עזרא פליישר (1928־2006)

 <בהכנה>

Ezra Fleischer

פרופ' אברהם עזרא פליישר, מגדולי חוקריה של השירה העברית בימי הביניים, משורר ואיש רוח, נולד בשנת 1928 בעיר טימישוארה שברומניה. אביו, הרב י"ל פליישר, עסק במחקר יצירתו של ר' אברהם אבן-עזרא. בשנות החמישים נכלא על ידי השלטונות הקומוניסטים בשל פעילותו הציונית. בשנות מאסרו הוא יצר קובצי שירה בעברית. הפואמה 'משא גוג', שהוברחה לארץ-ישראל ופורסמה בעילום שם, זיכתה אותו בפרס ישראל לספרות יפה בשנת תשי"ט. שנה לאחר מכן עלה לישראל עם רעייתו. הוא פנה ללמוד בחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים, והתמחה בחקר שירת ימי הביניים אצל פרופ' חיים שירמן. בשנת 1968 קיבל את תואר הדוקטור. מאז הורה באוניברסיטה העברית עד לפרישתו, במקביל לפועלו המחקרי הפורה, בו התמיד עד לימיו האחרונים. יבול מחקריו כולל שבעה ספרים מפרי עטו, עשרות ספרים נוספים שערך ומאות מאמרים. בצד פעילותו המחקרית עמד פרופ' פליישר בראש האיגוד העולמי למדעי היהדות וחברת 'מקיצי נרדמים'.
[מקור ראשון, שבת, כ"ד באב תשס"ו, 18 באוגוסט 2006, עמ' 7]
[תודה לפרופ' שולמית אליצור]

ספריו:

 • משלים (תל-אביב : סיני, תשי"ז) <בחתימת: בר-אבא> <ציורים – יורני>
 • משא גוג : פואמה ... (תל אביב : מעוז, אגודה לעזרת יהדות ברית המועצות, תשי"ט) <בחתימת י' גולה>
 • בהחלק לילה : שירי כלא (ירושלים : מוסד ביאליק, תשכ"א 1960) <בחתימת: אלמוני>
 • יצירתו של יוסף אבן אביתור : סוגים ותבניות בפיוטיו (ירושלים, תשכ"ח) <דיסרטציה -- האוניברסיטה העברית בירושלים>
 • פיוטי שלמה הבבלי / יוצאים לאור בצירוף מבוא, חילופי-נוסח וביאורים בידי עזרא פליישר (ירושלים : האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, תשל"ג)
 • פזמוני האנונימוס / יוצאים לאור בצירוף מבוא, חילופי-נוסח וביאורים בידי עזרא פליישר (ירושלים : האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, תשל"ד)
 • שירת-הקודש העברית בימי הביניים (ירושלים : כתר, 1975) <מהדורה שנייה מורחבת יצאה לאור ב-2007 - להלן>
 • היוצרות בהתהוותם והתפתחותם (ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י.ל. מאגנס, תשמ"ד)
 • תפילה ומנהגי תפילה ארץ-ישראליים בתקופת הגניזה (ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, תשמ"ח 1988)
 • משלי סעיד בן באבשאד (ירושלים : מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח, תש"ן)
 • יהודה הלוי ובני חוגו : 55 תעודות מן הגניזה (ירושלים : האיגוד העולמי למדעי היהדות, תשס"א 2001) <בשיתוף משה גיל>
 • שירת-הקודש העברית בימי-הביניים (ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, 2007)
 • השירה העברית בספרד ובשלוחותיה (ירושלים : מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח, תש"ע 2010) <בעריכת שולמית אליצור וטובה בארי>
  תוכן העניינים
 • תפילות הקבע בישראל בהתהוותן ובהתגבשותן (ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשע"ב 2012) <בעריכת שולמית אליצור וטובה בארי>

עריכה:

 • מחקרי ספרות : מוגשים לשמעון הלקין (ירושלים : הוצאת הספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשל"ג 1973)
  תוכן הענינים
 • מאה שירים לחיל (תל אביב : משרד הביטחון - ההוצאה לאור, תשל"ט 1978) <בחרו ואספו מנחם ברינקר, חיים גורי, עזרא פליישר>
 • מחקרים באגדה, תרגומים ותפילות ישראל : לזכר יוסף היינימן / בעריכת עזרא פליישר, יעקב י' פטוחובסקי (ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשמ"א)
 • כתבי פרופסור חיים שירמן, 1904־1981 : רשימה ביבליוגרפית / ערכו דן פגיס, עזרא פליישר, עידכן יונה דוד (ירושלים : מוסד ביאליק, תשמ"ג 1983)
 • השיר דבור על אופניו : מחקרים ומסות בשירה העברית של ימי הביניים / דן פגיס (ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, תשנ"ג 1993)
 • תולדות השירה העברית בספרד המוסלמית / חיים שירמן (ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, תשנ"ו 1995)
 • תולדות השירה העברית בספרד הנוצרית ובדרום צרפת / חיים שירמן (ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, תשנ"ז 1997)
 • משאת משה : מחקרים בתרבות ישראל וערב מוגשים למשה גיל / בעריכת עזרא פליישר, מרדכי עקיבא פרידמן, יואל קרמר (ירושלים : מוסד ביאליק, תשנ"ח 1998)
 • מאה שערים : עיונים בעולמם הרוחני של ישראל בימי הביניים לזכר יצחק טברסקי / בעריכת עזרא פליישר ... [ואחרים] (ירושלים : הוצאת ספרים על שם י"ל מאגנס, תשס"א 2001)

תרגום:

 • פני הרומאנטיקה : גרמניה, צרפת, אנגליה / מאת מלכה לוקר (ירושלים : מוסד ביאליק, תשכ"ב)
 • עיר הסתרים : פואימה / מאת אברהם סוצקבר ; תורגמה מיידיש בידי י' גולה (תל-אביב : עם עובד, תשכ"ד 1963)

על המחבר ויצירתו:

 • אליצור, שולמית.  מעמקי הפרטים לפסגות השירה : דברים לזכרו של עזרא פליישר.  מדעי היהדות: כתב עת של האיגוד העולמי למדעי היהדות, כרך 43 (תשס"ה-תשס"ו 2005־2006), עמ' 9־17.
 • ארליך, אורי.  על מקומו של פרופ' עזרא פליישר בחקר התפילה.  מדעי היהדות : כתב עת של האיגוד העולמי למדעי היהדות, כרך 45 (תשס"ח 2008), עמ' 123־133.
 • בארי, טובה.  מפעלו של פרופ' עזרא פליישר בחקר שירת הקודש העברית בימי הביניים -- היבטים אחדים.  מדעי היהדות : כתב עת של האיגוד העולמי למדעי היהדות, כרך 45 (תשס"ח 2008), עמ' 135־146.
 • גרנט, יהושע.  ולא ידעו רגבים מה בתוכם : עם מותו של הפרופ' עזרא פליישר.  הארץ, תרבות וספרות, י' באב תשס"ו, 4 באוגוסט 2006, עמ' 2.
 • גרנט, יהושע.  'בשלל צבעים, באלפי צלילים מעודנים, באותנטיות עמוקה וחדה': על פועלו של עזרא פליישר בחקר שירת החול העברית בימי הביניים.  מדעי היהדות : כתב עת של האיגוד העולמי למדעי היהדות, כרך 45 (תשס"ח 2008), עמ' 147־175.
 • הכהן, עדן. שומר חותם הקילירי. מקור ראשון, שבת, כ"ד באב תשס"ו, 18 באוגוסט 2006, עמ' 6־7.
ביבליוגרפיה: על "משלים", מאת בר-אבא <שם בדוי של עזרא פליישר>
על "משא גוג"
 • מאזנים.  על "משא גוג"  מאזנים, כרך ט', גל' א' (סיון תשי"ט, יוני 1959), עמ' 69־72 <מדברי זלמן ארן, שופטי פרס ישראל, רחל ינאית בן-צבי, א. ראובני, ש. שלום, א. ברוידס, מ.ד., י.ג., ח. שורר, ד.ל., א.ב.י.>
על "פזמוני האנונימוס"
 • יניב, א. פזמוני האנונימוס. שדמות: במה לתנועה הקיבוצית, גל' נ"ז (תשל"ה), עמ' 100.
על "שירת הקודש העברית בימי הביניים"
 • בירנבוים, פלטיאל.  שני ספרים על השירה העברית.  הדואר, שנה 57, גל' ג'  (ח' בכסלו תשל"ח, 18 בנובמבר 1977), עמ' 42־43.
 • Stern, David.  New directions in medieval Hebrew poetry.  Prooftexts, vol. 1, no. 1 (January 1981), pp. 104-115.
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף