בן-ציון ידידיה (1884־1956)

Ben-Tsiyon Yedidyah

מתרגם. נולד בי"ד באדר תרמ"ד, 11 במארס 1884 בשדלץ, פולין. גודל ונתחנך בוורשה ואחר כך בישיבות שונות. נתפס להשכלה והחל עוסק בהוראה בוורשה. בשנים 1903־1905 למד לימודים כלליים בווינה. חזר לוורש ויצא לאחר-מכן לברלין ולמד שם אמנות הבמה ובאוניברסיטה.  עלה ארצה ב-1914 ועם פרוץ מלחמת העולם הראשונה גורש למצרים. לאחר המלחמה היה פעיל בתחום הבמאות ובשליחות הקרן הקיימת לחו"ל. מאז שובו עסק בהוראה ובהרצאות על ספרות ואמנות. פירסם במשך שנים בעברית וביידיש מאמרים ומסות בעינייני ספרות ואמנות. תירגם מספרות יידיש וכללית ובייחוד מחזות שהוצגו. נפטר בתל-אביב בד' באדר תשט"ז, 15 בפברואר 1956.

ספריו:

 • הבית העברי : עתון מצויר / העורך והאחראי - בן-ציון ידידיה (תל אביב : דפוס הוצאת ארץ-ישראל, תרצ"ז) <הוצאה חד-פעמית>
 • ט"ו בשבט - חג הטבע (ירושלים : מדינת ישראל - משרד החנוך והתרבות - המחלקה להנחלת הלשון ולקליטה תרבותית של העליה, תש"י)

תרגום:

 • בן הכפר : ינקל בוילה : מחזה דיגים בארבע מערכות וחמש תמונות / ליאון קוברין (תל-אביב : משואות, תש"ו?)
 • מערכונים / אברהם רייזין (תל אביב : המרכז לתרבות, תש"ז)
 • איוב : קובץ סיפורים / מאת אברהם ריזין (תל אביב : ידיעות אחרונות, 1947)
 • סולון בלודיה : חזיון בשלש מערכות / תיאודור הרצל (תל אביב : מ' ניומן, תש"ט) <נדפס גם במהדורות השונות של כתבי הרצל>
 • גחלת האש : קבץ ספורים הסטוריים מדברי ימי ישראל / מאת סופרי מופת בישראל ובעמים (תל אביב : יבנה, תש"י) <מהדורה שניה הופיעה בתשי"ח>
 • מערכונים / דויד פינסקי (תל-אביב : מרכז לתרבות והסברה של ההסתדרות, תשי"א)
 • היובל : מהתלה במערכה אחת / מאת אנטון צ'חוב (תל-אביב : איגוד בימות החובבים, תשכ"-)
 • שירת הברבור : מחזה דרמתי במערכה אחת / מאת אנטון צ'חוב (תל-אביב : מרכז לתרבות והסברה - הועדה הבימתית, תש"??)
 • שלושה מערכונים / אנטון צ'חוב (תל אביב : תרבות וחינוך, תש"ך)

על המחבר ויצירתו:

 • לוין, נחום. בן ציון ידידיה. הפועל הצעיר, שנה מ"ט, גל' 26 (א' בניסן תשט"ז), עמ' 17.
 • שלום, ש.  בן-ציון ידידיה.  דבר, 9 באפריל 1956, עמ' 3.
על "סולון בלודיה" לתיאודור הרצל
 • גמזו, חיים. "סולון בלודיה" ב'אהל'. הארץ, 27 במאי 1949, עמ' 5.
 • זר-טל. "סולון בלודיה" ב'אהל'. בשער – בטאון החטיבה הצעירה, 2 ביוני 1949, עמ' 5.
 • ניימן, י.מ. "סולון בלודיה" ב'אהל'. דבר, דבר השבוע, גל' 21 (ד' בסיון תש"ט, 1 ביוני 1949), עמ' 13.
 • פויירשטיין, אמיל. "סולון בלודיה" ב'אהל'. הצופה, שנה י"א, גל' 3470 (כ"ח באייר תש"ט, 27 במאי 1949), עמ' 5.
 • רנדל, מיכאל משה. "סולון בלודיה" ב'אהל'. חירות, שנה א, גל' 200 (1 ביוני 1949), עמ' ב.
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף