת"ש, 13 באוקטובר 1939, עמ' 6, 7 <ליובל הששים>
 • ר' בנימין.  מן הימים הראשונים : רשמי זכרונות.  הצופה, כ"ז בתמוז תשט"ז, 6 ביולי 1956, עמ' 5 <עשר שנים לפטירתו>
על "כתבים"
 • טולקס, ירוחם.  "כתבים".  דורות : שבועון לספרות ולעניני חברה, גל' י"ב-י"ג (כ"ד בכסלו תש"י, 15 בדצמבר 1949), עמ' 14־15.
קישורים:


עודכן לאחרונה: 27 במארס 2020

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף