דבר, לספרות ולאמנות, כ"ז באלול תשכ"ח, 20 בספטמבר 1968, עמ' 6, 7.  

מקור: ארכיון העיתון 'דבר'