מרדכי אבי-שאול (1898־1988)

 <בהכנה>

Mordechay Avi-Shaul

    מרדכי אבי-שאול נולד בכ"ה באייר תרנ"ח, 17 במאי 1898  בעיירה סולנוק בהונגריה למשפחה דתית. למד בחדר ובישיבה, וכשעבר לבודפשט המשיך ללמוד בבית ספר אורתודוקסי ובסמינר דתי למורים. במלחמת העולם הראשונה שירת בצבא ההונגרי. אחריה נמנה עם תומכיה של מהפכת-הנפל הקומוניסטית ההונגרית בראשות בלה קון, ומאז דבק ברעיון הקומוניסטי לתמיד. ב-1920 הוציא קובץ ראשון של שירים ציוניים בהונגרית. ב-1921 עלה ארצה, התיישב בירושלים ונמנה עם ראשוני התלמידים באוניברסיטה העברית. עם עלייתו החל לעסוק בהוראה, ושימש כשלושים שנה מורה בבתי ספר דתיים בתל-אביב וכן בכפר הנוער בן-שמן. בד בבד היה פעיל בשנות העשרים והשלושים בהתארגנויות פוליטיות שדגלו בפציפיזם ובפיוס יהודי-ערבי בארץ-ישראל, ובראשן "ברית שלום" והליגה לזכויות האדם. זיקתו לקומוניזם ותמיכתו בברית-המועצות העמיקו בימי מלחמת האזרחים בספרד ומלחמת העולם השנייה, ולא נחלשו גם כאשר התגלו זוועות הסטליניזם בשנות החמישים. עד שנותיו האחרונות היה פעיל בליגה לידידות יהודית-ערבית ובוועד השלום בישראל, עמד בראש הליגה לידידות עם ברית המועצות, והיה מזוהה עם המפלגה הקומוניסטית הישראלית ועם עיתונה קול העם. הוא נפטר בתל-אביב בל' בשבט תשמ"ח, 18 בפברואר 1988.
    ערוץ הביטוי המקורי העיקרי של אבי-שאול היה בשירה. זו כונסה בחלקה בקבצים: באזיקים (1932), יוגורנת (1945), צ'ילה (1974), שירי קוצר רוח (1982). על רקע הנורמות של המודרניזם הארץ-ישראלי, שנטה לציעוף המבע, הגבהתו והסמלתו, התייחדה שירתו מראשיתה באופיה הווידויי-ההצהרתי הישיר, וזאת גם בליריקה אישית-אוטוביוגרפית וגם בשירים ציבוריים-פוליטיים: "אני מקונן על שָׁוְא העמל ועל שליט זר / המכרית פת / האחוה מלב האדם וזורה בעינים / עסיסי רוש וסרפד" ("מונולוג של קרבן", 1936). השקפת עולמו הקומוניסטית-הפציפיסטית ניכרת בקונטרסים של מאמרים פוליטיים שפרסם במשך השנים. בעיקר היא מחלחלת ומתגלה בחטיבות רחבות בשירתו, החל בשירי תהילה לסטאלין ולברית המועצות ושירי אחווה לעמלים המדוכאים ברחבי העולם, וכלה בשירי מחאה על גירוש ערביי ארץ-ישראל והחרבת כפריהם במלחמת העצמאות וקריאה להעמדת ישראל הכובשת והמגרשת למשפט העמים.
    מרדכי אבי-שאול פרסם בראשית דרכו קובץ בן שני מחזות (המחרוזת: מחזה מחיי ירושלים; בין עיים: מחזה מחיי החלוצים, 1928). לימים ניסה כוחו גם בכתיבת פרוזה. גלגולים שווייצריים (1963) היא מחרוזת רשמים ותובנות מחופשה בשוייץ. המלך קאראקאש ושאר אירועי חולין (1965) הוא קובץ סיפורים הומוריסטיים-נוסטלגיים מחיי הגולה והארץ. קברים לי (1968) הוא סיפור הגותי המבוסס על רשמי ביקור מאוחר במולדתו הונגריה. ואולם דומה כי עיקר רישומו בתרבות העברית מונח בפעולתו הענפה כמתרגם. אבי-שאול נודע כאחד מחשובי המתרגמים לעברית מן הספרות הגרמנית, ובמיוחד של שורה ארוכה מיצירות תומס מאן (הר הקסמים, וידויי ההרפתקן פליכס קרול, יוסף ואחיו, לוטה בויימר, הנבחר). הוא תרגם גם מיצירות גתה (דבקות, ייסורי ורתר הצעיר) את"א הופמן (האחוזה; העלמה דה סקודרי) ופויכטונגר (היהודי זיס). לתהודה מיוחדת זכה תרגומו לשירי ברטולט ברכט (מבחר שירים, 1959). אבי-שאול תרגם גם מן הספרות ההונגרית (בלב טהור: מבחר שירים מאת אטילה יוז'ף), הספרות האנגלית (פנג הלבן מאת ג'ק לונדון) וספרות יידיש (אהבה בממלכת הרוחות: שירים ופואמות מאת דורה טייטלבוים). על הישגיו כמתרגם זכה ב-1957 בפרס טשרניחובסקי.

נכתב על-ידי אבנר הולצמן עבור לקסיקון הקשרים לסופרים ישראלים
[מקורות נוספים: קרסל, ויקיפדיה]

ספריו:

 • המחרזת : מחזה מחיי ירושלים בארבע מערכות ; בין עיים: מחזה מעולם החלוצים בשתי מערכות (ירושלים-תל-אביב : אחיעבר, תרפ"ח)
 • באזקים : שירי מרדכי אבי-שאול (תל אביב : כתובים, תרצ"ב)
 • יוגורנת : שירים (תל אביב : מ' אבי-שאול, 1945)
 • מפקד עברי בספרד הלוחמת : מרדכי מילמן (תל אביב : מ' אבי-שאול, 1945)
 • לא יוגי ולא קומיסר : אלא מסית למלחמה (תל אביב : מ' אבי-שאול, 1946)
 • 30 שאלות ותשובות : מדוע שפטו למות את הזוג רוזנברג באמריקה? מדוע חייב כל אדם ישר לתבוע את ביטול פסק-הדין? (תל אביב, 1952)
 • מארכס בתחום האמנות (תל אביב, 1953)
 • גילוגלים שווייצריים (ירושלים : אוגדן, 1963)
 • המלך קאראקאש ושאר אירועי חולין (תל-אביב : מחר, 1965)
 • בלדה על השלום : מכתביו של חייל אמריקאי מויאטנם אל עיר הנפלם רדווד אשר בקליפורניה (תל-אביב : דפוס מל"ן, 1966)
 • קברים לי : סיפור (תל אביב : מחר, 1968)
 • צ'ילה : שירים (תל אביב : מחר, 1974)
 • הקץ לעבדות הקולוניאלית (תל אביב : הליגה לזכויות האדם והאזרח, 1976)
 • שירי קצר רוח : מבחר (רמת גן : ספריית פרוזה, 1982)

עריכה:

 • הנלך לאבדון? : ניתוח הבארבאריזם של המאה העשרים / הרשל מאיר (תל אביב : חיפ"לפק, 1952) <עברית - יצחק איתן>
 • זהירות אטום! (תל אביב : הועד הארצי למען השלום בישראל, 1956) <"בעריכת מ' אבי שאול, ש' מלר">

תרגום:

 • היהודי זיס : רומן / ליון פויכטונגר (תל אביב : שטיבל, תרפ"ט)
 • יהודי בזין : רומן / ליוש בירו (ברלין ; תל אביב : א"י שטיבל, תרצ"א)
 • היהודי זיס : מחזה על-פי הרומן של ליון פויכטונגר / עבוד מ' אבי-שאול (תל אביב : א"י שטיבל, תרצ"ג)
 • פנג הלבן / ג'ק לונדון (תל אביב : א"י שטיבל, 1933) <מהדורות נוספות יצאו לאור בתש"ז ובתשי"ד בהוצאת נ' טברסקי ובתשי"ט בספרי גדיש>
 • תעתועי גורל / פרנץ קרמנדי (תל-אביב : מצפה, תרצ"ד)
 • רשימות מבית המוות / יוליוס פוצ'יק (מרחביה : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1948) <נכתבו בבית הסוהר של הגיסטאפו בפאנקראץ, אביב 1943>
 • לילות בחודש יוני / פטרו דומיטריאו (תל-אביב : לפ"ק, 1951)
 • עלילות החייל האמיץ שווייק : בימי מלחמת העולם (הראשונה) ... / יארוסלאב האשק (מרחביה : הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1952)
 • מבחר מאמרים פדגוגיים / נ"ק קרופסקאיה (מרחביה : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1952)
 • נובילות / אלכסנדרו סאהיאה (תל אביב : מדע וחיים, 1954)
 • לוטה בוימר : רומאן / תומאס מאן (מרחביה : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1954)
 • הר הקסמים / תומאס מאן (מרחביה : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1955)
 • וידויי ההרפתקן פליכס קרול : זכרונות, חלק ראשון / תומאס מאן (מרחביה : ספרית פועלים, 1956) <מהדורה מתוקנת יצאה לאור בתש"ם 1980>
 • התאונה / דקסטר מאסטרס (מרחביה : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1956) <רומן> <בשיתוף עמי שמיר>
 • יוסף ואחיו (מרחביה : הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1957־1959) <ציורים - שרגא וייל>
 • רפסודיה קרפטית / בילא אילאש (תל-אביב : מדע וחיים, 1959) <רומן היסטורי>
 • מבחר שירים / ברטולט ברכט (מרחביה : ספרית פועלים, הוצאת הקבוץ הארצי השומר הצעיר, 1959) <הציורים - דב בן דוד>
 • הנבחר / תומאס מאן (מרחביה : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ השומר הצעיר, 1962)
 • פרוזה / י. ו. גיתה (מרחביה : ספרית פועלים, 1962)
  התכן: יסורי ורתר הצעיר – דבקות - מתוך המסע באיטליה - מלוזינה החדשה - נובילה - ורתר בדורו. הערות ופירושים <תירגם לעברית וצירף מסה על יסורי ורתר הצעיר וכן הערות ופירושים מרדכי אבי-שאול>
 • יסורי ורתר הצעיר / י"ו גיתה (מרחביה : ספרית פועלים, תשכ"ג)
 • בלב טהור : מבחר שירים / אטילה יוז'ף (ירושלים : עכשיו, 1964) <אחרית דבר מאת המתרגם ; הציורים - דב בן דוד>
 • שמונה אקלוגות / מיקלוש רדנוטי (תל-אביב : דפוס הפועל הצעיר, 1966) <"נדפס בראשונה ב'מאסף' ה-ו, אגודת הסופרים העברים">
 • האחוזה ; העלמה דה-סקודרי : שני ספורים / את"א הופמן (תל-אביב : דביר, תשל"ג)
 • ספר יונה / מיהאי בביטש (תל אביב : מפעלים אוניברסיטאיים להוצאת לאור, 1973) <שיר המבוסס על ספר יונה>
 • לב המאפלייה / ג'וזף קונראד (תל-אביב : ספרית פועלים, תשל"ח 1978)
 • דבקות / י. ו. גיתה (תל אביב : ספרית פועלים, תשמ"ז 1987)
 • אהבה בממלכת הרוחות : שירים ופואימות / דורה טייטלבוים (תל-אביב : ספרית פועלים, תשמ"ט 1989) <שירים> <תרגום מיידיש בהשתתפות מתרגמים נוספים>

על המחבר ויצירתו:

 • גינוסר, יאירה. קול אחראי וחרישי. ידיעות אחרונות, תרבות, ספרות, אמנות, ח' באדר תשמ"ח, 26 בפברואר 1988.
 • רוגני, חגי. חלום אחוות העמים: אלכסנדר פן ומרדכי אבי-שאול.  בספרו: מול הכפר שחרב: השירה העברית והסכסוך היהודי-ערבי 1929־1967 (חיפה : פרדס הוצאה לאור, 2006), עמ' 89־104.
על "שירי קוצר רוח"
על "היהודי זיס" מאת ליון פויכטונגר
על "התאונה" לדקסטר מאסטרס
על "הנבחר" לתומס מאן
 • גולן, שמאי. הנבחר החוטא : תומס מאן ו"הנבחר".  משא (מצורף ל'למרחב'), 4 ביוני 1963 <חזר ונדפס בספרו מסעותיי עם ספרים (הוד השרון : אסטרולוג, 2005), עמ' 109־118>
 • לוי, דן. על "הנבחר" לתומאס מאן. מאזנים, כרך נ"א, גל' 5 (תשרי תשמ"א, אוקטובר 1980), עמ' 382־383.
על "האחוזה ; העלמה דה-סקודרי", שני ספורים מאת את"א הופמן
קישורים:


עודכן לאחרונה: 15 ביוני 2019

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף