חנן חבר (1953)

Hannan Hever


חנן חבר.
    קורא שירה : רשימות, מסות ומחקרים על שירה עברית / חנן חבר. -- [תל-אביב] : הוצאת קשב לשירה, תשס"ה 2005.
344 עמ'.
    Reading poetry : reviews, essays and articles about Hebrew poetry / Hannan Hever
 

בספרו של חנן חבר קורא שירה מכונס מבחר מרשימותיו, מסותיו ומחקריו בשירה העברית שנכתבו ופורסמו במשך כשלושים שנה. המסות שבספר עוסקות, בין היתר, בשירתם של משוררים כמו יעקב פיכמן, יוכבד בת מרים, נתן אלתרמן, עזרא זוסמן, שמעון הלקין, אברהם הוס ופנחס שדה, יחד עם מסות על משוררי דורות מאוחרים יותר כמו נתן זך, מאיר ויזלטיר, הרולד שימל, עודד פלד, יצחק לאור, מאיה בז`רנו וגלית חזן-רוקם.
בנוסף לכך יגלה הקורא בספר מבטים מכלילים על השירה העברית כגון הדיון בראשית השירה העברית בארץ ישראל, שירת מלחמת לבנון, שירת הנשים העברית והשירה הישראלית שנכתבה בעקבות מלחמת יום הכיפורים.
 

תוכן העניינים:

 • הקדמה (עמ' 7)
 • טשרניחובסקי, איינשטיין ותרבות הכיבוש <על שירו של שאול טשרניחובסקי "הוי, ארצי! מולדתי!" ועל שירו של אריק איינשטיין "יושב מול הנייר"> (עמ' 9־13)
 • זמר החן <על השפעת השירה העברית של ימי הביניים והרנסנס על הספרות העברית החדשה ובמיוחד השפעת יוסף בן שמואל צרפתי על יעקב פיכמן>  (עמ' 14־32)
 • "תנחומים נסתרים" : על ראשית המודרניזם בשירה עברית בארץ-ישראל  (עמ' 33־53)
 • הגעגוע הצורב <על "קולות בלילה" מאת ש. שלום>  (עמ' 54־63)
 • הקסם הזר : על שירת שנות העשרים של עזרא זוסמן  (עמ' 64־79)
 • לקרוא שיר פוליטי  <על שירתו של אורי צבי גרינברג>  (עמ' 80־85)
 • "משתפך לגדות ימי" : מים ומיניות בשירת יוכבד בת-מרים (עמ' 86־103)
 • הלקין עכשיו  <על שירת שמעון הלקין> (עמ' 104־119)
 • הציה הסרבנית ויד-הברזל המושלת : "שירים על ארץ הנגב" לנתן אלתרמן (עמ' 120־139)
 • דרך נפש בהתפעמה <על "בטרם תעבור", ספר שיריו של עוזר רבין> (עמ' 140־145)
 • "אורח בחיי שלי הייתי" <על ספר שיריו של אברהם הוס "עכשיו - אז"> (עמ' 146־149)
 • בקצה השורות  <על "מילים נרדפות" מאת דן פגיס> (עמ' 150־152)
 • "שהרי כבר הגענו, נכון?"  <על "כל השירים" לדן פגיס> (עמ' 153־156)
 • עד כמה שנחמה כלשהי אפשרית <על "איך זינג ווי א פייגאלע", ספר שיריו של פנחס שדה> (עמ' 157־158)
 • נתן זך: "אל תחשוב לי זאת לעוון"  (עמ' 159־162)
 • משורר שלישי  <על ספרו של שלמה זמיר "הקול מבעד לענף"> (עמ' 163־165)
 • "זה נחשב למרד גלוי בחברה!" <על "כדורים וקוביות" ו"הסכין בין השיניים" לשלמה זמיר> (עמ' 166־169)
 • שירי מלון ציון להרולד שימל (עמ' 170־178)
 • "אני בעצם אוהב את - כל סוגי הנייר - שאת כל הספרות - שם במקומה" <על "הספריה" להרולד שימל> (עמ' 179־181)
 • המוות הוא פרדס החיים <על "אנטומיה של גשם" ליאיר הורביץ> (עמ' 182־190)
 • "גרמי מילים תלולים" <על "שירים איטיים" למאיר ויזלטיר> (עמ' 191־200)
 • הזרות הנינוחה ומבטי המלמלה <על "פרטים" לעוזי בהר> (עמ' 201־204)
 • מבטים מחושבים  <על "דיבור" ליוסף שרון> (עמ' 205־209)
 • מרדכי גלילי - הספר הראשון  (עמ' 210־218)
 • חוק המראות השלובים <על "חלונות, מרפסת, חצר אחורית, שירים 1990־1992" של עודד פלד> (עמ' 219־221)
 • "לשחזר אדם מדבר" <על האנתולוגיה "66 משוררים, מבחר חמישים שנות שירה עברית חדשה" בעריכת זיסי סתוי> (עמ' 222־226)
 • "לא תצלח כאן השירה המאולפת" <על האנתולוגיה "The Defiant muse: Hebrew feminist poems from antiquity to the present"> (עמ' 227־233)
 • בין הזבל לנבל <על "שירי העכברים ולאה גולדברג", שירים 1987־1989 של חזי לסקלי> (עמ' 234־241)
 • משל לא יצמח כאן <על "סוטים יקרים", שירים 1990־1992 מאת חזי לסקלי> (עמ' 242־249)
 • תנאים של כף וקלע <על "עיבוד נתונים" מאת מאיה בז'רנו> (עמ' 250־255)
 • מאיה בז'רנו: "עיבוד נתונים 15"   (עמ' 256־260)
 • מאיה בז'רנו: "פרפר הים" (עמ' 261־264)
 • "שיטוטים שנהפכים לתהייה"  <על "שירים, 1994 2000 למאיה בז'רנו> (עמ' 265־272)
 • נחזור כפרחים אדומים  (עמ' 273־280)
 • "יום כיפור. זה בינינו"  (עמ' 281־297)
 • שירה וסירוב במלחמת לבנון (עמ' 298־318)
 • יצחק לאור: "בכפר שגם את שמו איני יודע" (עמ' 319־322)
 •  
 • העין הצמאה <על "על הנפש הצמאה" לתמיר גרינברג> (עמ' 323־329)
 • "קם לתחייה הפסיפס" <על "ציפורי: ארבעים חסר אחד שירי הייקו ביזנטיים מן הגליל, ושיר" מאת גלית חזן-רוקם> (עמ' 330־337)
 • נחש שנשבה  <על ספר השירים "אחד מכאן" מאת סאלמאן מצאלחה> (עמ' 338־344)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף