שמעון ברנפלד (1860־1940)

 <בהכנה>

Simon Bernfeld

שמעון ברנפלד נולד בי"ב בטבת תר"ך, 7 בינואר 1860 בסטניסלבוב, גליציה. ראשית לימודיו קיבל מאביו, למדן מופלג ומראשוני המשכילים באותה סביבה.

ספריו:

 • ספר הדמעות : מאורעות הגזרות והרדיפות והשמדות (ברלין : אשכול, תרפ"ד 1923-תרפ"ו 1926) 3 כר'.
  התכן: א. מזמן אנטיוכוס אפיפנס עד גרוש היהודים מאנגליה -- ב. מזמן גזרת רינדפלייש עד שרפת האנוסים באנקוה -- ג. מן גירוש ביהם עד גזירת גונטא.
 • בני עליה : קֹבץ מונוגרפיות (תל אביב : הוצאת דביר, תרצ"א 1930־1931) <שני כרכים> <התוכן: ספר ראשון: רש"י – ראב"ע – רמב"ם – א. אבועלפיא – עמנואל הרומי – י. אברבנאל – עזריה מן האדומים. –– ספר שני: יהודה אריה מודינה – מנשה בן ישראל – אוריאל אקוסטה – ברוך שפינוזה – משה חיים לוצאטו>

עריכה:

על המחבר ויצירתו:

 • וויינר, חיים.  במחיצתו של ד"ר שמעון ברנפלד : זכרונות ורשמים.   בספרו: פרקי חיים וספרות / ליקט וכינס זאב וויינר (ירושלים : קרית-ספר, תש"ך 1960), עמ' 103־106 <פורסם לראשונה ב"אומר", 7 במארס 1940>
 • וויינר, חיים.  קווים לדמותו של ד"ר שמעון ברנפלד.   בספרו: פרקי חיים וספרות / ליקט וכינס זאב וויינר (ירושלים : קרית-ספר, תש"ך 1960), עמ' 107־109 <פורסם לראשונה ב"הבוקר", 28 במארס 1940>
 • וויסלבסקי, צבי.  שמעון ברנפלד.  דבר, מוסף לשבתות ולמועדים, כרך 15, גל' 22 (כ"ו באדר ב' ת"ש, 5 באפריל 1940), עמ' 2־3.
 • ורסס, שמואל.  על מפתן המאה העשרים.  סדן: מחקרים בספרות עברית, כרך ד' (תש"ס 2000), עמ' 13־26 <כיצד העריכו וסיכמו אנשי עט שונים את חילופי המאות: סוף המאה התשע-עשרה וראשית המאה העשרים>
 • טולקס, ירוחם.  שמעון ברנפלד.  בספרו: בסוד סופרים והוגים (תל אביב : עומר, תשל"ו 1976), עמ' 117־123 <נחתם: תש"ך>
 • קרסל, ג.  ראשית מצעדיו של שמעון ברנפלד.  דבר, ה' בסיון תרצ"ט, 23 במאי 1939, עמ' 7 <למלאת ששים שנה לפעולתו הספרותית>
 • ר' בנימין. שמעון ברנפלד (למלאות לו שבעים שנה). מאזנים (שבועון), שנה ראשונה, גל' מ"ד (כ"ג בשבט תר"ץ, 21 בפברואר 1930), עמ' 1־3.
על "ספר הדמעות"
 • וויינר, חיים.  על "ספר הדמעות" לד"ר שמעון ברנפלד.   בספרו: פרקי חיים וספרות / ליקט וכינס זאב וויינר (ירושלים : קרית-ספר, תש"ך 1960), עמ' 100־102 <פורסם לראשונה ב"דברי-סופרים", מאסף סופרי ארץ-ישראל, תל-אביב תש"ד>
 • שטיינברג, יעקב.  אפופיאה עברית.  בספרו: רשימות (תל אביב : דביר, תרפ"ח 1928), עמ' 173־176.
 • שלם, דניאל.  דם ואש ותמרות עשן.  מקור ראשון, שבת, ח' בטבת תשע"ג, 21 בדצמבר 2012, עמ'
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף