עבר הדני (1899־1972)

 <בהכנה>

Ever Hadani

עבר הדני, הוא אהרן פלדמן, נולד בזדויז'ה, ליד פינסק בכ"ב בניסן תרנ"ט, 2 באפריל 1899. מאז 1905 בפינסק, שם למד וגודל. ב-1913 עלה ארצה לשם לימודים בגימנסיה 'הרצליה' ובשנות מלחמת העולם הראשונה עבר את דרך הייסורים והנדודים של המוסד תוך עבודה ושמירה. היה בין מתנדבי הגדוד העברי. אחרי המלחמה שהה במחניים ובכפר-גלעדי. ב-1926 יצא להולנד ללימודי חקלאות ועם שובו עבד תחילה ב'תנובה' ואחר כך בעריכת פירסומים בתחומי החקלאות. עם קום המדינה הצטרף למשרד החקלאות. עבר הדני פירסם כמעט בכל עיתוני הארץ ובכתבי-העת הספרותיים סיפורים, רשימות וכן מאמרים בענייני חקלאות בעיתונות המקצועית. היה מהחלוצים והמתמידים בתיאורי ההתיישבות העובדת ובעיקר הקבוצה וכן עשה בשנותיו האחרונות בכתיבת תולדות ראשוני המושבות בשומרון ובגליל.

ספריו:

 • דורך טעג און נעכט (ניו יארק : צוזאמען, 1927) <סיפורים>
 • צריף העץ : ספור מחיי השדה בארץ (ירושלים : מצפה, 1930)
 • המפעל בערבה : ספור (תל אביב : מצפה, תרצ"א)
 • אדם קטן : רומן (תל אביב : מצפה, תרצ"ה)
 • השלשה : רומן (תל אביב : מצפה, תרצ"ה)
 • אין פרייע שעה'ן : נאוועלן און דערציילונגען (ניויארק : צוזאמען, 1935)
 • ארבות גבהות : רומן (תל אביב : מצפה, תרצ"ה)
 • שמעון לוחם בארבה : ספור (תל אביב : דביר, תרצ"ח) <איורים – נחום גוטמן>
 • צור תעודה : מחזה היסטורי-ישובי (תל אביב : מ' ניומן, תש"ה) <"המחזה נכתב למלאות 75 שנה למקוה ישראל">
 • ברוח ובחיל : שרשרת וחליות ומעשים בקורות הישוב מגירוש ספרד (1492) עד הזמן הזה (תל אביב : י' שרברק, תשי"ב)
 • אשר נשמה באפם : סיפורים (תל אביב : מסדה, תשכ"ג)
 • כתבי א. עבר-הדני (תל אביב : י' צ'צ'יק, 1968)
  התוכן:
  כרך א. <רומאנים וסיפורים>: צריף העץ.- המפעל בערבה.- סיפורים ממשק שפיים.
  כרך ב. <רומאן וסיפורים>: המתנדב תפוחי.- במאסף.
  כרך ג. <נעורים>: מחזור המלחמה <רומאן>.- נעורים - סיפורים.- מחזות.
  כרך ד. נהלולים <טרילוגיה>
  כרך ה. סיפורים היסטוריים.- עידנים <סיפורים>.
  כרך ו. הווי הארץ וספרותנו.- רשמי מסע <1948>.- בסבך - סיפורים.
  כרך ז. הישוב כותב היסטוריה.

עריכה:

 • השומר (תל אביב : אמנות, תרצ"א)
 • אהרן א' איזנברג : קורותיו, כתביו ותקופתו הישובית (תל אביב : מסדה, תש"ז 1946) <בצרוף הקדמה מאת משה סמילנסקי>
 • החייל העברי בשתי מלחמות-העולם ... (תל-אביב : אוצר החייל, תש"ח 1947)
 • עם במלחמתו : שלושים שנות מלחמתנו מגאליפולי עד החי"ל (תל אביב : י' שרברק, תש"ח)
 • איש ציוני : יצחק ליב גולדברג, י"ב שבט תר"ך - ט"ו אלול תרצ"ה (1860־1935) (ירושלים : הקורטוריון של קרן י"ל ורחל גולדברג, תש"ח)
 • יד לעמוס : נכתב ליום השנה של קרב תל א-ריש, ט ניסן תש"ט / החוברת נכתבה מפי המשתתפים בקרבות ע"י עבר הדני (תל אביב : דפוס שהם, תש"ט)
 • תערוכת הספר העברי תש"ט : בחסותו של ראש הממשלה דוד בן-גוריון : (סיכום) (ירושלים : וועדת התערוכה של הספר העברי, תש"ט)
 • 50 שנות אגודת פרדס : 50 שנות פרדסנות עברית - תר"ס-תש"י, 1900־1950 (תל אביב : הוצאת היובל של אגודת פרדס, תש"י) <הקדמה מאת משה סמילנסקי>
 • עיר יזרעאל - עפולה : בת כ"ה תרפ"ה-תש"י/1925־1950 (עפולה : המועצה המקומית, תש"י)
 • חדרה : תרנ"א-תשי"א 1891־1951 : שישים שנות קורותיה (תל אביב : מסדה וחברת מייסדי חדרה, תשי"א)
 • חיים צימרמן : חייו וכתביו ומעשיו בגליל וב"החקלאית" (תל אביב : נ' טברסקי, תשי"ד 1953)
 • מאה שנות שמירה בישראל / ערוך על-פי מקורות וכתבי שומרים (תל אביב : י' צ'צ'יק, 1954)
 • ההתישבות בגליל התחתון : חמישים שנות קורותיה (רמת גן : מסדה והתאחדות האכרים בגליל התחתון, 1955)
 • חקלאות והתישבות בישראל : בעשור למדינה (ירושלים : משרד החקלאות, הסוכנות היהודית - המחלקה להתישבות, תשי"ח)
 • מנחמיה בת שישים : תרס"ב-תשכ"ב 1902־1962 (מנחמיה : יובל, תשכ"ג)
 • משמר הירדן : מושבת-הספר שנפלה, תרמ"ד-תש"ח - 1884־1948 : מפי מייסדיה, בניה ולוחמיה (תל אביב : הוצאת הוועדה להנצחת משמר-הירדן, תשכ"ה)
 • תולדות אגודת הכורמים : ליובל הששים תרס"ו-תשכ"ו ... ולייסוד מושבות הגפן תרמ"ב ... (תל-אביב : אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון-לציון וזכרון יעקב, תשכ"ו)
 • אחוזה א' לונדון-כרכור, תרע"ג 1913 - תשכ"ט 1968 (כרכור : אחוזה א' לונדון-כרכור, תשכ"ט) <ריכז את החומר מ' י' פרח ; תרגום התמצית לאנגלית - י' מ' לסק>
 • אגודת פרדס בת 70 : תר"ס-תש"ל (תל אביב יפו : אגודת פרדס, תש"ל)
 • מלחמה בארבה (ניו יורק : משרד החינוך היהודי לדור, 1971) <מעובד בידי אלחנן אינדלמן>

על המחבר ויצירתו:

על "כתבי עבר-הדני"
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף