ישעיה רבּינוביץ (1904־1972)

Isaiah Rabinovich


ישעיה רבינוביץ.
    הספרות במשבר הדור
: מסות / מאת ישעיה רבינוביץ. -- ניו יורק : אוהל – חברה להוצאת ספרים : בהשתתפות הקונגרס היהודי בקנדה, תש"ז 1947. 
    279 עמ'.
 

תוכן העניינים:

 • פרומיתיאוס אצל משיח (עמ' 7־26)
 • במזלה של הומניות – תומס מן  (עמ' 27־54)
 • על מפתן הבלימה – יוג'ין אָ'ניל (עמ' 55־73)
 • ברשת המארב – לואיג'י פירנדלו  (עמ' 74־88)
 • בין רומא לירושלים – ל. פויכטונגר ומקס ברוד (עמ' 89־104)
 • בין חורבן לתקומה – ה. ליויק (עמ' 105־125)
 • נצחונו של ח. נ. ביאליק (עמ' 126־146)
 • שירת המורשה הישראלית – ש. טשרניחובסקי (עמ' 147־163)
 • בדרכי מיתוס – זלמן שניאור (עמ' 164־190)
 • תוך חתירה לחזון – סיפורו של ש. הלקין (עמ' 191־202)
 • בדרך הדרמה הישראלית – צבי סקלר (עמ' 203־219)
 • במשעולו של מספר ישראלי – א. א. קבק (עמ' 220־229)
 • בשבחה של ספרות
 •     א. על השיר והשר (עמ' 230־237)
 •     ב. הרודנות והספרות (עמ' 238־243)
 •     ג. על האפוס והדרמה (עמ' 244־248)
 •     ד. משהו על שקספיר (עמ' 249־259)
 •     ה. על תפקידה של ביקורת (עמ' 260־269)
 • על המחשבה ההומניסטית (עמ' 270־279)

עודכן לאחרונה: 6 במארס 2018

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף