יוסף ליכטנבום (1895־1968)

Joseph Lichtenbaum


 

יוסף ליכטנבום.
    סופרינו
: ממאפו עד ביאליק : תולדותיהם, הערכותיהם ופרקים נבחרים מיצירותיהם  / יוסף ליכטנבום -- מהד' שניה מתוקנת -- ירושלים : אחיאסף, 1950.
    316 עמ'. 

תוכן העניינים:

אברהם מאפו 9־36
     פרקי יצירה: פגישת אמנון ותמר (מתוך "אהבת ציון")  
          יונה אחוזה בסבך (מתוך "עיט צבוע")  
          הבודד בהרים (מתוך "אשמת שומרון")  
מיכה יוסף לבנזון 37־64
     פרקי יצירה: שלמה  
          נקמת שמשון  
          ר' יהודה הלוי  
          חג האביב  
          יום הולדת אהובתי  
          שיר זהב  
          גשם נדבות  
יהודה ליב גורדון 65־111
     פרקי יצירה: אסנת בת פוטיפרע (א-ד)  
          במצולות ים  
          צדקיהו בבית הפקודות  
          אשקא דרספק  
          הפרות הנושאות ארון יי  
          למי אני עמל  
          שרש נשמתי  
          אחפש רוחי  
          סלוק שכינה  
פרץ סמולנסקין 112־137
     פרקי יצירה:  הישיבה (מתוך "התועה בדרכי החיים")  
          גאות כסילים (מתוך "גאון ושבר")  
          חבור עצבים (מתוך "נקם ברית")  
מנדלי מוכר ספרים 138־173
     פרקי יצירה: ר' מנדלי ואלתר יקנהז (מתוך "ספר הקבצנים")  
          ליום השבת (מתוך "חגים וזמנים")  
          לקורות סוס נושא ספרים (מתוך "ספר הבהמות")  
          אהבתו של שלמה'לה (מתוך "בימים ההם")  
          מספר הזכרונות (א-ד)  
יצחק ליב פרץ 174־199
     פרקי יצירה: למראשותיו של גוסס ("מפי העם")  
          "העושה נפלאות" ("מפי העם")  
          אם לא למעלה מזה  
          בין שני הרים  
דוד פרישמן 200־229
     פרקי יצירה: בשביל המשיח  
          סוטה (מתוך "במדבר")  
          שלשה שאכלו  
          פלמי  
          עלטה  
מיכה יוסף ברדיצ'בסקי (בן-גריון) 230־264
     פרקי יצירה: היציאה  
          לא בא אל החוף  
          הזר  
          השנים  
ש. בן-ציון 265־294
     פרקי יצירה: ימי הנחה ורשות (מתוך "נפש רצוצה")  
          בנדוד הצפרים  
          ירושלים בתכונת מלחמה (מתוך "מעשה הנזירה")  
מרדכי זאב פיארברג 295־316
     פרקי יצירה: העגל (מספר הזכרונות של "חפני בעל דמיון")  
          מתוך "לאן"  
          הצללים  

 

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף