דוד כנעני (1912־1982)

 <בהכנה>

David Knaani

דוד כנעני (הנדלסמן) נולד בווארשה בז' בתשרי תרע"ג, 18 בספטמבר 1912 לאביו ברוך הנדלסמן ואמו אטל זיסל לבית רוזנפלד. למד במוסדות-חינוך יהודיים וכלליים בעיר הולדתו והיה פעיל בתנועת השומר הצעיר. עלה ארצה ב-1934 ומאז היה חבר בקיבוץ מרחביה. החל בכתיבתו ב"השומר הצעיר" שיצא לאור בווארשה (מ-1932) ומאז פירסם מאמרים ומסות בענייני יום, חברה, סוציולוגיה, התנועה הקיבוצית וספרות, בעיתונות של התנועה ושל מפלגת הפועלים המאוחדת (מפ"ם), וכן בבימות ספרותיות אחרות. היה חבר מערכת הוצאת ספרית פועלים ומטעמה ערך עשרות ספרים. דוד כנעני נפטר בכ"ז באדר תשמ"ב, 22 במארס 1982.
[מקורות: תדהר, קרסל, ויקיפדיה]

ספריו:

 • לנוגה עץ רקב (מרחביה : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1950) <"לבחינת שירתו של א. צ. גרינברג">
 • בינם לבין זמנם : מסות על הספרות העברית החדשה (מרחביה : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1955)
  תוכן העניינים
 • בתי מידות : מסות על חיי שיתוף (מרחביה : ספרית פועלים, 1960)
 • ש"י עגנון בעל-פה (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תשל"ב 1971)
 • העלייה השנייה העובדת ויחסה לדת ולמסורת (תל אביב : המכון לחקרי עבודה וחברה : ספרית פועלים, תשל"ז 1976)
 • מבית (תל אביב : ספרית פועלים : על המשמר, תשל"ז) <"אסופה של מסות ופרקי זכרונות">
 • הבתים שהיו : פרקים בהוויית המשפחה היהודית בדורות האחרונים בספרות העברית והיידית ; הקיבוץ בסיפורת העברית (תל אביב : ספרית פועלים, תשמ"ו 1986)
 • מלון חדושי שלונסקי / ערך והביא לדפוס אריה אהרוני (תל אביב : ספרית פועלים : קרן תל-אביב לספרות ואמנות ע"ש יהושע רבינוביץ – יד שלונסקי, תשמ"ט 1989)
עריכה:
 • ילקוט מפות להיסטוריה כללית : משקיעת הקיסרות הרומית ועד מלחמת העולם הראשונה (מרחביה : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1954)
 • מאה שנה : חיי היהודים במאה התשע עשרה : אנטולוגיה ספרותית (מרחביה : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1954)
 • ששת ימים : אדם ועמלו : אנטולוגיה ספרותית (מרחביה : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1955)
 • תולדות ספרות ישראל : מן הפייטנים הראשונים ומשוררי ספרד עד תקופת ההשכלה ברוסיה / ישראל צינברג (תל אביב : י. שרברק, 1955־1971) 7 כרכים. <בשיתוף שלמה זלמן אריאל וברוך קרוא>
 • לא אמות כי אחיה : כ"ד סיפורים מספרות יידיש בברית המועצות (מרחביה : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1957) <בשיתוף אריה שמרי>
 • ספר מרחביה : קיבוץ השומר הצעיר (מרחביה : קיבוץ השומר הצעיר מרחביה, תשכ"א 1961)
 • אנציקלופדיה למדעי החברה (מרחביה : ספרית פועלים, 1962־1970) 5 כרכים + כרך מילואים (תשמ"א).
 • מבחר כתבים / אלעזר פרי (קיבוץ מרחביה : דפוס השומר הצעיר, תשל"ב 1971)
תרגום:
 • המטפלת : מורה-דרך לעובדות בתי-הילדים ולאמהות / מאת א. נסאו (מרחביה : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1945)
 • הזמן החדש : 1789־1870 / פרופ' א' וו' ייפימוב (משמר העמק : חברת הילדים של השומר הצעיר, תש"ה)
 • תנועות קומוניסטיות בימי הביניים / ק. קאוטסקי (מרחביה : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1949)
 • תולדות הזמן החדש : 1789־1870 / א' וו' יפימוב (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תשי"א)
על המחבר ויצירתו:
על "בינם לבין זמנם"
 • יפה, אברהם ב.  ד. כנעני כמבקר.  על המשמר, כ"ד בכסלו תשט"ז, 9 בדצמבר 1955, עמ' 5.
על "ש"י עגנון בעל-פה"
על "העלייה השנייה העובדת ויחסה לדת ולמסורת"
 • סדן, דב.  העליה השניה ויחסה לדת : הערות לדייני ספרו של דוד כנעני.  דבר, משא, כ"ח באייר תשל"ו, 28 במאי 1976, עמ' 13, 14 <חזר ונדפס בספרו ארחות ושבילים, כרך העניינים, עמ' 77־90, בשם: "רוב דחיה ומעט קירוב">
 • פרוז'אנסקי, ס.  מחקר על העלייה השנייה העובדת ויחסה לדת.  מאזנים, כרך מ"ה, גל' 1 (סיון תשל"ז, יוני 1977), עמ' 72־73.
על "מבית"
על "מלון חדושי שלונסקי"
 • בורשטיין, רות.  העברית של שלונסקי.  מאזנים, כרך ס"ד, גל' 8 (1990), עמ' 49־50.
על "האנציקלופדיה למדעי החברה"
על "לא אמות כי אחיה" בעריכת דוד כנעני ואריה שמרי
 • פילבסקי, עודד. כמה קבין ממעיין שופע. קול העם, כ"ב בניסן תשי"ז, 26 באפריל 1957, עמ' 3.
קישורים:


עודכן לאחרונה: 8 באפריל 2018

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף