שלמה שנהוד (1912־1984)

 <בהכנה>

Shlomo Shenhod

שלמה שנהוד (שיינהויט או שענהויט), משורר עברי ויידי ומתרגם. נולד ביז'רנה, מחוז טרנופול בגליציה המזרחית (כיום אוקראינה) בכ"ט בתשרי תרע"ג, 10 באוקטובר 1912. למד ב'חדר', בית מדרש ובבית-ספר עברי מרשת 'תרבות'. סיים בית-ספר למסחר בעיר טרנופול וסמינר תחכמוני בווארשה. עלה ארצה ב-1936. כתב שירים ביידיש (מ-1938) ובעברית (מ-1947). שיריו, רשימותיו ותרגומיו פורסמו בכתבי-עת ספרותיים רבים בארץ ובגולה וכן תירגם ספרים מיידיש לעברית ומעברית ליידיש. ב-1979 הוענק לו פרס איציק מאנגער. שלמה שנהוד נפטר בד' בכסלו תשמ"ה, 28 בנובמבר 1984.

ספריו:

 • צווישן בלוי און ים : לידער (תל אביב : פריינט, 1939) <חתום: שלמה שענהויט>
 • שירי העצב הקורן (תל-אביב : דבר, תשט"ז 1956) <איורים - אלכסנדר בוגן>
 • מיט חלום איבער תהום (תל-אביב : מנורה, תשכ"א 1961)
 • שירי חקל תפוחין (תל-אביב : המנורה, תשל"ג 1973) <בלווית מסה מאת זלמן שזר; איורים - פנחס שער> <תורגם ליידיש>
 • לידער פון הייליקן עפלפעלד (תל אביב : ישראל-בוך, תשמ"א 1980)
 • שירי תקון (תל אביב : המנורה, תש"ם 1980)
 • שירים בפתחי עולם (תל אביב : המנורה, תשמ"ג 1983), <ציורים - פנחס שער>
 • מסע בנוף העצבות (תל-אביב, תשמ"ה 1985) <שירי קבלה>

תרגומים מעברית ליידיש:

 • אויף די פעלדער פון נגב : מלחמה טאָגבוך / אורי אבנרי (תל-אביב : הוצאת פועלים, 1951)
 • ישראל געראנגל און דערגרייכונגען : (זאמלבוך) / רעדאקטאר - יהודה גאָטהעלף (תל-אביב : המנורה, תשכ"ז 1967)
 • איינס : פאָעמע / אנדא עמיר-פינקערפעלד (תל-אביב : פארלאג י"ל פרץ, תשמ"ב 1982)

תרגומים מיידיש לעברית:

 • תהום פעור / א.מ. פוקס (תל-אביב : מ. ניומן, תשי"ד)
 • ובהגיע יאש / יעקב גלאטשטיין (תל אביב : דביר וקרן לואיס, תשי"ז 1957)
 • במארג : שירים / יהואש (ירושלים : מוסד ביאליק, תשי"ז) <בשיתוף א. פרסמן ואחרים>
 • שבתותיה של אמא / חיים גראדה (תל אביב : מסדה, תשי"ח)
 • ברלה / נ. חנין (תל-אביב : י.ל. פרץ, תש"ך 1960) <ציורים - נ. קוזלובסקי>
 • בין סיני לאולימפוס / א. אלמי (תל-אביב : י. ל. פרץ, 1960)
 • מסות על ספרות / משה וויטיעס (תל-אביב : מנורה, תשכ"א 1961)
 • בצל הגזעים : ספורים מהווי דרום אפריקה / נחמיה לוינסקי (תל אביב : הוצאה י"ל פרץ, 1961)
 • מכל עמלי : שירים ופואימות / יעקב גלטשטיין (ירושלים : מוסד ביאליק, תשכ"ד 1964) <בלווית מבוא מאת דב סדן>
 • נדודי המלחמה ויאסלו עירי / יעקב הרציג (תל אביב : המנורה, תשכ"ה 1964) <חתום: ש. שן, תרגום מפולנית>
 • שירות אחרונות : שירים ופואימות / א. אלמי ; מבוא מאת ש.ל. שניידרמן (תל-אביב : י.ל. פרץ, תשכ"ז 1966)
 • ספר צ'מרינסקי : פעילותו של איש הבימה / עריכה ותרגומים - שלמה שנהוד (תל אביב : המנורה, תשכ"ז) <"לשנת העשרים ואחת לפטירת ברוך צ'מרינסקי ז"ל אמן הבמה העברית (י' ניסן תש"ו-תשכ"ז)"> <דברים משלו ועליו>
 • בשערי הקשת : שירים / י' פפירניקוב (תל אביב : המנורה, תשל"א)
 • מיניאטורות / יצחק פאנר (תל אביב : י"ל פרץ, תשל"ב) <בשיתוף אחרים>
 • בנשיה הלבנה : במחנה עבודת כפיה ברוסיה הצפונית הרחוקה : רומן / יחיאל הופר (תל-אביב : יבנה, תשל"ב 1972)
 • סופן של אשליות : מהסכם מינכן עד תאי-הגזים באושוויץ / יונס טורקוב (תל אביב : המנורה, תשל"ג)
 • גוילי ימים / יעקב גלאנץ (תל אביב : המנורה, תשל"ג 1973) <שירים>
 • מירה'לה : סיפורי העבר והווה / צילה לבנון (תל אביב : יד"ל, תשל"ד)
 • דם זר : רומן / רבקה רוס (תל אביב : אל"ף, תשל"ד)
 • בסערה : רומן / ד' זאקאליק (תל אביב : המנורה, תשל"ד)
 • ירח נוהג בכוכבים : סיפורים / יעקב יקיר (תל אביב : הקיבוץ המאוחד : אגודת הסופרים העברים, תשל"ה) <ערך והביא לדפוס שלמה אבן-שושן ; המתרגמים - ישראל זמורה, אברהם יהל, שלמה שנהוד>
 • עץ החיים : טרילוגיה / חוה רוזנפרב (תל-אביב : מורשת, תשל"ח-תש"ם, 1978־1980) שלושה כרכים <כר' ב' וג': תרגום מיידיש: אשר שופט>
 • אנשי אתמול : סיפורים ודמויות / פרץ גראנטשטיין (תל אביב : הוצאת י. ל. פרץ, תשמ"ג (1983)
 • ליד פנקסה של לובלין : חזיון דרמתי בערימה של אפר = ביים פנקס פון לובלין : דראמאטישער חזיון אין א קופע אש / משה שולשטיין (תל אביב, תשמ"ה 1985) <עברית ויידיש עמוד מול עמוד>
 • משיח מרמלה / פייבל זיגלבוים (תל-אביב : ישראל-בוך, תש"ן 1990) <בשיתוף יונה ברקמן וחיים זכאי>

על המחבר ויצירתו:

על "שירי תיקון"

על "ובהגיע יאש" מאת יעקב גלאטשטיין
 • ביקל, שלמה. על הפרוזה של יעקב גלאטשטיין.  מאזנים, כרך ו', גל' 4 (אדר תשי"ח, מארס 1958), עמ' 287־289.
 • מיכלי, ב. י. בשולי תרגום אחד.  מאזנים, כרך ו', גל' 4 (אדר תשי"ח, מארס 1958), עמ' 290.
על "בנשייה הלבנה" ליחיאל הופר על "שבתותיה של אמא" לחיים גראדה
 • חנוביץ, גרשון. "שבתותיה של אמא". בספרו:  רבדים : מסות על יצירות ספרות (תל-אביב : אל"ף, תשל"ו 1976), עמ' 151־157.

   

קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף