ישראל זאב פרישברג (1874־1955)

 <בהכנה>

I. Z. Frishberg

ישראל זאב פרישברג נולד בדראזנה, ליד רובנה, ווהלין (היום בתחומי אוקראינה) בא' באייר תרל"ד, 18 באפריל 1874. מגיל 17 עסק בהוראה בברדיטשב ואחר כך שירת בצבא ארבע שנים. לאחר שיחרורו מהצבא היה מעורב בתנועה הציונית והעברית. ב-1904 הגיע לארצות הברית וכל השנים עסק בחינוך החרדי. יחד עם כך היה פעיל בתנועה העברית וכן היה ממייסדי תנועת "פועלי ציון" (הארצישראליים, בניגוד לאלה שנטו לטריטוריאליזם). ראשית פעילותו הספרותית היתה ביידיש (1903) ובכלל זה תרגומו ליידיש של "מסביב לנקודה" מאת י"ח ברנר (ב"יידישער קעמפער" בהמשכים). בעברית החל ה"שבלים" ו"היום" (1909) ואחר כך המשיך כמעט בכל העיתונים וכתבי העת העבריים בארצות הברית ובמיוחד בעיתונות הפדגוגית. פרישברג פירסם מאמרים בענייני ספרות וחינוך וכן השתתף בעיתוני-ילדים. מבחר ממאמריו כונס בספרו "עם הדור" (ניו יורק, תרצ"ב). הוציא כמה וכמה ספרי לימוד וערך השבועונים לנוער "אביב" (ניו יורק, תרע"ה-תרע"ו) ו"בן-הדור" (תרפ"ז) וכתבי העת הפידגוגיים (עם אחרים):  "המורה" (תרפ"ד), "החינוך העברי" (תרצ"ח-תרצ"ט). ישראל זאב פרישברג נפטר בברוקלין, ניו יורק בב' בחשון תשט"ז, 18 באוקטובר 1955.
[מקורות: קרסל, לעקסיקאָן פון דער נייער יידישער ליטעראַטור, לקסיקון אופק לספרות ילדים]

ספריו:

עריכה:

על המחבר ויצירתו:

ספרים:
  • ספר זכרון לי. ז. פרישברג / נערך על ידי י. נ. אדלר, ישראל אלפנביין, יצחק מרגלית (ניו יורק : הוצאת וועד החנוך הארצי של המזרחי-הפועל המזרחי, בסיוע המחלקה התורנית של הסוכנות היהודית, תשי"ח 1958) <כולל הערכות עליו מאת א.ר. מלאכי, י.נ. אדלר, מ.ל. ביאליק, יעקב מילגרוים, הרב דוד שוורץ, דניאל פרסקי, ש. האלקין, וכן מאמרים מאת י. ז. פרישברג, זאב חומסקי, צבי שרפשטיין, שמואל מ. בלומנפלד, גרשון חורגין, ישראל אלפנביין וע. בן-עזרא. בחתימת הכרך – הביבליוגרפיה של י. ז. פרישברג, מאת א. ר. מלאכי>
מאמרים:
  • אפשטיין, אברהם.  י. ז. פרישברג - "עם הדור".  בספרו:  סופרים : דברי מסה ובקורת (ניו-יורק : עוגן, תרצ"ה 1934), עמ' רכב-רלב <נחתם: טבת תרצ"ב>
  • פרישברג, י. ז.  פרקי חיים.  ספר הדואר : מבחר מאמרים ליובל הששים, תרפ"ב-תשמ"ב / בעריכת יעקב ק. מיקלישנסקי, יעקב קבקוב (ניו יורק : הוצאת ההסתדרות העברית באמריקה, תשמ"ב 1982), עמ'  299־301.
קישורים:


עודכן לאחרונה: 16 בנובמבר 2017

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף