אברהם אב. גולדברג (1883–1942)

 <בהכנה>

Abraham Goldberg

 

ספריו:

  • דער אידישער קאָנגרעס (נויאָרק : ארויסגעגעבען פון דעם אָרגאניזאציאָנס קאָמיטע פאר א אידישען קאָנגרעס, 1915)
  • כתבי אב. גולדברג (נויאָרק : עגן, תרפ"ט-תר"ץ)
    התוכן: כר' א. לקראת תקופה -- כר' ב. ספרות ואמנות.
  • שריגים : שירים, ציורים, שרטוטים ופיליטונים (נויארק : עגן, תר"ץ 1930)
  • לקראת אפקים חדשים : לשנוי הכיוון בציונות (ירושלם : בהוצאת עגן ע"י ההסתדרות העברית באמריקה : דפוס ליפשיץ, תרצ"א)
  • אונדזער צייט קומט (ניו-יאָרק : היברו פאבלישינג קאָמפאני, 1941) <מסות ומאמרים על בעיות העם, הארץ והשפה של היהודים>
  • ספר אברהם גולדברג : קבץ מאמריו ודברי הערכה על חייו ופעולותיו (ניו-יורק : עגן, תש"ו 1945)

עריכה:

על המחבר ויצירתו:

  • וויינר, חיים.  אב. גולדברג ע"ה.   בספרו: פרקי חיים וספרות / ליקט וכינס זאב וויינר (ירושלים : קרית-ספר, תש"ך 1960), עמ' 111־112 <פורסם לראשונה ב"גליונות", תמוז תש"ב, יולי 1942>
על "ספרות ואמנות", חלק ב' של כתבי אב. גולדברג
  • וויינר, חיים.  אב. גולדברג כמבקר.   בספרו: פרקי חיים וספרות / ליקט וכינס זאב וויינר (ירושלים : קרית-ספר, תש"ך 1960), עמ' 109־111 <פורסם לראשונה ב"צוקונפט", מארס 1930, וכתב-יד עברי>
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף