בנימין נחום סילקינר (1882־1933)

 <בהכנה>

Benjamin Nahum Silkiner

בנימין נחום סילקינר נולד בווילקי, פלך קובנה, ליטא, בכ' בכסלו תרמ"ג, 1 בדצמבר 1882. קיבל חינוך יהודי-מסורתי ממוזג באהדה להשכלה. לשם המשך לימודיו בא בראשית המאה העשרים לאודיסה והושפע ביותר מחבורת אחד-העם וביאליק. ב-1904 יצא לארצות הברית יחד עם חבר-נעורים שלו ובן-דודו א.ד. מרקסון. שניהם סבלו רבות בשנים הראשונות והסבל השאיר אותותיו במות שניהם באבם. סילקינר הורה כל הימים והשנים בבית תלמוד-תורה בניו-יורק (בשנותיו האחרונות שימש מנהלו). הוא החל בכתיבת שיריו עוד בימי-אודיסה שלו. אולם לא פירסם. בתרס"ג נדפס ב"הזמן" שירו הראשון וההמשך בא רק עם הגיעו לארה"ב. מאז השתתף בשיריו במרבית האכסניות העבריות בארה"ב ומחוצה לה. היה למעשה הפותח של השירה העברית המודרנית בארה"ב, אם בצורתה ואם בתוכנה. ספרו הראשון "מול אוהל תמורה" (פואימה, ירושלים, תר"ע) היא התמודדות ראשונה של השירה העברית עם נושא "אמריקאי" (על הווי האינדיאנים בימי שלטון הספרדים באמריקה. הספר הוקדש למרקסון) וסימן מפנה בשירה העברית ופתח תקופה חדשה בספרות העברית בארה"ב. אף מילא הוא את מרבית הקובץ "סנונית" שהוציא ראובן בריינין (תר"ע) והוקדש לשירה העברית החדשה באמריקה. כינס מרבית שיריו באסופה "שירים" (תרפ"ז). הוציא כמה ספרי-לימוד ("עברית", עם אחרים. ניו-יורק, 1907. כמה מהדורות; "הספר הראשון". עם אחרים. 1912־1913) וכן היה, עם י. אבן-שמואל (קויפמן) וישראל אפרת, במחברי המילון האנגלי-עברי הגדול (תרפ"ט. עשרות הדפסות לאחר מכן). אף היה בעורכי "התורן" (כרך ב. תרע"ד). תירגם "מקבת" לשקספיר (וארשה, תרצ"ט) והוסיף הערות לתרגום "הסוחר מוויניציה" לשמעון הלקין. ב"נ סילקינר נפטר בניו-יורק בי"ז בחשוון תרצ"ד, 6 בנובמבר 1933.
[מקורות: קרסל, מ. ריבולוב (עורך): אנתולוגיה של השירה העברית באמריקה, ויקיפדיה]

ספריו:

 • מול אהל תמורה : שברי פואמה מזמן שלטון הספרדים באמריקה (ירושלים : דפוס לעווי ושותפיו, תר"ע)
 • עברית : ... מתודה להורות שפת עבר על פי שטת התרגום עברית - באנגלית, עם חנוכים ותרגילים בשתי השפות, באור המלים, חומר מענין לקריאה ומלון (ניו יארק : ש' דרוקערמאן, תר"ע) <בשיתוף חיים אליהו גולדין>
 • הספר הראשון : להורות את הקריאה ואת השפה העברית (ניו-יורק : בלוך, 1926) <בשיתוף חיים אליהו גולדין ודב ברנרד אייזקס>
 • שירים (ניו-יורק ; תל אביב : הוצאת חברים באמריקה על יד דביר : דפוס אחדות, תרפ"ז)
 • מלון אנגלי-עברי (תל-אביב : דביר, 1929) <בשיתוף ישראל אפרת ויהודה אבן-שמואל קופמן>

תרגום:

 • מקבת / ויליאם שקספיר (ורשה : אברהם יוסף שטיבל, תרצ"ט)

על המחבר ויצירתו:

ביבליוגרפיה ספרים מאמרים
 • אבן-שמואל [קויפמן], יהודה.  בנימין סילקינר : על מות ידיד וחבר לעבודה.  דבר, כ' בחשון תרצ"ד, 9 בנובמבר 1933, עמ' 5.
 • אפשטיין, אברהם. ב. נ. סילקינר : ציון.  בספרו: סופרים : דברי מסה ובקורת (ניו-יורק : עוגן, תרצ"ה 1934), עמ' קעג-קעט <נחתם: שבט תרצ"ד> <חזר ונדפס בספרו: סופרים עברים באמריקה (תל-אביב : הוצאת דביר, תשי"ג 1952), כרך א', עמ' 31־38>
 • בבלי, הלל.  ציונים לדמותו של סילקינר.  בתוך: מסד : מאסף לדברי ספרות, ספר שני / ערוך על ידי הלל בבלי (תל אביב : הוצאת "חברים", אמריקה והוצאת "מצפה", תרצ"ו), עמ' 61־74.
 • ביאליק, חיים נחמן.  מאגרותיו של ביאליק אל סילקינר.  בתוך: מסד : מאסף לדברי ספרות, ספר שני / ערוך על ידי הלל בבלי (תל אביב : הוצאת "חברים", אמריקה והוצאת "מצפה", תרצ"ו), עמ' 57־60.
 • גינצבורג, שמעון.  ב. נ. סילקינר.  דואר היום, כ"ח בחשון תרצ"ד, 17 בנובמבר 1933, עמ' 5, 6 <חזר ונדפס בספר זכרון לב. נ. סילקינר / נערך על-ידי מנחם ריבולוב (ניו יורק : הוצאת עגן על יד ההסתדרות העברית באמריקה, תרצ"ד 1934), עמ' כד-לב>
 • זילברשלג, יצחק.  בנימין נחום סילקינר: אישיות תנכית.  הדואר, שנה 59, גל' כ"ו (כ"ב בסיון תש"ם, 6 ביוני 1980), עמ' 426; גל' כ"ז (כ"ט בסיון תש"ם, 13 ביוני 1980), עמ' 439.
 • לחובר, פישל.  ב.נ. סילקינרמאזנים, כרך א', גל' 3 (כסלו תרצ"ד, נובמבר-דצמבר 1933), עמ' 99־101 <חזר ונדפס בספר זכרון לב. נ. סילקינר / נערך על-ידי מנחם ריבולוב (ניו יורק : הוצאת עגן על יד ההסתדרות העברית באמריקה, תרצ"ד 1934), עמ' לח-מב; ובספרו שירה ומחשבה : מסות ומאמרים (תל אביב : דביר, תשי"ג 1953), עמ' 67־73.
 • קבקוב, יעקב.  בנימין נחום סילקינר – 'ראש החבורה'.  הדואר, שנה 61, גל' ל"ד (תשמ"ב), עמ' 544־546.
 • קבקוב, יעקב.  בין שמעון הלקין לב"נ סילקינר ולאברהם רגלסוןבצרון (סדרה חדשה), כרך ט', גל' 39־40 (369־370) (תשרי תשמ"ט 1988), עמ' 55־61.
 • קבקוב, יעקב.  בנימין נחום סילקינר על-פי אגרותיו.  מהות, כרך א' (ו') (תשמ"ט 1989), עמ' 63־70.
 • רבינוביץ, יעקב. הערות: בנימין סילקינר.  דואר היום, וק בכסלו תרצ"ד, 24 בנובמבר 1933, עמ' 5 <חזר ונדפס בספר זכרון לב. נ. סילקינר / נערך על-ידי מנחם ריבולוב (ניו יורק : הוצאת עגן על יד ההסתדרות העברית באמריקה, תרצ"ד 1934), עמ' עב-עג>
 • Mintz, Alan.  "Benjamin Nahum Silkiner". in his Sanctuary in the Wilderness : a critical introduction to American Hebrew poetry (Stanford, California : Stanford University Press, 2012), pp. 113-122.
 • Weingrad, Michael. "Going native : the Indian in the American Hebrew imagination". in his American Hebrew literature : writing Jewish national identity in the United States (Syracuse, New York : Syracuse University Press, 2011), pp. 74-102.
על "מול אהל תמורה"
 • רביד, זבולון.  יצירה על נושא לא-יהודי הניחה את היסוד לספרות עברית באמריקה.  הדואר, מ"ט (תש"ל), עמ' 367־368.
על "מקבת" בתרגום בנימין סילקינר
על "מילון אנגלי-עברי"
קישורים:


עודכן לאחרונה: 26 בדצמבר 2018

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף