משה חיים מייזלש (1901־1984)

 <בהכנה>

Moshe Haim Maisels

    משה חיים מייזלש נולד בווארשה בד' באייר תרס"א, 23 באפריל 1901. למד ב"חדרים", בבתי-הכנסת של החסידים ובישיבות בווארשה ואחר-כך בבית המדרש לרבנים תחכמוני, אף הוא בווארשה. עם היווסד העיתון היומי היום (1925)נכנס לעבוד בו ואחר כך בהצפירה, כמזכיר המערכת. ב-1930 יצא לארצות-הברית ומ-1932 עבד בהדואר, שאותו ערך לאחר פטירתו של מנחם ריבלוב (בראשית תשט"ו) . עלה ארצה ב-1959 ועבד במוסד ביאליק בירושלים כעורך ראשי.  בתשכ"ח (יולי 1968) נבחר לחבר-יועץ באקדמיה ללשון העברית והיה חבר הוועדה לתקנת הלשון והוועדה למילים בשימוש כללי.
    פירסם הרבה בענייני יום ועל ספרות ותרבות בעיתונות העברית בפולין, שבה עבד ובהדואר ותמיד בעילום שמו או בכינויים שונים. פירסם ספר-הגות מקיף בשם מחשבה ואמת (א: בקורת הפילוסופיה, בחינת עברה ואמיתה להווה; ב: בחינת היהדות בגבולות עצמה ובגבולות עולם. תרצ"ט. מהדורה מקוצרת, תשכ"א. חתום: מ. ח. עמישי); קובץ מסות ציונות אתמול, היום, מחר פרי עטו יצא לאור בספריה הציונית בתשמ"ב (1981).   תרגומיו (אף הם לרוב בכינויים שונים או בעילום שם בכלל): נפט לא. סינקלר (וארשה, תר"ץ. חתום: מ. אבישי), סידרת הספרים של מ. בלבן: תולדות עם ישראל וספרותו (ברלין, תר"ץ-תרצ"ג) ולתולדות התנועה הפראנקית (א-ב. תרצ"ד-תרצ"ה. שני הספרים ללא חתימה. הפרק הראשון תורגם בידי י. נ. שמחוני), רפובליקה שקיד לביליך-פנטלייב (תרצ"ב. חתום: מ. אבישי), ר' לוי גינצבורג, יחשו, חייו וספריו לדוד דרוק (ניו-יורק, תרצ"ד. נדפס תחילה ב"הדואר"), תולדות הכתובה בישראל לאריה ליב אפשטיין (ניו-יורק, תשי"ד), גלגולן של דעות לאלפרד נורת וויטהד (תשכ"ג), ועוד.   ב-1960 הוענק לו פרס ביאליק לחכמת ישראל.
    בתו, זיוה עמישי-מייזלש, היא פרופסור לתולדות האמנות וכלת פרס ישראל לחקר תולדות האמנות לשנת 2004. משה חיים מייזלש נפטר בירושלים בט' באדר ב' תשמ"ד, 13 במארס 1984.
[מקורות: קרסל, Encyclopaedia Judaica]

ספריו:

 • מחשבה ואמת  (תל-אביב : מצפה, תרצ"ט) <שני כרכים: א. בקורת הפילוסופיה, בחינת עברה ואמתה להווה – ב. בחינת היהדות בגבולות עצמה ובגבולות עולם> <בחתימת מ"ח עמישי> <תורגם לאנגלית>
 • Thought and truth : a critique of philosophy : its source and meaning / by M. Maisels ; translated by Abraham Regelson (New York : Bookman associates, 1956) <"An English translation and condensation of a two-volume one of the original, in an abbreviated form, plus fragments of volume two">
 • מחשבה ואמת : ביקורת הפילוסופיה, בחינת עברה ואמיתה להווה (ירושלים : מוסד ביאליק, תשכ"א) <בחתימת מ"ח עמישי>
 • ציונות אתמול, היום, מחר : מסות (ירושלים : הספריה הציונית על-יד ההסתדרות הציונית העולמית, בשיתוף מוסד ביאליק, תשמ"ב 1981) <בחתימת מ"ח עמישי>
עריכה:
תרגום:
 • נפט / אופטון סינקלר (ורשה : מדורה, תר"ץ 1929) <שני כרכים. בחתימת מ. אבישי>
 • תולדות עם ישראל וספרותו / מאיר בלבן (ברלין : ילקוט, תר"ץ-תרצ"ג) <ספר א. מראשית ימי האומה עד חורבן הבית השני – מחורבן ירושלים עד אחרי חתימת התלמוד – ספר ב. מתקופת הפיזור  באסיה, אפריקה ואירופה עד חורבן הבית השני> <ללא חתימת המתרגם>
 • רפובליקה שקיד /  ג' בייליך ול' פנטלייב (ברלין ; תל אביב : א. י. שטיבל, תרצ"ב) <תרגום מרוסית בחתימת מ. אבישי>
 • ר' לוי גינצבורג : יחשו,  חייו וספריו / דוד דרוק (ניו יורק : פ. שאולזון, תרצ"ד 1933> <תרגום מיידיש. בחתימת מ. מייזליש>
 • לתולדות התנועה הפראנקית / מאיר בלבן (תל אביב : דביר, תרצ"ד-תרצ"ה, 1934־1935) <ללא חתימת המתרגם>
 • תולדות הכתובה בישראל : מחקר על מעמדה של האשה לפי משפט ישראל / מאת אריה ליב אפשטיין (ניו יורק : האקדמיה האמריקנית למדעי היהדות, תשי"ד 1954) <תורגם מאנגלית בחתימת משה מייזלש>
 • גלגולן של דעות / מאת אלפרד נורת וויטהד (ירושלים : מוסד ביאליק, תשכ"ג 1963) <עם הקדמה מאת צבי א. בראון. תורגם מאנגלית בחתימת משה מייזלש>
 • פילון : יסודות הפילוסופיה הדתית היהודית / מאת צבי א. וולפסון (ירושלים : מוסד הרב קוק, תש"ל)
 • המחשבה היהודית בימי הביניים : מסות ומחקרים / צבי ה. וולפסון (ירושלים : מוסד ביאליק, תשל"ח 1978)
על המחבר ויצירתו:
קישורים:


עודכן לאחרונה: 4 באפריל 2020

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף