זלמן שזר (1889־1974)

Zalman Shazar


זלמן שזר.
    אור אישים
: דברי מסה וזכרון על פגישות שתמו / זלמן שזר. -- מהדורה חדשה, מורחבת ומתוקנת. -- ירושלים : הספריה הציונית על-יד הנהלת ההסתדרות הציונית, תשל"ג 1973. 
    3 כרכים.

בשבט תשט"ו, כשכונסו ראשונה מ"ח פרקי המסה והזכרון על מורי ורעי, שחייתי אתם ואשר הלכו מאתנו ("אור אישים", הוצאת "עם עובד"), העידותי בפתח האוסף:

"היו לי הפגישות הללו בין המבורכות, שהאירו חליפות את שבילי חיי והן תמו כולן, כי כולם, מקרוב ומרחוק, הלכו ואינם עוד אתנו. כאב הפרידה מהם עודנו שורה היה על הדברים בשעת כתיבתם, ולא הוסר מהם גם בשעת כינוסם, כי את הישארות נפשם חייתי בלבי כל הימים, ומיטב מורשת רבים מהם עדיין חיה ומחיה את מפעלות רעיהם ותלמידיהם סביבי".

מאז הלכו חוטי-פגישות נוספים, יקרים ורבים, ונקפדו אף הם אחד אחד. אור חייהם דעך לעיני, ובלב הוסיף ומוסיף עוד זיוון להאיר. לא לכל כוכבי שמי נשאר זכר בכתובים. יש שנאמרו דברים ולא נרשמו, ויש דברי זכרון על אחי, רבותי ורעי, גם היקרים לי מיקר, שהם הומים בלבי, ולא הובעו עוד.
בשנת תשכ"ד צירפה "הספריה הציונית" למ"ח הפרקים הראשונים עוד כ"ה פרקים חדשים והיו לאסופה אחת בת ע"ג פרקים, שהוצאה אז בשני כרכים.
אך בינתיים גדל מאד בית העלמין הפרטי והציבורי שלי. עתה, עם תום כהונתי כנשיא מדינת ישראל (תשל"ג) מוסיפה "הספריה הציונית" ומוציאה מהדורה חדשה בת ק"כ פרקים, שהם עדת נגוהות במעגלי חיי, מראשיתם ועד הערב יומי.
וגם מעל הפרקים הנוספים, כמו מעל כל קודמיהם, לא ניסיתי כלל להסיר את מעטה היגון שאפף אותם ביום אמירתם. כבר העידה משוררתנו רחל : "יש לכאב חלונות צחים". השארתי איפוא אותם ברעננות צחותם.
וכתקוותי אז כן תפילתי גם עתה: "אם ניצוץ אחד מן האור החוזר יצית זיק כל שהוא בלבבות הדור הבא, והיה זה הגמול".
 

זלמן שזר
ירושלים, בית נשיאי-ישראל
י' בניסן תשל"ג  

כרך ראשון כרך שני כרך שלישי

תוכן העניינים:

  כ  ר  ך    ר  א  ש  ו  ן

  א. בחבלי הסוציאליזם
 • אדוארד ברנשטיין (עמ' 13־25)
 • יוליוס מארטוב-צדרבוים (עמ' 26־32)
 • אמיל ואנדרואֶלדה (עמ' 33־39)
 • פליכס פאכאֶנבאך (עמ' 40־42)
 • מאיר לונדון : אחרי מיטתו (עמ' 43־44)
 • ויקטור ברגר : הציר הסוציאליסטי בקונגרס האמריקאי (עמ' 45־51)
 • יוסף בלוך (עמ' 52־58)
 • יאשיהו וג'בוד (עמ' 59־60)

  ב. בהתלכד אומה
 • חיים וייצמן (עמ' 63־73)
 • נחום סוקולוב (עמ' 74־80)
 • צבי פרץ חיות (עמ' 81־87)
 • ולדימיר ז'בוטינסקי
  א. בהיוודע דבר מותו (עמ' 88־90)
  ב. ביום השלושים (עמ' 90־104)
 • לואיס ד. בראנדייס  (עמ' 105־109)
 • ארתור רופין (עמ' 110־114)
 • ארתור האנטקה (עמ' 115־124)
 • ברתולד פייבל (עמ' 125־131)
 • ליאו הרמן (עמ' 132־135)
 • עמנואל אולסבנגר (עמ' 136־139)

  ג. בשבט סופרים
 • חיים נחמן ביאליק
  א. ביאליק ומהפכת דורנו : נאום בוועידת ההסתדרות, למלאת ששים שנה לחיי המשורר (עמ' 143־149)
  ב. משמעותו של יובלו : נאום בקונגרס יהודי עולמי, במלאת עשרים וחמש שנה לפטירתו של ח. נ. ביאליק (עמ' 150־162)
 • בוקי בן-יגלי (עמ' 163־171)
 • מול מיכה יוסף ברדיצ'בסקי  (עמ' 172־176)
 • בנימין זאֶגל : בין הדורות  (עמ' 177־183)
 • ש. א. הורודצקי (עמ' 184־189)
 • מ. ל. וישניצר (עמ' 190־200)
 • דוד שמעוני : המשורר של העלייה השנייה (עמ' 201־209)
 • יעקב כהַן  (עמ' 210־212)
 • שאול טשרניחובסקי : דברי אזכרה בכינוס הנוער העובד (עמ' 213־216)
 • יוסף קלויזנר (עמ' 217־220)
 • י. נ. שמחוביץ-שמחוני (עמ' 221־223)
 • יעקב קלצקין (עמ' 224־227)
 • לודביג אריה שטראוס (עמ' 228־235)
 • אברהם ואלט-ליֶסין (עמ' 236־245)
 • דוד פינסקי : מדברי אזכרה בחיפה ליום השלושים לפטירתו (עמ' 246־251)
 • א. ש. שוארץ : עם הופעת ספר השירים (עמ' 252־261)
 • אהרן זאב אשכולי (עמ' 262־264)
 • מיכל רבינוביץ (עמ' 265־267)
 • חן הרב : לאבל הרב ר' אברהם חן זצ"ל (עמ' 268־271)
 • הבארון דויד גינצבורג ובית-מדרשו : ליובל המאה להולדתו (עמ' 272־291)

  כ  ר  ך    ש  נ  י

  ד.  במזל נבו
 • נחמן סירקין שבעל פה (עמ' 11־22)
 • ב. ברוכוב ומורשתו (עמ' 23־50)
 • מפולטאבה ועד קיוב ומקיוב אל כינרת (מדברי הפרידה מעם ארונו ליד הכינרת) (עמ' 51־55)
 • ליאון חזנוביץ (כתריאל) (עמ' 56־63)
 • יצחק שיפר (עמ' 64־68)
 • ישראל רייכמן-וֶשֶר (עמ' 69־78)
 • ז. לאצקי-ברתולדי (עמ' 79־81)
 • יחיאל רברבי (עמ' 82־90)
 • חיים גרינברג (עמ' 91־99)

  ה.  בהבנות מולדת
 • עם יוסף בוסל (עמ' 103־109)
 • שליחותו של ברל (כצנלסון) (עמ' 110־133)
 • ליד קברו של משה בילינסון (עמ' 134־137)
 • חיים ארלוזורוב
  א. דברי אזכרה בוועידת ההסתדרות (עמ' 138־145)
  ב. בבית הקברות בתל-אביב (עמ' 145־147)
 • יצחק וילקנסקי (עמ' 148־157)
 • שלמה קפלנסקי (עמ' 158־168)
 • דוד רמז
  א. ליד הקבר בזכרון-יעקב (עמ' 169־171)
  ב. ביום השבעה (עמ' 171־175)
 • דוב הוז (עמ' 176־181)
 • אליהו גולומב (עמ' 182־189)
 • אליעזר קפלן (עמ' 190־194)
 • יוסף שפרינצק
  א. ביום מותו  (עמ' 195־198)
  ב. בוועידה התשיעית של מפא"י (עמ' 198־203)
 • שמואל יבנאלי (עמ' 204־211)
 • פרץ נפתלי (ליד ארונו) (עמ' 212־216)
 • וֶרנֶר סנאטור (ליום העשור) (עמ' 217־225)
 • אנצו סיריני (עשור לעקידתו) (עמ' 226־232)
 • גיורא יוספטל (עמ' 233־236)
 • גרשון חנוך (עמ' 237־240)
 • במרחביה של ראשית  (עמ' 241־259)

  ו.  ברשויות היחיד
 • שרה לישנסקי  (עמ' 263־266)
 • הדסה רוזנבליט (ביום השנה להסתלקותה) (עמ' 267־269)
 • צבי כיתאין (עמ' 270־276)
 • יעקב גרומר (עמ' 277־281)
 • יוסף זאלצמן (עמ' 282־287)
 • שמאי פינסקי (עמ' 288־289)
 • מנחם שחורי (עמ' 290־292)
 • זאוויל הייבוש (עמ' 293־298)
 • שמואל בני (עמ' 299־304)
 • האהרונובים (עמ' 305־310)
 • פרופסור מרדכי טור (עמ' 311־312)
 • פרופסור דוד שור (אחרי מיטתו) (עמ' 313־314)

  כ  ר  ך      ש  ל  י  ש  י

  א. בהבנות מולדת
 • יצחק בן-צבי הנשיא
  א.  אצילות שבענווה (עמ' 11־16)
  ב.  הברכה שבדמות (בישיבת-אבל של מרכז מפא"י) (עמ' 16־23)
  ג.  איש המופת (עמ' 23־25)
  ד.  הסופר והחוקר (עמ' 26־29)
  ה.  איש המעשים (עמ' 30־37)
  ו.  הגדוד ותנועת "החלוץ" (עמ' 37־47)
 • משה שרת
  א.  הבן היקיר של התנועה (עמ' 48־51)
  ב.  דברים עליו (עמ' 51־60)
 • לוי אשכול (עמ' 61־63)
 • לפטירתה של הגברת ורה וייצמן (עמ' 64־66)
 • חיים משה שפירא (עמ' 67־69)
 • הרב מאיר בר-אילן - נציב התורה והמסורת בתוך ממלכת ציון המוקמת (דברי אזכרה במושב הוועד הפועל הציוני בירושלים) (עמ' 70־71)
 • סטיפן וייז  (עמ' 72־73)
 • שליחותו של יעקב הרצוג (עמ' 74־80)
 • ברל לוקר (עמ' 81־82)
 • מארק יארבלום (עמ' 83־86)
 • צוק ברוך (בשלושים למותו של ברוך צוקרמן) (עמ' 87־90)
 • יעקב פינק (עמ' 91־92)
 • הרצל ברגר ונחלתו (עמ' 93־103)
 • קצו של קיציס (בשבעה למותו) (עמ' 104־106)
 • נטע נאמנים : נטע הרפז (עמ' 107־110)
 • האחים המבצעים: חנוך סורוקה - משה סורוקה (עמ' 111־112)

  ב. בשבט סופרים
 • שלום עליכם (עמ' 115־120)
 • שמואל טשרנוביץ (עמ' 121־122)
 • לייב יפה: המשורר, השד"ר, הקרבן (עמ' 123־124)
 • על גדולתו של ש"י עגנון (עמ' 125־127)
 • המשורר שלוקח מעל המיצפה : בשבעה למותו של נתן אלתרמן (עמ' 128־134)
 • דביקות : למות יאני אבידוב (עמ' 135־136)
 • לאה גולדברג (ביום השלושים) (עמ' 137־141)
 • שולמית קלוגאי (עמ' 142־146)
 • אליעזר שטיינמן : להופעת "באר החסידות" (עמ' 147־148)
 • משה קלוארי (עמ' 149־151)
 • קורט בלומנפלד (עמ' 152־163)
 • מוריס סמואל - המשרת באהבה (עמ' 164־168)
 • י. י. שווארץ - הזקן שבחבורת ה"צעירים" (עמ' 169־174)
 • רבי בנימין (עמ' 175־177)
 • נתן גרינבלאט (עמ' 178־183)
 • ר' יהושע ברטונוב (בהגיעו לגבורות) (עמ' 184־189)
 • יחזקאל קויפמן (עמ' 190־199)
 • יהושע גוטמן : פרס ביאליק ועמיתי לו (עמ' 200־207)
 • נזר הנזיר (באזכרה בישיבת "מרכז הרב" (עמ' 208־215)

  ג.  ברשויות היחיד
 • אמניו (עמ' 218־230)
 • אבל רודה (מתוך דברים אחר הלוויה) (עמ' 231־234)
 • יוסף כצנלסון, גיסי הצעיר (עמ' 235־239)
 • אחי אברהם (עמ' 240־244)
 • זה דודי (עמ' 245־268)
 • יהודית גינצבורג-לוריא (עמ' 269־270)

  ד.  אלה אזכרה
 • הספד על נעדרי השואה (עמ' 273־300)

  ה.  מפתחות  (עמ' 303־319)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף