אריה ליב מינץ (1858־1935)

Arjeh Loeb Müntz

אריה ליב מינץ נולד בנובוגרודוק, פולין. עבד תחילה בבית-מסחרו של ויסוצקי במוסקבה ואחר עבר לרוסטוב-על-הדון והיה בה בעל בית-חרושת ומהמיליונרים היהודים המופלגים ביותר ברוסיה שמלפני מלחמת העולם הראשונה. תמך כל ימיו בסופרים וחכמים עבריים. אף היה בפעילי חיבת ציון והתנועה הציונית ובראשותם של כמה מוסדות-ציבור בעיר. ב-1930 עלה ארצה והתיישב בתל-אביב. עסק שנים רבות בתרגום לעברית של שירי המשורר היהודי-גרמני היינריך היינה שאותם פירסם ב"כנסת ישראל", "לוח אחיאסף" ועוד וכינסם לספר בתרפ"ט ("משירי היינה", שירים בפרוזה). אף פירסם סיפורים ורשימות-הווי ב"השילוח", "ספר השנה" בעריכת נחום סוקולוב, "התקופה", "הד ליטא" ועוד. פירסם במשך השנים, החל ב"העולם" עד לירחון "ביתר" רשימות-ביקורת חריפות על דוד פרישמן, א"נ גנסין, ש"י עגנון, חיים הזז ועוד.  נפטר בתל-אביב בי"א בכסלו תרצ"ו, 7 בדצמבר 1935.
[מקורות: קרסל, תדהר]

תרגום:

  • משירי הינה : שירים בפרוזה : נסיון (ברלין : סגליות, תרפ"ט 1929)

על המחבר ויצירתו:

על "משירי היינה"
  • טשרניחובסקי, שאול. "נסיון". מאזנים (שבועון), שנה א', גל' ל"א (י"ב בחשון תר"ץ, 15 בנובמבר 1929), עמ' 12־14.
  • י. נ. הערה. מאזנים (שבועון), שנה א', גל' ל"ז (כ"ה בכסלו תר"ץ, 27 בדצמבר 1929), עמ' 16 <תגובה לרשימתו של ש' טשרניחובסקי>
  • מינץ, אריה ליב. מכתב לשאול טשרניחובסקי. מאזנים (שבועון), שנה א', גל' ל"ז (כ"ה בכסלו תר"ץ, 27 בדצמבר 1929), עמ' 16 <תגובה לרשימתו של ש' טשרניחובסקי>
  • קרטון-בלום, רות.  דעותיו של שאול טשרניחובסקי בעניני ספרות.  מולד, כרך ג (כ"ו), חוב' 17 (227) (כסלו תשל"א, דצמבר 1970), עמ' 553־563.
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף