אשר ברש (1889–1952)

<בהכנה>

Asher Barash

אשר ברש נולד בי״ג באדר תרמ״ט, 16 במארס 1889, בלופטין ליד ברודי, גליציה (כיום באוקראינה). קיבל חינוך יהודי מסורתי וכן למד בבית ספר ממשלתי. שקד עם חבריו על ספרות בכלל והספרות העברית בפרט (בין חברי-נעורים אלה היה המדקדק חנוך ילון). ברש החל בכתיבה בהיותו נער בר-מצוה ונערמו אצלו סיפורים, שירים, מחזות ועוד. באותם ימים עסק גם בעבודה ומלאכה והתערב עם בני הכפרים בסביבה. בגיל 16 עזב את עיירתו ושוטט לאורכה ולרוחבה של גליציה תוך עיסוק בהוראה. ישב זמן ממושך בלבוב, במחיצתם של סופרי עברית ויידיש ובמיוחד הושפע בימי לבוב מאליעזר מאיר ליפשיץ, גרשם שופמן ויוסף חיים ברנרראשית פירסומו - שירים, סיפורים ורשימות - הייתה ביידיש ובמקצת בפולנית. שושבין פירסומו הראשון בעברית היה י״ח ברנר, שהמציא סדרת שיריו בפרוזה ״חולחוליות״ לדוד פרישמן, שהדפיסה במאסף ״ספרות״ (קובץ ב, תרס״ח, ההמשך נדפס ב״רשפים״ תרס״ט). בו בזמן הוסיף לפרסם רשימות וסיפורים באכסניות עבריות שונות - עד לסיפורו ״תנאים״ אשר נדפס ב״השלוח״ (תר״ע). מאז נתון היה כל-כולו בעול היצירה העברית, בעיקר בתחום הסיפור. לאחר מכן הרחיב יריעתו וכלל בה את ההגות והמסה וכן את תרגום והעריכה. באביב 1914 עלה ארצה ועסק בהוראת הלשון העברית וספרותה בבתי חינוך שונים (גימנסיה ״הרצליה״, בית המדרש למורות, בית הספר הריאלי בחיפה ובית הספר למסחר ״גאולה״ בתל אביב). עיסוקו בהוראה נמשך עד תש״ג ומאז פרש כולו לספרות ועריכה. לאחר מלחמת העולם הראשונה ייסד, יחד עם יעקב רבינוביץ, את הירחון ״הדים״, שהיה כלי מבטא ספרותי חברתי של כל התוסס בימי העלייה השלישית והרביעית וכן חממה לסופרים צעירים ומתחילים. ברש היה מיוזמי הוצאת הספרים ״מצפה״, שאת סדרות ספריה, במקור ובתרגום, ערך במשך כל שנות קיומה, וכן היה מעורכי הסדרה ״קופת הספר״, וכל שאר הפירסומים של אגודת הסופרים. בשנותיו האחרונות היה חבר האקדמיה ללשון העברית ונשיאה של אגודת הסופרים וכן יזם והקים את המכון הביו-ביבליוגרפי ״גנזים״, שלאחר מותו נקרא על שמו. אשר ברש נפטר בתל אביב בי״א בסיון תשי״ב, 4 ביוני 1952.
[מקורות: קרסל, תדהר, לקסיקון אופק לספרות ילדים, לעקסיקאָן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, Yiddish leksikon, לקסיקון הקשרים לסופרים ישראלים, ויקיפדיה, Электронная еврейская энциклопедия, ITHL]

ספריו:

 • תמול : שירים (יפו : השרון, 1915) <טקסט מלא>
 • תורת הספרות : לעזר וללמוד (תל-אביב : קהלת, תרפ״ד)
 • פרקים מחיי יעקב רודורפר (תל אביב : הוצאת הדים, תרפ״ח)
 • תמונות מבית מבשל השכר : ספור (תל-אביב : מצפה, תרפ״ט 1929) <נדפס מחדש בהוצאת מסדה בתשי״ג ובתשכ״ד ובספרית תרמיל של משרד הבטחון בתשמ״ח 1988> <תורגם לאנגלית>
 • Pictures from a brewery / translated from the Hebrew by Katie Kaplan ; edited by Murray Roston (Tel Aviv : Institute for the Translation of Hebrew Literature, 1971)
 • ספורים (תל-אביב : דביר, תר״ץ)
 • תורת הספרות העברית והכללית (תל אביב : מצפה, תר״ץ-תרצ״א)
  התוכן: חלק א. א. סגנון וצורה -- ב. השירה הלירית -- ג. דוגמאות מן הליריקה העולמית והעברית. -- חלק ב. ד. השירה האפית -- ה. השירה הדרמתית -- ו. צורות בינים והפרוזה הספרותית -- ז. סגנון ותוכן.
 • עלי אדמות : ספורים (תל-אביב : מצפה, תרצ״ו 1935)
 • אהבה זרה : רומן (תל אביב : מוסד ביאליק, תרצ״ט)
 • מנורת הזהב : ספר מעשיות (תל אביב : מסדה, תש״ג)
 • גננים : רומן (תל אביב : מסדה, תש״ד 1944) <פורסם לראשונה בהמשכים בכתב העת ׳מאזנים׳, כרכים ז׳-ח׳ (ניסן תרצ״ח-אדר תרצ״ט)>
 • כעיר נצורה (תל אביב : מסדה, תש״ה) <סיפור על תל-אביב>
 • הנעל הקטנה : ספר מעשיות (תל אביב : הוצאת עם עובד, תש״ז)
 • נערים : חמשה ספורים (תל אביב : מסדה, תש״ח) <הציורים - ר׳ לואיזאדא>
 • בצל אנשים טובים : מחרוזת סיפורים (ירושלים : מוסד ביאליק, 1949)
 • שיח העתים : נובילות היסטוריות (תל אביב : מסדה, תשי״ב)
 • פרקי רודורפר (תל אביב : מסדה, תשי״ג) <סיפור>
 • כתבי אשר ברש (תל-אביב : מסדה, תשי״ב-תשי״ז)
  התוכן: כרך א. תמונות מבית מבשל השכר - פרקי רודורפר. סיפורי רודורפר - אהבה זרה – סיפורים - שיח העתים. – כרך ב. גננים - איש וביתו נמחו - כעיר נצורה - מסיפורי הארץ - אלה אזכרה - סיפורים שונים - שירים. – כרך ג. על סופרים – ממחברתי - הערות וציונים - מאמרות ואמרות - שכחה ונוספות - משיחות ערב.
 • איש וביתו נמחו : ועוד ששה ספורים (רמת גן : מסדה, 1969) <מהדורה חדשה יצאה לאור בתשל״ח 1978 במסגרת ספרית תרמיל של משרד הבטחון–ההוצאה לאור>
 • ילקוט סיפורים (תל אביב : יחדיו : אגודת הסופרים העברים בישראל, תש״ם 1980) <ליקט, הקדים מבוא והוסיף הסברים וביבליוגראפיה – יוסף אבן>
 • הנשאר בטולידה : שתי נובלות היסטוריות (תל אביב : עמדה/״ביתן״ הוצאה לאור, תשס״ב 2001) <כולל: מבוא, מאת רן יגיל ועמוס אדלהייט – הנשאר בטולידה – עצמות ר׳ שמשון שפירא>

תרגום:

 • אהל הדוד תם  / הריט ביצ׳ר סטו; מספר לילדים עם ציורים מאת א״ס פורסט (ירושלים : מצפה, תרפ״ז)
 • תחת שמי אפריקה : ספורים : עם רשימה אוטוביוגראפית / מוריס הופמן (תל אביב : מסדה, תש״ט) <״תודתי ... לסופר ... אשר ברש, שערך ... את שבעת הסיפורים העבריים ... וכן על תרגומו ... מאידיש את ... ׳חייבה את ראשה׳ ו׳זאמקה טריזא׳״>

עריכה:

 • אלמנך ״מצפה״ (תל אביב : הוצאת מצפה, תר״ץ 1929)
 • מבחר השירה העברית החדשה : אנתולוגיה המכילה את מבחר השירה הלירית העברית במשך מאתים שנה, מר׳ משה חיים לוצאטו עד היום (ירושלים : שוקן, תחר״ץ)

על המחבר ויצירתו:

ביבליוגרפיה
 • לחובר, שמואל.  אשר ברש : ביבליוגרפיה (תרס״ו-תשי״ב) (תל אביב : הוצאת מסדה, י״א סיון, תשי״ג)
ספרים
 • אשר ברש : מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו / ליקטה וצירפה מבוא וביבליוגרפיה – נורית תמיר-סמילנסקי (תל אביב : הוצאת הקיבוץ המאוחד : קרן תל-אביב לספרות ולאמנות ע״ש יהושע רבינוביץ, 1988)
 • טוקר, נפתלי. יצירתו הסיפורית של אשר ברש : תימאטיקה וצורות (רמת גן, תשל״ח) <דיסרטציה, אוניברסיטת בר אילן, תשל״ח>
 • טוקר, נפתלי.  חזיון חולות וירכתי עולם : על זיקת המקום והזמן בסיפורי אשר ברש (גבעתיים : מסדה, 1980)
  על הספר:
  • עומר, דן. ברש – דורית.  העולם הזה, גל׳ 2241, א׳ באלול תש״ם, 13 באוגוסט 1980, עמ׳ 75, 76.
 • מצוב-כהן, עופרה. קריאת החיים : עיון ביצירתו של אשר ברש (אריאל : הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, תשע״ז 2017)
  תוכן העניינים
מאמרים
 • ב״ד.  שיחות עם סופרים : שיחה עם אשר ברש.  דורות, שבועון לספרות ולעניני חברה, שנה ראשונה, גל׳ א׳ (כ״ח באלול תש״ט, 22 בספטמבר 1949), עמ׳ 12–13 <כונס בכתבי אשר ברש, כרך ג׳ (תל אביב : מסדה, תשי״ז), עמ׳ 158–159>
 • באר, חיים.  הדעת הנתונה וטעימה ראשונה.  משא (מוסף ל׳דבר׳), גל׳ 26 (כ׳ בסיוון תשל״ב, 2 ביוני 1972), עמ׳  1 <עשרים שנה למות אשר ברש – אדר תרמ״ט-י״א בסיוון תשי״ב>
 • בן-אור, אהרן. קוים ליצירתו של אשר ברש.  בתוך: אנך : במה לספרות מחשבה ואמנות, כרך א׳ (ניסן תשי״ד), עמ׳ 294–303.
 • בן-מנחם, משה.  בעקבות היצירה של אשר ברש.  בספרו בנתיב האור : מסות, רשימות ודברי-בקרת (תל אביב : יבנה, תשכ״ט 1969), עמ׳ 178–181.
 • ברשאי, אבינועם.  פרוזאיקנים כאידיאולוגים של ספרות: סופר עברי ואמת-הבנין בידו : קווים לפעולתו הביקורתית והציבורית של אשר ברש עכשיו, גל׳ 49 (אביב תשמ״ד 1984), עמ׳ 160–166.
 • גוברין, נורית.  הנסתרות בנגלות: על השירה והפרוזה של אשר ברש.  ביקורת ופרשנות, גל׳ 22 (תמוז תשמ״ו, יולי 1986), עמ׳ 4164 <הרצאה בכנס האוניברסיטאי לחקר הספרות העברית, פסח תשמ״ד. נוסח מצומצם פורסם ב׳שנתון הספר היהודי׳, כרך מ״ג (תשמ״ו, 1985–1986), עמ׳ 118–131. כונס בספרה קריאת הדורות, כרך א (תשס״ב 2002), עמ׳ 259280>
 • גוברין, נורית.  הסופר הנשכח אשר ברש: אי-ההבנה שליוותה את יצירתו.  האומה, גל׳ 187 (סתיו תשע״ג, ספטמבר 2012), עמ׳ 101–107
 • גיל, משה.  אשר ברש האמן המספר.  גליונות, כרך ל׳, גל׳ ה׳-ו׳  (אייר-סיון תשי״ד), עמ׳ 229–233 <חזר ונדפס בספרו כתבים נבחרים / עריכה, מבוא וביבליאוגראפיה מוערה על-ידי גדליה אלקושי (ירושלים : אגודת שלם על ידי ראובן מס, תש״ל), עמ׳ 146–153 ובתוך אשר ברש : מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו / ליקטה וצירפה מבוא וביבליוגרפיה – נורית תמיר-סמילנסקי (תל אביב : הוצאת הקיבוץ המאוחד : קרן תל-אביב לספרות ולאמנות ע״ש יהושע רבינוביץ, 1988), עמ׳ 81–85>
 • הלקין, שמעון.  אשר ברש.  בספרו: דרכים וצדי דרכים בספרות (ירושלים : אקדמון, תש״ל), כרך שני, עמ׳ 222–232 <חזר ונדפס בחלקו בתוך: אשר ברש : מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו / ליקטה וצירפה מבוא וביבליוגרפיה – נורית תמיר-סמילנסקי (תל אביב : הוצאת הקיבוץ המאוחד : קרן תל-אביב לספרות ולאמנות ע״ש יהושע רבינוביץ, 1988), עמ׳ 47–58>
 • זילברשלג, יצחק.  על אשר ברש.  הדואר, שנה 63, גל׳ א׳ (כ״ח בחשון תשמ״ד, 4 בנובמבר 1983), עמ׳ 7. <המשך משני הגליונות הקודמים>
 • זמורה, ישראל.  יצירתו של אשר ברש.  מאסף: לדברי ספרות, בקורת והגות, כרך ב (תשכ״א 1961), עמ׳ 402–407.
 • חבר, חנן. בין ספרות של שבט לספרות של עם : אשר ברש והספרות העברית בין גולה למולדת.  גָּלוּיוֹת ישראליות : מולדת וגלות בשיח הישראלי / עורך – עופר שיף (קריית שדה בוקר : מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, תשע״ה 2015), עמ׳ 52–82.
 • חורגין, יעקב.  ליובלו של אשר ברש : רשמים.  בוסתנאי, שנה י״א, גל׳ א (תרצ״ט), עמ׳ 18–21  <חזר ונדפס בתוך: אשר ברש : מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו / ליקטה וצירפה מבוא וביבליוגרפיה – נורית תמיר-סמילנסקי (תל אביב : הוצאת הקיבוץ המאוחד : קרן תל-אביב לספרות ולאמנות ע״ש יהושע רבינוביץ, 1988), עמ׳ 29–32>
 • טוהר, ורד.  ׳רבי חנינא והצפרדע׳ הד למסורת סיפורית קדומה מאשכנז באסופה לילדים מאת אשר ברש מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי, כרך ל״א (תשע״ח 2018), עמ׳ 19–40/
 • טולקס, ירוחם.  אשר ברש המספר.  מצודה, ספר ה-ו (תש״ח, 1948), עמ׳ 416–423 <חזר ונדפס בספרו: בסוד סופרים והוגים (תל אביב : עומר, תשל״ו 1976), עמ׳ 40–52.
 • טוקר, נפתלי.  על שני עקרונות מעצבים בחטיבה ההיסטורית של סיפורי אשר ברש.  מאזנים, כרך מ״ה, גל׳ 3–4 (אב-אלול תשל״ז, אוגוסט-ספטמבר 1977), עמ׳ 189–194, 235.
 • טוקר, נפתלי.  על ״איש וביתו נמחו״ לאשר ברשמאזנים, כרך מ״ז, גל׳ 6 (חשון תשל״ט, נובמבר 1978), עמ׳ 399–402.
 • יגיל, רן.  בשעה כזו לא יתלוצץ יהודי : על הפרוזה של אשר ברש בכלל, ועל הנובלות ההיסטוריות בפרט.  עמדה, גל׳ 15 (אופציה פואטית) (תשס״ז 2006), עמ׳ 100–142 <פורסם גם באתרו של רן יגיל בחמשה חלקים - ראה להלן>
 • יגיל, רן.  בשעה כזו לא יתלוצץ יהודי : על הפרוזה של אשר ברש בכלל, ועל הנובלות ההיסטוריות בפרט <חלק ראשון> רן יגיל <מקוון>, 9 במארס 2009; <חלק שני>, 12 במארס 2009; <חלק שלישי>, 15 במארס 2009; <חלק רביעי>, 19 במארס 2009; <חלק חמישי>, 23 במארס 2009.
 • כהן, ישראל.  אשר ברש המספר.  הפועל הצעיר, שנה ל״ב, כרך י׳, גל׳ 20–21 (י״ג בניסן תרצ״ט, 2 באפריל 1939), עמ׳ 20–22.
 • כהן, ישראל.  אשר ברש.  הפועל הצעיר, שנה מ״ה, כרך כ״ג, גל׳ 36 (י״ז בסיון תשי״ב, 10 ביוני 1952), עמ׳ 3.
 • כהן, ישראל.  חזותו של אשר ברש כמספר.  בספרו פסקי טעם : מסות על ספרות וסופרים (תל אביב : עקד, תשמ״ב 1982), עמ׳ 104–111 <מבוא לתרגום האנגלי של הספר ״תמונות מבית מיבשל השכר״, שיצא לאור במכון לתרגום ספרות עברית בשנת 1971>
 • כהן, ישראל.  אשר ברש.  על המשמר, כ״ט באלול תשל״ח, 1 באוקטובר 1978.
 • מיכלי, ב״י.  א. ברש בספוריו ההיסטוריים.  דבר, ח׳ בסיון תשי״ג, 22 במאי 1953, עמ׳ 3.
 • מצוב-כהן, עופרה.  ׳לפני היות הילדות׳ : עיצוב עולם הילדות בסיפורי ברש על פי שני סיפורים קצרים: ׳לפני היות הילדות׳ ו׳השעורה׳.  שיח ישורון = The Jewish speech = Еврейская речь, גל׳ 6 (ניסן תשע״ז, אפריל 2017), עמ׳ כט-מא.
 • מצוב-כהן, עופרה.  ״שכרה לה חדר ולומדת בקורסים״ – האשה ביישוב על פי אשר ברשהאומה, שנה נ״ה, גל׳ 210 (קיץ תשע״ח, מאי 2018), עמ׳ 143–148.
 • סדן, דב.  ארשת ממוזגת.  מולד, כרך ט׳, חוב׳ 50 (סיון תשי״ב, יוני 1952), עמ׳ 109–112 <חזר ונדפס בספרו בין דין לחשבון (תל אביב : דביר, 1963), עמ׳ 226–231, בשם: ״בין עדנה לגיבוש״ ובתוך אשר ברש : מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו / ליקטה וצירפה מבוא וביבליוגרפיה – נורית תמיר-סמילנסקי (תל אביב : הוצאת הקיבוץ המאוחד : קרן תל-אביב לספרות ולאמנות ע״ש יהושע רבינוביץ, 1988), עמ׳ 59–66>
 • עבר-הדני, א.  חובנו לאשר ברש.  מאזנים, כרך כ״ו, גל׳ 4 (1968), עמ׳  291–295.
 • עובדיהו, מרדכי.  יפת העין : אשר ברש – שרטוטים ליובלודבר, מוסף לשבתות ולמועדים, כרך 14, גל׳ 49 [צ״ל 44] (י״ז באלול תרצ״ט, 1 בספטמבר 1939), עמ׳ 3, 4.
 • עובדיהו, מרדכי.  משוש בונה : אשר ברש.  בספרו: נדבכים: עם סופרי דורי : מסות ורישומים (תל אביב : הוצאת אל״ף, תשל״ו 1975), עמ׳ 77–95.
 • פיכמן, יעקב.  אשר ברש : שבעה למותו.  דבר השבוע, גל׳ 24 (306) (י״ט בסיון תשי״ב, 12 ביוני 1952), עמ׳ 6.
 • פנואלי, ש״י.  אשר ברש.  דבר, כ׳ בסיון תשי״ב, 13 ביוני 1952, עמ׳ 3.
 • פנואלי, ש״י. אשר ברש. בספרו: חוליות בספרות העברית החדשה (תל-אביב : דביר, תשי״ג 1953), עמ׳ 157–170.
 • קריב, אברהם.  חזיונות ודיוקנאות.  דבר, מוסף לשבתות ולמועדים, כרך 15, גל׳ 2 (ל׳ בתשרי ת״ש, 13 באוקטובר 1939), עמ׳ 2–4 ; גל׳ 4 (י״ד בחשון ת״ש, 27 באוקטובר 1939), עמ׳ 2–3 <חזר ונדפס בספרו: עיונים : מאמרי בקורת (תל אביב : הוצאת ספרים של אגודת הסופרים העברים ליד דביר, תש״י 1950), עמ׳ 61–73>
 • קרמר, שלום. המספר ומידותיו. בספרו: ריאליזם ושבירתו : על מספרים עברים מגנסין עד אפלפלד (תל-אביב : אגודת הסופרים בישראל ליד הוצאת מסדה, 1968), עמ׳ 91–96 <נחתם: 1956> <קטעים נדפסו בתוך אשר ברש : מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו / ליקטה וצירפה מבוא וביבליוגרפיה – נורית תמיר-סמילנסקי (תל אביב : הוצאת הקיבוץ המאוחד : קרן תל-אביב לספרות ולאמנות ע״ש יהושע רבינוביץ, 1988), עמ׳ 86–89>
 • קרמר, שלום. מידת האדם. בספרו: ריאליזם ושבירתו : על מספרים עברים מגנסין עד אפלפלד (תל-אביב : אגודת הסופרים בישראל ליד הוצאת מסדה, 1968), עמ׳ 84 <נחתם: 1958>
 • קרמר, שלום. עולם וערעורו. בספרו: ריאליזם ושבירתו : על מספרים עברים מגנסין עד אפלפלד (תל-אביב : אגודת הסופרים בישראל ליד הוצאת מסדה, 1968), עמ׳ 85–91 <נחתם: 1962>
 • קרמר, שלום. נאטוראליזם לירי. בספרו: ריאליזם ושבירתו : על מספרים עברים מגנסין עד אפלפלד (תל-אביב : אגודת הסופרים בישראל ליד הוצאת מסדה, 1968), עמ׳ 97–100 <נחתם: 1962>
 • קרסל, ג.  על א. ברש ו״גנזים״.  הדואר, שנה 31, גל׳ ל״ו (ט״ו באלול תשי״ב, 5 בספטמבר 1952), עמ׳ 730 <נדפס בפיליטונו של ד׳ פרסקי: ״מכל טוב״>
 • ראב, אסתר.  הגיגים על יצירתו של ברש.  מאזנים: ירחון לספרות, כרך ס״ח, גל׳ 11 (אלול תשנ״ד, אוגוסט 1994), עמ׳ 17 <הביא לדפוס: אהוד בן-עזר>
 • רביב, יאיר.  ״איש וביתו נמחו״ לאשר ברש.  דבר, י׳ בטבת תש״ל, 19 בדצמבר 1969, עמ׳ 9.
 • רבינוביץ, יעקב.  ליצירת אשר ברש.  גליונות, כרך ח׳, גל׳ יא-יב (תרצ״ט), עמ׳ 334–341 <כונס בספרו מסלולי ספרות (תל אביב : מ. ניומן, תשל״א 1971), כרך א׳, עמ׳ 340–347. קטעים מתוך המאמר כונסו בתוך  אשר ברש : מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו / ליקטה וצירפה מבוא וביבליוגרפיה – נורית תמיר-סמילנסקי (תל אביב : הוצאת הקיבוץ המאוחד : קרן תל-אביב לספרות ולאמנות ע״ש יהושע רבינוביץ, 1988), עמ׳ 33–36>
 • שטרייט, שלום.  אשר ברש.  מסיבה לסופרי א״י (תל אביב, י״ז בניסן תרפ״ו), עמ׳ פ״ג.
 • שטרייט, שלום.  אשר ברש.  גליונות, כרך ה׳, גל׳ יא-יב (תרצ״ט), עמ׳ 341–348 <כונס בספרו פני הספרות  (תל אביב : דביר, תרצ״ט), ספר שני, עמ׳ 334–345 ובתוך אשר ברש : מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו / ליקטה וצירפה מבוא וביבליוגרפיה – נורית תמיר-סמילנסקי (תל אביב : הוצאת הקיבוץ המאוחד : קרן תל-אביב לספרות ולאמנות ע״ש יהושע רבינוביץ, 1988),  עמ׳ 44–46>
 • תלמי, אפרים.  אשר ברש.  דבר, כ׳ בסיון תשי״ב, 13 ביוני 1952, עמ׳ 3.
 • תמיר-סמילנסקי, נורית.  יצירתו של ברש בעיני הביקורת : מבוא.  בתוך: אשר ברש : מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו / ליקטה וצירפה מבוא וביבליוגרפיה – נורית תמיר-סמילנסקי (תל אביב : הוצאת הקיבוץ המאוחד : קרן תל-אביב לספרות ולאמנות ע״ש יהושע רבינוביץ, 1988), עמ׳ 7–24.
 • תמרי, משה.  אשר ברש.  דבר, כ׳ בסיון תשי״ב, 13 ביוני 1952, עמ׳ 3.
 • תרדיון, נחמן.  לזכר ברש : מתוך פנקס.  מאזנים, כרך א׳, חוב׳ ה׳ (תמוז תשט״ו, יוני-יולי 1955), עמ׳ 317–318.
על ״תמונות מבית-מבשל השכר״
 • מיכלי, ב״י.  ההגדה לבית אברדאם : עיון ב״תמונות מבית-מיבשל-השכר״ לאשר ברש.  מאזנים, כרך נ״ו, גל׳ 3–4 (שבט-אדר תשמ״ג, פברואר-מארס 1983), עמ׳ 42–46 <חזר ונדפס בתוך אשר ברש : מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו / ליקטה וצירפה מבוא וביבליוגרפיה – נורית תמיר-סמילנסקי (תל אביב : הוצאת הקיבוץ המאוחד : קרן תל-אביב לספרות ולאמנות ע״ש יהושע רבינוביץ, 1988), עמ׳ 67–80>
 • קבק, אהרן אברהם. המספר ברש. מאזנים (שבועון), שנה ב, גל׳ ב׳ (נ״ב) (י״ז באייר תר״ץ, 15 במאי 1930), עמ׳ 11–13.
 • קלוזנר, יוסף.  אשר ברש והתמונות מבית מבשל השיכר שלו : למלאת לו חמישים שנה.  הארץ, י״ג באדר תרצ״ט, ערב פורים, 4 במארס 1939 <נדפס גם ב׳הדואר׳, שנה י״ח, גל׳ כ״ד (תרצ״ט). קטעים מתוך המאמר כונסו בתוך  אשר ברש : מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו / ליקטה וצירפה מבוא וביבליוגרפיה – נורית תמיר-סמילנסקי (תל אביב : הוצאת הקיבוץ המאוחד : קרן תל-אביב לספרות ולאמנות ע״ש יהושע רבינוביץ, 1988), עמ׳ 27–28>
 • שמואלי, שמואל. ״תמונות מבית-מבשל השכר״מאזנים (שבועון), שנה א, גל׳ ל״א (י״ב בחשון תר״ץ, 15 בנובמבר 1929), עמ׳ 14.
על ״ספורים״ (תר״ץ)
על ״פרקי רודורפר״
 • פרידמן, רבקה.  במעטה האידילי : מיטת-הסדום של עמדות הכוח.  בספרה: התם המתנבל : עיון באלמנטים פיקארסקיים בסיפורת עברית חדשה (חיפה : פינת-הספר, תשל״ח 1977), עמ׳ 87–94 <עולמו המורכב של ׳פרקי רודורפר׳, משמעותו של המעטה האידילי, נטיות ומרכיבים פיקארסיים, רודורפר ודמות הפיקארו> 
 • קבק, אהרן אברהם. המספר ברש. מאזנים (שבועון), שנה ב, גל׳ ב׳ (נ״ב) (י״ז באייר תר״ץ, 15 במאי 1930), עמ׳ 11–13.
על ״עלי אדמות״
על ״אהבה זרה״
 • אבה, ל.  על ״אהבה זרה״.  דבר, מוסף לשבתות ולמועדים, כרך 14, גל׳ 49 [צ״ל 44] (י״ז באלול תרצ״ט, 1 בספטמבר 1939), עמ׳ 3.
על ״גננים״
 • קריב, אברהם. על ״גננים״ ואחרים.  דבר, מוסף לשבתות ולמועדים, כרך 14, גל׳ 21 (י״ב באדר תרצ״ט, 3 במארס 1939), עמ׳ 4 <חזר ונדפס בספרו: עיונים : מאמרי בקורת (תל אביב : הוצאת ספרים של אגודת הסופרים העברים ליד דביר, תש״י 1950), עמ׳ 236–241>
 • ראובני, אהרן.  הרומן של אשר ברש.  בוסתנאי, גל׳ מ״ג (תרצ״ט), עמ׳ 14–18 <חזר ונדפס בספרו ספרות והווי  (ירושלים : הוצאת ראובן מס, תש״א), עמ׳ 96–103; ובתוך: אשר ברש : מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו / ליקטה וצירפה מבוא וביבליוגרפיה – נורית תמיר-סמילנסקי (תל אביב : הוצאת הקיבוץ המאוחד : קרן תל-אביב לספרות ולאמנות ע״ש יהושע רבינוביץ, 1988), עמ׳ 37–43>
 • רבינוביץ, יעקב.  מבית ומחוץ. דבר, מוסף לשבתות ולמועדים, כרך 14, גל׳ 49 [צ״ל 44] (י״ז באלול תרצ״ט, 1 בספטמבר 1939), עמ׳ 4.
על ״מנורת הזהב״
 • טרסי-גיא, אסתר. ״מנורת הזהב״. בספרה: ביקורת זוטא : הערכות ספרי ילדים ונוער (תל-אביב : מ. ניומן, תשכ״ט), עמ׳ 110.
על ״כעיר נצורה״
 • גיל, משה.  כעיר נצורה.  גליונות, כרך י״ט, גל׳ א׳  (אדר ב׳ תש״ו), עמ׳ 46 <חזר ונדפס בספרו כתבים נבחרים / עריכה, מבוא וביבליאוגראפיה מוערה על-ידי גדליה אלקושי (ירושלים : אגודת שלם על ידי ראובן מס, תש״ל), עמ׳ 142–144>
על ״נערים: חמשה ספורים״
 • גיל, משה.  נערים.  עתון היום, ט״ז בתמוז תש״ח, 23 ביולי 1948, עמ׳ 3  <חזר ונדפס בספרו כתבים נבחרים / עריכה, מבוא וביבליאוגראפיה מוערה על-ידי גדליה אלקושי (ירושלים : אגודת שלם על ידי ראובן מס, תש״ל), עמ׳ 144–146>
על ״שיח העתים״
 • טרסי-גיא, אסתר. ״שיח העתים״. בספרה: ביקורת זוטא : הערכות ספרי ילדים ונוער (תל-אביב : מ. ניומן, תשכ״ט), עמ׳ 224–228.
על ״בצל אנשים טובים״
 • בנארי, נחום.  מחרוזת פנינים לאשר ברש.  בספרו: ערכי רוח וספרות : על סופרים, ספרים ואישים (תל-אביב : מדור לספריות שע״י מרכז לתרבות ולהסברה, ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל, תשי״ד), עמ׳ 124–127.
 • עובדיהו, מרדכי.  ״בצל אנשים טובים״, מחרוזת סיפורים.  דורות : שבועון לספרות ולעניני חברה, גל׳ ט (כ״ה בחשון תש״י, 17 בנובמבר 1949), עמ׳ 12–13.
על ״כתבי אשר ברש״ תשי״ב-תשי״ז
על ״איש וביתו נמחו״
 • בר-יוסף, חמוטל. על ״איש וביתו נמחו״.  ידיעות אחרונות, י״ג באלול תשל״ח, 15 בספטמבר 1978 <חזר ונדפס בתוך  אשר ברש : מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו / ליקטה וצירפה מבוא וביבליוגרפיה – נורית תמיר-סמילנסקי (תל אביב : הוצאת הקיבוץ המאוחד : קרן תל-אביב לספרות ולאמנות ע״ש יהושע רבינוביץ, 1988), עמ׳ 145–151 ובתוך ספרה: טעמי הקריאה : רשימות ביקורת ספרותית (מבשרת-ציון : צבעונים, 2006), עמ׳ 227–231>
על ״ילקוט סיפורים״ בעריכת יוסף אבן
 • טוקר, נפתלי.  מבחר חדש של סיפורי אשר ברש.  מאזנים, כרך נ״א, גל׳ 5 (תשרי תשמ״א, אוקטובר 1980), עמ׳ 376–378.

על ״אלמנך מצפה, תר״ץ״ על ״מבחר השירה העברית החדשה״
 • חבר, חנן. ״כפרדס שירתנו״: אנתולוגיות לשירה עברית בארץ-ישראל. מכאן: כתב-עת לחקר הספרות העברית, חוב׳ 1 (2000), עמ׳ 64–84.
קישורים:


עודכן לאחרונה: 9 באפריל 2019

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף