יעקב שלום קצנלנבוגן (1877–1904)

 <בהכנה>

Yaakov Shalom Katzenellenbogen

    יעקב שלום קצנלנבוגן (יש"ק) נולד בסווירז'ינה, ליד סטולפצי, פולין בשנת תרל"ז, 1877. היה בנו של רב העיר ולמד בין היתר בישיבת נובוגרודוק, בה התמרד בשל היחס השלילי לציונות וברח משם.  עסק בהוראה בפינסק, סטולפצי ועוד, וכן היה בפעילי תנועת "פועלי-ציון" והמשיך פעלו זה בחו"ל, לאחר שערק מהצבא. חי בלונדון במסכנות ובדחקות. חזר לרוסיה, נתפס וברח בשנית וחי בברלין ובראשית 1904 יצא לציריך ללמוד באוניברסיטה. בכ"ג בתמוז תרס"ד, 6 ביולי 1904 טבע באגם ציריך. יש"ק פירסם רשימות, סיפורים ושירה בפרוזה ב"היהודי" בעריכת יצחק סובלסקי, "המגיד החדש" ולאחרונה ב"הדור" בעריכת דוד פרישמן. סיפורו האחרון, "ליל חורף", שנדפס ב"הדור" בצירוף מספד קצר של דוד פרישמן, תיאר את ההווי היהודי במזרח לונדון. יוסף חיים ברנר, שנקלע אף הוא להווי זה, הוציאו בשנית בקונטרס מיוחד (לונדון, 1907) עם דברי-מבוא ביוגרפיים מאת אהרן ליב ביסקו.
[מקורות: קרסל, ויקיפדיה]

ספריו:

  • ליל חרף : על פני רחובות מזרח לונדון (לונדון : אגודת דוברי עברית, 1907) <תורגם ליידיש>
  • א ווינטער נאכט : אין דער איסט-ענד... פון לאָנדאָן / אויס'ם העברעאישען פון א.ב. היעגער (לאָנדאָן : דיא לאָנדאָן היברו פאבלישינג קאָמפאני, 1908)
  • בחוצות לונדון : מבחר סיפורים ורשימות (תל אביב : עמדה/ביתן, תשס"ג 2002) <כינס וצירף אחרית דבר - אבנר הולצמן>

עריכה:

על המחבר ויצירתו:

  • הולצמן, אבנר.  גאולת נידחים : יש"ק ואחרים.  עלי שיח, חוב' 50 (2003), עמ' 121־126.
  • הולצמן, אבנר.  ניצנים ואנחות : חייו ויצירתו של יעקב שלום קצנלנבוגן : אחרית דבר.  בתוך בחוצות לונדון : מבחר סיפורים ורשימות / יעקב שלום קצנלנבוגן (יש"ק) ; בעריכת אבנר הולצמן (תל אביב : עמדה/ביתן, תשס"ג 2002), עמ' 151־184 <חזר ונדפס בספרו אהבות ציון : פנים בספרות העברית החדשה (ירושלים : כרמל, תשס"ו 2006), עמ' 91־112>
  • ויזנסקי, א.  הזכרה לנשמת יש"קמאזנים, שנה ראשונה, גל' ט"ו (כ' בסיון תרפ"ט, 28 ביוני 1929), עמ' 13־14.
  • קרני, יהודה. יעקב-שלום קצנלנבוגן (יש״ק) ארץ : מאסף לספרות יפה ולבקרת (אודיסה 1919), במדור "מאמרים ורשימות", עמ' 8־10.
על "בחוצות לונדון"
  • מלצר, יורם.  קול ישן ומוכר.  מעריב, מוסף שבת - ספרות וספרים, י"ז באדר ב' תשס"ג, 21 במארס 2003, עמ' 28.
  • פלס, יוסי.  ורק המתים לא ימותו.  הארץ, תרבות וספרות, ל' בניסן תשס"ג, 2 במאי 2003, עמ' ה 1.
  • שץ, אבנר.  שימור הזיכרון.  ידיעות אחרונות, המוסף לשבת - ספרות, ד' בתמוז תשס"ג, 4 ביולי 2003, עמ' 27־28.
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף