אברהם קריב (1900–1976)

 <בהכנה>

Avraham Kariv

אברהם יצחק קריב נולד בסלובודקה, ליד קובנה באדר ב׳ תר"ס. למד בישיבות ליטא (סלובודקה, טלז ומיר) במלחמת העולם הראשונה שהה באוקראינה וקרים. למד בבית המדרש למורים מייסודה של רשת "תרבות" באודסה (היה תלמידם של ח"נ ביאליק ויוסף קלוזנר). מ-1923 היה במוסקבה ולמד בפקולטה המתימטית-פיזית עד 1929. ב-1934 עלה ארצה ועסק לסירוגין בהוראה ובעריכה ספרותית (ב"דבר", הוצאת עם עובד, מוסד הרב קוק, "מאזניים" ועוד). ראשית יצירתו היה בשירה, אך התפרסם בעיקר בביקורת ובכתיבת מסות. קריב נפטר בחיפה ונטמן בה בו׳ באדר ב׳ תשל"ו, 8 במארס 1976.
[צילום: אפרים ארדה]

ספריו:

 • אדברה וירוח לי (תל אביב : עם עובד, תשי"א 1950)
 • עיונים : מאמרי בקורת (תל אביב : הוצאת אגודת הסופרים העברים ליד דביר, תש"י)
  תוכן העניינים
 • קול ובת קול : שירות ושירים (תל אביב : עם עובד, תשי"ב) <מהד׳ מחודשת ומורחבת יצאה לאור בתשל"ו>
 • עטרה ליושנה : מאמרים על הספרות, על העם, על המדינה (תל אביב : דביר, תשי"ז 1956)
 • ליטא מכורתי : מסה (חיפה : הוצאת ידידים, תש"ך)
 • ליטא מכורתי : מיין היימלאנד ליטע (תל אביב : מנורה, תשכ"ב) <עברית ויידיש עמוד מול עמוד; יידיש - אליעזר רובינשטיין>
 • מיין היימלאנד ליטע / פון העברעיש אליעזר רובינשטיין (תל-אביב : גאָלדענע קייט, תשכ"ב)
 • נרתק את השלשלת : מאמרים והרצאות על העם והמדינה (תל אביב : מחברות לספרות, תשכ"ה)
 • שבעת עמודי התנ"ך : אישים ואידיאות בספר הספרים (תל אביב : עם עובד, תשכ"ח)
 • מיתרים ומערכות (ירושלים, תל אביב, חיפה : מ׳ ניומן, תשל"ב)
 • נימים בשירת תהלים (חיפה : פינת הספר, תשל"ב)
 • משלשום ועד הנה : מאמרים והרצאות על הספרות, העם והמדינה (ירושלים, תל אביב, חיפה : מ. ניומן, תשל"ג)
 • מסוד חכמים : בנתיבי אגדות חז"ל (ירושלים : מוסד הרב קוק, תשל"ו)
 • קול ובת קול : שירים ושירות (חיפה : מפעל סופרי חיפה על ידי עקד, תשל"ו)
 • אל שרשי יהדות (ירושלים : מוסד הרב קוק, תשל"ח)

תרגום:

 • המוקיונים הנודדים / א. קופרין (תל אביב : א"י שטיבל, תרצ"ה 1935).
 • מעשה השודדים : ספורים / קרל טשפק (תל-אביב : א"י שטיבל, תרצ"ה) <נדפס מחדש בהוצאת נ׳ טברסקי בתשי"ט>
 • פטר הראשון / אלכסי טולסטוי (תל אביב : א"י שטיבל, 1936־1937)
 • בית ספר לדיקטאטורים / אינגנציו סילונה (תל אביב : עם עובד, תש"ב)
 • זכרונות וחויות / אברהם ליסין (תל אביב : עם עובד, תש"ג) <עם מבוא מאת ב׳ כצנלסון ; ליקט ב׳ כצנלסון>
 • בן אלמות העם : סיפור / וסילי גרוסמן (תל אביב : עם עובד, תש"ד) <מרוסית>
 • נשמות בישראל / א. ליטוין [=שמואל הורביץ] (תל אביב : עם עובד, תש"ד) <מיידיש>
 • לילות לבנים ; רוח נמוכה / פ"מ דוסטוייבסקי (ירושלים : שוקן, תש"ו) <"המתרגמים: י׳ שנברג: לילות לבנים ; א׳ קריב: רוח נמוכה">
 • זכרונות והגיונות / אלכסנדר הרצן (עין חרוד : הקבוץ המאוחד, תש"ו)
 • הנסיך סרבריני : סיפור היסטורי מימי איואן האיום / אלכסי ק. טולסטוי (תל אביב : עם עובד, תש"ו)
 • ניטוצ׳קה ניזבנובה : סיפור / פ. מ. דוסטויבסקי (תל אביב : עם עובד, תש"ז) <נדפס מחדש בתשכ"ט 1968 בשם: העלמה ניטוצ׳קה>
 • מימים מכבר : סיפורים / דויד פינסקי (תל-אביב : עם עובד, תש"ח) <מיידיש>
 • פאבלוב : חייו ושיטתו / א. יוגוב (תל אביב : הוצאת הקיבוץ המאוחד, תש"ח)
 • חשבון הנפש / ישראל אפרויקין (תל אביב : מסדה, תש"י) <מיידיש>
 • ילדות, נעורים, עלומים / ל. נ. טולסטוי (תל אביב : עם עובד, תשי"ד)
 • דורות נשברים : רומן מחיי היהודים בברית המועצות בתקופה שבין שתי מלחמות העולם / משה אפרתי (תל אביב : "מפרץ", תשכ"א-תשכ"ג) <מיידיש>
 • נסיך הכסף : סיפור היסטורי מימי איואן האיום / א"ק טולסטוי (תל אביב : עם עובד, תשכ"ז) <רישומים מאת שלמה ויתקין>
 • העלמה ניטוצ׳קה / פ"מ דוסטויבסקי (תל אביב : עם עובד, תשכ"ט 1968)

עריכה:

 • מסכת : מאסף לספרות יפה ולדברי מחשבה (תל אביב : אגודת הסופרים העברים בישראל, תשי"ב) <בשיתוף יהודה בורלא>
 • כתבים / יעקב קלצקין (תל אביב : עם עובד, תשי"ג)
 • הענף הגדוע של אילן ספרותנו / הביא לדפוס והקדים מבואות, אברהם קריב (ירושלים : מוסד ביאליק, 1954) <כולל "שירים, רשימות ומכתבים" / חיים לנסקי. "שירים והגיונות" / אלישע רודין>
 • כתבי מהר"ל מפראג : מבחר / סידר, ערך והקדים מבוא אברהם קריב (ירושלים : מוסד הרב קוק, תש"ך)
 • כנסת : סדרה חדשה : קבצים לחקר הספרות העברית (ירושלים : מוסד ביאליק, תש"ך) <"קובץ ראשון מוקדש לח"נ ביאליק ויצירתו">
 • שבת ומועד בדרוש ובחסידות / כינס והקדים מבוא אברהם קריב (תל אביב : דביר בשיתוף עם אגודת עונג שבת (אהל שם), תשכ"ו 1966)
 • ספר אברהם האפט (דגניה ב ; תל-אביב : דפוס אחדות, תשכ"ז)

על המחבר ויצירתו:

 • אלחנני, אברהם חיים.עם אברהם קריב. דבר, לספרות ולאמנות, כ"ז באלול תשכ"ח, 20 בספטמבר 1968, עמ׳ 6, 7.
 • בירנבוים, פלטיאל.  לזכרו הברוך של אברהם קריב.  הדואר, שנה 57, גל׳ ט"ז (י"ז באדר א׳ תשל"ח, 24 בפברואר 1978), עמ׳  250־251.
 • בנשלום, בנציון.  קלות כחמורות. בחינות בביקורת הספרות, גל׳ 1 (פסח תשי"ב), עמ׳ 80־82 <על שירו של אברהם קריב ׳היהודי הנצחי אל ארץ-עמלק׳ (כולל הערה של שלמה צמח)>
 • בנשלום, בנציון.  תעודת ישראל והדימוקראטיה.  בספרו:  ארחות יצירה : מסות ומאמרים (רמת גן : אגודת הסופרים העברים ליד הוצאת מסדה, 1966), עמ׳ 191־192 <תגובה להרצאתו של אברהם קריב בועידת הסופרים העבריים שנתקיימה בתל-אביב בטבת תשי"ד  (נחתם: 1953)>
 • ברוידס, אברהם.  בעקבי אברהם קריב.  מאזנים, כרך מ"ה, גל׳ 1 (סיון תשל"ז, יוני 1977), עמ׳ 37־40.
 • גוטפריד, מרדכי.  אברהם קריב ומשנתו (ליובל הששים).  חרות, כ"ד באלול תש"ך, 16 בספטמבר 1960, עמ׳ 5.
 • חלמיש, משה. האגדה בעיני אברהם קריב. כרמלית, כרך כ"א-כ"ב (תשל"ז-תשל"ח), עמ׳ 33־52.
 • יפה, אברהם ב. אברהם קריב כמשורר. כרמלית, כרך כ"א-כ"ב (תשל"ז-תשל"ח), עמ׳ 17־23.
 • כהן, ישראל.  אברהם קריב.  מאסף : לדברי ספרות, בקורת והגות, כרך ב׳ (תשכ"א 1961), עמ׳ 98־105.
 • סדן, דב.  על אברהם קריב.  זאת הארץ, גל׳ 200 (י"ז באדר ב׳ תשל"ו, 19 במארס 1976), עמ׳ 3 <חזר ונדפס בספרו ארחות ושבילים : מסה, עיון, חקר: כרך האישים (תל אביב : עם עובד, תשל"ח 1977), עמ׳ 203־205, בשם "שלוש עטרות">
 • סדן, דב. בין לאו והן : על  אברהם קריב ז"ל.  דבר, משא, י"ד בניסן תשל"ו, 14 באפריל 1976, עמ׳ 21, 22 <המשך> <דברים בישיבה המאה עשרים ושבע של האקדמיה שנתקיימה ביום כ"ט באדר ב׳ תשל"ו.  חזר ונדפס בספרו ארחות ושבילים : מסה, עיון, חקר: כרך האישים (תל אביב : עם עובד, תשל"ח 1977), עמ׳ 205־212. כונס גם ב׳זכרונות האקדמיה ללשון העברית׳, כרך כ"א-כ"ד, תשל"ד-תשל"ז (ירושלים, תשמ"א), עמ׳ 209־215>
 • סדן, דב. על אברהם קריב : דברים לזכרו בבית הסופר בירושלים. כרמלית, כרך כ"א-כ"ב (תשל"ז-תשל"ח), עמ׳ 10־16 <חזר ונדפס בספרו ארחות ושבילים : מסה, עיון, חקר: כרך האישים (תל אביב : עם עובד, תשל"ח 1977), עמ׳ 213־218, בשם "פן ופנים". נחתם: כ"ג תמוז תשל"ו>
 • עובדיהו, מרדכי. בברית אמונים. כרמלית, כרך ט"ז (תש"ל), עמ׳ 242־252.
 • עובדיהו, מרדכי.  לאורו של חזון - אברהם קריב.  בספרו: בסער ובדממה : דמויות בספרותנו החדשה (תל אביב : אל"ף, תשל"ז 1976), עמ׳ 9־22.
 • פרידלנדר, יהודה. התשתית הכפולה בביקורתו של אברהם קריב. כרמלית, כרך כ"א-כ"ב (תשל"ז-תשל"ח), עמ׳ 24־32.
 • פרידלנדר, יוסף. גישתו של אברהם קריב לתנ"ך. כרמלית, כרך כ"א-כ"ב (תשל"ז-תשל"ח), עמ׳ 53־64.
 • קרמר, שלום. הלב והפה : לשונו של אברהם קריב בביקורת. כרמלית: שנתון ספרותי, כרך כ"א-כ"ב (תשל"ז-תשל"ח), עמ׳ 65־78.
 • קרמר, שלום. לשונם של סופרים: חכמת המיזוג של אברהם קריב. לשוננו לעם: קונטרסים עממיים לענייני לשון, כרך כ"ט (תשל"ח), גל׳ א׳, עמ׳ 14־24; גל׳ ב׳, עמ׳ 44־49.
 • שלום, ש. אברהם קריב ז"ל (דברים ליד ארונו). כרמלית, כרך כ"א-כ"ב (תשל"ז-תשל"ח), עמ׳ 9.
על "עטרה ליושנה"
על "ליטא מכורתי"
על "נרתק את השלשלת"
על "מיתרים ומערכות" על "משלשום ועד הנה"
 • הוכרמן, יעקב. הספר "משלשום ועד הנה" לאברהם קריב. כרמלית, כרך י”ט-כ’ (תשל"ה), עמ׳ 255־266.

על "מימים מכבר" מאת דוד פינסקי על "נסיך הכסף" לא"ק טולסטוי
 • רגב, מנחם. שלושה סיפורים היסטוריים.  ידיעות אחרונות, ספרות ואמנות, י׳ בשבט תשכ"ח, 9 בפברואר 1968, עמ׳ 17.
קישורים:


[עודכן לאחרונה: 19 בנובמבר 2018]

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף