רבקה גורפיין (1908־1983)

Rivka Gurfine


 

רבקה גורפיין.
אל מלים ומעבר להן
: שירים, משוררים, ספרים / רבקה גורפיין. -- גבעתיים-רמת-גן : מסדה,  1975. 
160 עמ'.
Words and the meaning beyond them / by Rivka Gurfine

תוכן העניינים:

    מה יהיה על השירה (9)

שער א
    על שני שירים של י' בת-מרים (17)
    "בת חולין מקודשת" [עיון ב"1943, שירים לגטו" ליוכבד בת-מרים] (22)
    על שיר אחד של לאה גולדברג
<על השיר "כתונת פסים" מתוך ספרה 'טבעות עשן'> (30)
    "איילה אשלח אותך" לאמיר גלבע (33)
    על "אודיסס" לחיים גורי (36)
    "עשרים שנה" לעמירה הגני (41)
    משירי זלדה (47)
    "פעמונים" למירה מאיר (55)
    "סדום" לדן פגיס (60)
    "שאול, ודוד מנגן לפניו" לדן פגיס (65)
    "חקל ניחומים לילה אילם" לרן עדי (69)
    "השתדלות" לדליה רביקוביץ (73)
    "רוח עולה" לש' שתל (78)

שער ב
    "אלול כולו חודש של שיר" לישראל אפרת (85)
    בין מעורבות לנסיגה <
על "איילה אשלח אותך" לאמיר גלבע> (90)
    על "עצי תמיד" לעזרא זוסמן (98)
    הבית והשירים של עזרא זוסמן (103)
    "ניחושים" לשלמה טנאי (108)
    "חיים על העצים" לרחל שור (111)
    "תפילה אחרונה" לאסתר ראב (114)
    שירי ספריס בעברית [בתרגום שמעון הלקין] (117)

שער ג
    "בתחילת קיץ 1970" לא. ב. יהושע (125)
    עיון נוסף ב"בתחילת קיץ 1970" (133)
    על "בעל זבוב" ומסביבו [מאת ויליאם גולדינג ובתרגום אסתר כספי] (144)
    "טנדו" ליונת ואלכסנדר סנד (150)
    פרי עץ הדעת (154)
   

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף