אשר ברש (1889־1952)

<בהכנה>

Asher Barash

אשר ברש נולד בי"ג באדר תרמ"ט, 16 במארס 1889, בלופטין ליד ברודי, גליציה (כיום באוקראינה). קיבל חינוך יהודי מסורתי וכן למד בבית ספר ממשלתי. שקד עם חבריו על ספרות בכלל והספרות העברית בפרט (בין חברי-נעורים אלה היה המדקדק חנוך ילון). ברש החל בכתיבה בהיותו נער בר-מצוה ונערמו אצלו סיפורים, שירים, מחזות ועוד. באותם ימים עסק גם בעבודה ומלאכה והתערב עם בני הכפרים בסביבה. בגיל 16 עזב את עיירתו ושוטט לאורכה ולרוחבה של גליציה תוך עיסוק בהוראה. ישב זמן ממושך בלבוב, במחיצתם של סופרי עברית ויידיש ובמיוחד הושפע בימי לבוב מאליעזר מאיר ליפשיץ, גרשם שופמן ויוסף חיים ברנרראשית פירסומו - שירים, סיפורים ורשימות - הייתה ביידיש ובמקצת בפולנית. שושבין פירסומו הראשון בעברית היה י"ח ברנר, שהמציא סדרת שיריו בפרוזה "חולחוליות" לדוד פרישמן, שהדפיסה במאסף "ספרות" (קובץ ב, תרס"ח, ההמשך נדפס ב"רשפים" תרס"ט). בו בזמן הוסיף לפרסם רשימות וסיפורים באכסניות עבריות שונות - עד לסיפורו "תנאים" אשר נדפס ב"השלוח" (תר"ע). מאז נתון היה כל-כולו בעול היצירה העברית, בעיקר בתחום הסיפור. לאחר מכן הרחיב יריעתו וכלל בה את ההגות והמסה וכן את תרגום והעריכה. באביב 1914 עלה ארצה ועסק בהוראת הלשון העברית וספרותה בבתי חינוך שונים (גימנסיה "הרצליה", בית המדרש למורות, בית הספר הריאלי בחיפה ובית הספר למסחר "גאולה" בתל אביב). עיסוקו בהוראה נמשך עד תש"ג ומאז פרש כולו לספרות ועריכה. לאחר מלחמת העולם הראשונה ייסד, יחד עם יעקב רבינוביץ, את הירחון "הדים", שהיה כלי מבטא ספרותי חברתי של כל התוסס בימי העלייה השלישית והרביעית וכן חממה לסופרים צעירים ומתחילים. ברש היה מיוזמי הוצאת הספרים "מצפה", שאת סדרות ספריה, במקור ובתרגום, ערך במשך כל שנות קיומה, וכן היה מעורכי הסדרה "קופת הספר", וכל שאר הפירסומים של אגודת הסופרים. בשנותיו האחרונות היה חבר האקדמיה ללשון העברית ונשיאה של אגודת הסופרים וכן יזם והקים את המכון הביו-ביבליוגרפי "גנזים", שלאחר מותו נקרא על שמו. אשר ברש נפטר בתל אביב בי"א בסיון תשי"ב, 4 ביוני 1952.
[מקורות: קרסל, תדהר, לקסיקון אופק לספרות ילדים, לעקסיקאָן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, Yiddish leksikon, לקסיקון הקשרים לסופרים ישראלים, ויקיפדיה, Электронная еврейская энциклопедия, ITHL]

ספריו:

 • תמול : שירים (יפו : השרון, 1915) <טקסט מלא>
 • תורת הספרות : לעזר וללמוד (תל-אביב : קהלת, תרפ"ד)
 • פרקים מחיי יעקב רודורפר (תל אביב : הוצאת הדים, תרפ"ח)
 • תמונות מבית מבשל השכר : ספור (תל-אביב : מצפה, תרפ"ט 1929) <נדפס מחדש בהוצאת מסדה בתשי"ג ובתשכ"ד ובספרית תרמיל של משרד הבטחון בתשמ"ח 1988> <תורגם לאנגלית>
 • Pictures from a brewery / translated from the Hebrew by Katie Kaplan ; edited by Murray Roston (Tel Aviv : Institute for the Translation of Hebrew Literature, 1971)
 • ספורים (תל-אביב : דביר, תר"ץ)
 • תורת הספרות העברית והכללית (תל אביב : מצפה, תר"ץ-תרצ"א)
  התוכן: חלק א. א. סגנון וצורה -- ב. השירה הלירית -- ג. דוגמאות מן הליריקה העולמית והעברית. -- חלק ב. ד. השירה האפית -- ה. השירה הדרמתית -- ו. צורות בינים והפרוזה הספרותית -- ז. סגנון ותוכן.
 • עלי אדמות : ספורים (תל-אביב : מצפה, תרצ"ו 1935)
 • אהבה זרה : רומן (תל אביב : מוסד ביאליק, תרצ"ט)
 • מנורת הזהב : ספר מעשיות (תל אביב : מסדה, תש"ג)
 • גננים : רומן (תל אביב : מסדה, תש"ד 1944) <פורסם לראשונה בהמשכים בכתב העת 'מאזנים' בשנת תרצ"ט>
 • כעיר נצורה (תל אביב : מסדה, תש"ה) <סיפור על תל-אביב>
 • נערים : חמשה ספורים (תל אביב : מסדה, תש"ח) <הציורים - ר' לואיזאדא>
 • בצל אנשים טובים : מחרוזת סיפורים (ירושלים : מוסד ביאליק, 1949)
 • שיח העתים : נובילות היסטוריות (תל אביב : מסדה, תשי"ב)
 • פרקי רודורפר (תל אביב : מסדה, תשי"ג) <סיפור>
 • כתבי אשר ברש (תל-אביב : מסדה, תשי"ב-תשי"ז)
  התוכן: כרך א. תמונות מבית מבשל השכר - פרקי רודורפר. סיפורי רודורפר - אהבה זרה – סיפורים - שיח העתים. – כרך ב. גננים - איש וביתו נמחו - כעיר נצורה - מסיפורי הארץ - אלה אזכרה - סיפורים שונים - שירים. – כרך ג. על סופרים – ממחברתי - הערות וציונים - מאמרות ואמרות - שכחה ונוספות - משיחות ערב.
 • ילקוט סיפורים (תל אביב : יחדיו : אגודת הסופרים העברים בישראל, תש"ם 1980) <ליקט, הקדים מבוא והוסיף הסברים וביבליוגראפיה יוסף אבן>

תרגום:

 • אהל הדוד תם  / הריט ביצ'ר סטו; מספר לילדים עם ציורים מאת א"ס פורסט (ירושלים : מצפה, תרפ"ז)
 • תחת שמי אפריקה : ספורים : עם רשימה אוטוביוגראפית / מוריס הופמן (תל אביב : מסדה, תש"ט) <"תודתי ... לסופר ... אשר ברש, שערך ... את שבעת הסיפורים העבריים ... וכן על תרגומו ... מאידיש את ... 'חייבה את ראשה' ו'זאמקה טריזא'">

עריכה:

 • אלמנך "מצפה" (תל אביב : הוצאת מצפה, תר"ץ 1929)
 • מבחר השירה העברית החדשה : אנתולוגיה המכילה את מבחר השירה הלירית העברית במשך מאתים שנה, מר' משה חיים לוצאטו עד היום (ירושלים : שוקן, תחר"ץ)

על המחבר ויצירתו:

ביבליוגרפיה
 • לחובר, שמואל.  אשר ברש : ביבליוגרפיה (תרס"ו-תשי"ב) (תל אביב : הוצאת מסדה, י"א סיון, תשי"ג)
ספרים
 • טוקר, נפתלי. יצירתו הסיפורית של אשר ברש : תימאטיקה וצורות (רמת גן, תשל"ח) <דיסרטציה, אוניברסיטת בר אילן, תשל"ח>
 • טוקר, נפתלי.  חזיון חולות וירכתי עולם : על זיקת המקום והזמן בסיפורי אשר ברש (גבעתיים : מסדה, 1980)
  על הספר:
  • עומר, דן. ברש – דורית.  העולם הזה, גל' 2241, א' באלול תש"ם, 13 באוגוסט 1980, עמ' 75, 76.
 • מצוב-כהן, עופרה. קריאת החיים : עיון ביצירתו של אשר ברש (אריאל : הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, תשע"ז 2017)
  תוכן העניינים
מאמרים
 • ב"ד.  שיחות עם סופרים : שיחה עם אשר ברש.  דורות, שבועון לספרות ולעניני חברה, שנה ראשונה, גל' א' (כ"ח באלול תש"ט, 22 בספטמבר 1949), עמ' 12־13 <כונס בכתבי אשר ברש, כרך ג' (תל אביב : מסדה, תשי"ז), עמ' 158־159>
 • באר, חיים.  הדעת הנתונה וטעימה ראשונה.  משא (מוסף ל'דבר'), גל' 26 (כ' בסיוון תשל"ב, 2 ביוני 1972), עמ'  1 <עשרים שנה למות אשר ברש – אדר תרמ"ט-י"א בסיוון תשי"ב>
 • בן-אור, אהרן. קוים ליצירתו של אשר ברש.  בתוך: אנך : במה לספרות מחשבה ואמנות, כרך א' (ניסן תשי"ד), עמ' 294־303.
 • בן-מנחם, משה.  בעקבות היצירה של אשר ברש.  בספרו בנתיב האור : מסות, רשימות ודברי-בקרת (תל אביב : יבנה, תשכ"ט 1969), עמ' 178־181.
 • גוברין, נורית.  הנסתרות בנגלות: על השירה והפרוזה של אשר ברש.  ביקורת ופרשנות, גל' 22 (תמוז תשמ"ו, יולי 1986), עמ' 41־64 <הרצאה בכנס האוניברסיטאי לחקר הספרות העברית, פסח תשמ"ד. נוסח מצומצם פורסם ב'שנתון הספר היהודי', כרך מ"ג (תשמ"ו, 1985־1986), עמ' 118־131. כונס בספרה קריאת הדורות, כרך א (תשס"ב 2002), עמ' 259־280>
 • גוברין, נורית.  הסופר הנשכח אשר ברש: אי-ההבנה שליוותה את יצירתו.  האומה, גל' 187 (סתיו תשע"ג, ספטמבר 2012), עמ' 101־107
 • גיל, משה.  אשר ברש האמן המספר.  גליונות, כרך ל', גל' ה'-ו'  (אייר-סיון תשי"ד), עמ' 229־233 <חזר ונדפס בספרו כתבים נבחרים / עריכה, מבוא וביבליאוגראפיה מוערה על-ידי גדליה אלקושי (ירושלים : אגודת שלם על ידי ראובן מס, תש"ל), עמ' 146־153>
 • זילברשלג, יצחק.  על אשר ברש.  הדואר, שנה 63, גל' א' (כ"ח בחשון תשמ"ד, 4 בנובמבר 1983), עמ' 7. <המשך משני הגליונות הקודמים>
 • זמורה, ישראל.  יצירתו של אשר ברש.  מאסף: לדברי ספרות, בקורת והגות, כרך ב (תשכ"א 1961), עמ' 402־407.
 • חבר, חנן. בין ספרות של שבט לספרות של עם : אשר ברש והספרות העברית בין גולה למולדת.  גָּלוּיוֹת ישראליות : מולדת וגלות בשיח הישראלי / עורך – עופר שיף (קריית שדה בוקר : מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, תשע"ה 2015), עמ' 52־82.
 • טולקס, ירוחם.  אשר ברש המספר.  מצודה, ספר ה-ו (תש"ח, 1948), עמ' 416־423 <חזר ונדפס בספרו: בסוד סופרים והוגים (תל אביב : עומר, תשל"ו 1976), עמ' 40־52>
 • טוקר, נפתלי.  על שני עקרונות מעצבים בחטיבה ההיסטורית של סיפורי אשר ברש.  מאזנים, כרך מ"ה, גל' 3־4 (אב-אלול תשל"ז, אוגוסט-ספטמבר 1977), עמ' 189־194, 235.
 • טוקר, נפתלי.  על "איש וביתו נמחו" לאשר ברשמאזנים, כרך מ"ז, גל' 6 (חשון תשל"ט, נובמבר 1978), עמ' 399־402.
 • יגיל, רן.  בשעה כזו לא יתלוצץ יהודי : על הפרוזה של אשר ברש בכלל, ועל הנובלות ההיסטוריות בפרט.  עמדה, גל' 15 (אופציה פואטית) (תשס"ז 2006), עמ' 100־142 <פורסם גם באתרו של רן יגיל בחמשה חלקים - ראה להלן>
 • יגיל, רן.  בשעה כזו לא יתלוצץ יהודי : על הפרוזה של אשר ברש בכלל, ועל הנובלות ההיסטוריות בפרט <חלק ראשון> רן יגיל <מקוון>, 9 במארס 2009; <חלק שני>, 12 במארס 2009; <חלק שלישי>, 15 במארס 2009; <חלק רביעי>, 19 במארס 2009; <חלק חמישי>, 23 במארס 2009.
 • כהן, ישראל.  אשר ברש המספר.  הפועל הצעיר, שנה ל"ב, כרך י', גל' 20־21 (י"ג בניסן תרצ"ט, 2 באפריל 1939), עמ' 20־22.
 • כהן, ישראל.  אשר ברש.  הפועל הצעיר, שנה מ"ה, כרך כ"ג, גל' 36 (י"ז בסיון תשי"ב, 10 ביוני 1952), עמ' 3.
 • כהן, ישראל.  חזותו של אשר ברש כמספר.  בספרו פסקי טעם : מסות על ספרות וסופרים (תל אביב : עקד, תשמ"ב 1982), עמ' 104־111 <מבוא לתרגום האנגלי של הספר "תמונות מבית מיבשל השכר", שיצא לאור במכון לתרגום ספרות עברית בשנת 1971>
 • כהן, ישראל.  אשר ברש.  על המשמר, כ"ט באלול תשל"ח, 1 באוקטובר 1978.
 • מיכלי, ב"י.  א. ברש בספוריו ההיסטוריים.  דבר, ח' בסיון תשי"ג, 22 במאי 1953, עמ' 3.
 • מצוב-כהן, עופרה.  'לפני היות הילדות' : עיצוב עולם הילדות בסיפורי ברש על פי שני סיפורים קצרים: 'לפני היות הילדות' ו'השעורה'.  שיח ישורון = The Jewish speech = Еврейская речь, גל' 6 (ניסן תשע"ז, אפריל 2017), עמ' כט-מא.
 • עבר-הדני, א.  חובנו לאשר ברש.  מאזנים, כרך כ"ו, גל' 4 (1968), עמ'  291־295.
 • עובדיהו, מרדכי.  יפת העין : אשר ברש – שרטוטים ליובלודבר, מוסף לשבתות ולמועדים, כרך 14, גל' 49 [צ"ל 44] (י"ז באלול תרצ"ט, 1 בספטמבר 1939), עמ' 3, 4.
 • עובדיהו, מרדכי.  משוש בונה : אשר ברש.  בספרו: נדבכים: עם סופרי דורי : מסות ורישומים (תל אביב : הוצאת אל"ף, תשל"ו 1975), עמ' 77־95.
 • פיכמן, יעקב.  אשר ברש : שבעה למותו.  דבר השבוע, גל' 24 (306) (י"ט בסיון תשי"ב, 12 ביוני 1952), עמ' 6.
 • פנואלי, ש"י.  אשר ברש.  דבר, כ' בסיון תשי"ב, 13 ביוני 1952, עמ' 3.
 • פנואלי, ש"י. אשר ברש. בספרו: חוליות בספרות העברית החדשה (תל-אביב : דביר, תשי"ג 1953), עמ' 157־170.
 • קריב, אברהם.  חזיונות ודיוקנאות.  דבר, מוסף לשבתות ולמועדים, כרך 15, גל' 2 (ל' בתשרי ת"ש, 13 באוקטובר 1939), עמ' 2־4 ; גל' 4 (י"ד בחשון ת"ש, 27 באוקטובר 1939), עמ' 2־3 <חזר ונדפס בספרו: עיונים : מאמרי בקורת (תל אביב : הוצאת ספרים של אגודת הסופרים העברים ליד דביר, תש"י 1950), עמ' 61־73>
 • קרמר, שלום. המספר ומידותיו. בספרו: ריאליזם ושבירתו : על מספרים עברים מגנסין עד אפלפלד (תל-אביב : אגודת הסופרים בישראל ליד הוצאת מסדה, 1968), עמ' 91־96 <נחתם: 1956>
 • קרמר, שלום. מידת האדם. בספרו: ריאליזם ושבירתו : על מספרים עברים מגנסין עד אפלפלד (תל-אביב : אגודת הסופרים בישראל ליד הוצאת מסדה, 1968), עמ' 84 <נחתם: 1958>
 • קרמר, שלום. עולם וערעורו. בספרו: ריאליזם ושבירתו : על מספרים עברים מגנסין עד אפלפלד (תל-אביב : אגודת הסופרים בישראל ליד הוצאת מסדה, 1968), עמ' 85־91 <נחתם: 1962>
 • קרמר, שלום. נאטוראליזם לירי. בספרו: ריאליזם ושבירתו : על מספרים עברים מגנסין עד אפלפלד (תל-אביב : אגודת הסופרים בישראל ליד הוצאת מסדה, 1968), עמ' 97־100 <נחתם: 1962>
 • קרסל, ג.  על א. ברש ו"גנזים".  הדואר, שנה 31, גל' ל"ו (ט"ו באלול תשי"ב, 5 בספטמבר 1952), עמ' 730 <נדפס בפיליטונו של ד' פרסקי: "מכל טוב">
 • ראב, אסתר.  הגיגים על יצירתו של ברש.  מאזנים: ירחון לספרות, כרך ס"ח, גל' 11 (אלול תשנ"ד, אוגוסט 1994), עמ' 17 <הביא לדפוס: אהוד בן-עזר>
 • רביב, יאיר.  "איש וביתו נמחו" לאשר ברש.  דבר, י' בטבת תש"ל, 19 בדצמבר 1969, עמ' 9.
 • תלמי, אפרים.  אשר ברש.  דבר, כ' בסיון תשי"ב, 13 ביוני 1952, עמ' 3.
 • תמרי, משה.  אשר ברש.  דבר, כ' בסיון תשי"ב, 13 ביוני 1952, עמ' 3.
 • תרדיון, נחמן.  לזכר ברש : מתוך פנקס.  מאזנים, כרך א', חוב' ה' (תמוז תשט"ו, יוני-יולי 1955), עמ' 317־318.
על "תמונות מבית-מבשל השכר" על "ספורים" (תר"ץ)
על "פרקי רודורפר"
 • פרידמן, רבקה.  במעטה האידילי : מיטת-הסדום של עמדות הכוח.  בספרה: התם המתנבל : עיון באלמנטים פיקארסקיים בסיפורת עברית חדשה (חיפה : פינת-הספר, תשל"ח 1977), עמ' 87־94 <עולמו המורכב של 'פרקי רודורפר', משמעותו של המעטה האידילי, נטיות ומרכיבים פיקארסיים, רודורפר ודמות הפיקארו> 
 • קבק, אהרן אברהם. המספר ברש. מאזנים (שבועון), שנה ב, גל' ב' (נ"ב) (י"ז באייר תר"ץ, 15 במאי 1930), עמ' 11־13.
על "עלי אדמות"
על "אהבה זרה"
 • אבה, ל.  על "אהבה זרה".  דבר, מוסף לשבתות ולמועדים, כרך 14, גל' 49 [צ"ל 44] (י"ז באלול תרצ"ט, 1 בספטמבר 1939), עמ' 3.
על "גננים"
 • קריב, אברהם. על "גננים" ואחרים.  דבר, מוסף לשבתות ולמועדים, כרך 14, גל' 21 (י"ב באדר תרצ"ט, 3 במארס 1939), עמ' 4 <חזר ונדפס בספרו: עיונים : מאמרי בקורת (תל אביב : הוצאת ספרים של אגודת הסופרים העברים ליד דביר, תש"י 1950), עמ' 236־241>
 • רבינוביץ, יעקב.  מבית ומחוץ. דבר, מוסף לשבתות ולמועדים, כרך 14, גל' 49 [צ"ל 44] (י"ז באלול תרצ"ט, 1 בספטמבר 1939), עמ' 4.
על "מנורת הזהב"
 • טרסי-גיא, אסתר. "מנורת הזהב". בספרה: ביקורת זוטא : הערכות ספרי ילדים ונוער (תל-אביב : מ. ניומן, תשכ"ט), עמ' 110.
על "כעיר נצורה"
 • גיל, משה.  כעיר נצורה.  גליונות, כרך י"ט, גל' א'  (אדר ב' תש"ו), עמ' 46 <חזר ונדפס בספרו כתבים נבחרים / עריכה, מבוא וביבליאוגראפיה מוערה על-ידי גדליה אלקושי (ירושלים : אגודת שלם על ידי ראובן מס, תש"ל), עמ' 142־144>
על "נערים: חמשה ספורים"
 • גיל, משה.  נערים.  עתון היום, ט"ז בתמוז תש"ח, 23 ביולי 1948, עמ' 3  <חזר ונדפס בספרו כתבים נבחרים / עריכה, מבוא וביבליאוגראפיה מוערה על-ידי גדליה אלקושי (ירושלים : אגודת שלם על ידי ראובן מס, תש"ל), עמ' 144־146>
על "שיח העתים"
 • טרסי-גיא, אסתר. "שיח העתים". בספרה: ביקורת זוטא : הערכות ספרי ילדים ונוער (תל-אביב : מ. ניומן, תשכ"ט), עמ' 224־228.
על "בצל אנשים טובים"
 • בנארי, נחום.  מחרוזת פנינים לאשר ברש.  בספרו: ערכי רוח וספרות : על סופרים, ספרים ואישים (תל-אביב : מדור לספריות שע"י מרכז לתרבות ולהסברה, ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל, תשי"ד), עמ' 124־127.
 • עובדיהו, מרדכי.  "בצל אנשים טובים", מחרוזת סיפורים.  דורות : שבועון לספרות ולעניני חברה, גל' ט (כ"ה בחשון תש"י, 17 בנובמבר 1949), עמ' 12־13.
על "כתבי אשר ברש" תשי"ב-תשי"ז
על "ילקוט סיפורים" בעריכת יוסף אבן
 • טוקר, נפתלי.  מבחר חדש של סיפורי אשר ברש.  מאזנים, כרך נ"א, גל' 5 (תשרי תשמ"א, אוקטובר 1980), עמ' 376־378.

על "אלמנך מצפה, תר"ץ" על "מבחר השירה העברית החדשה"
 • חבר, חנן. "כפרדס שירתנו": אנתולוגיות לשירה עברית בארץ-ישראל. מכאן: כתב-עת לחקר הספרות העברית, חוב' 1 (2000), עמ' 64־84.
קישורים:


[עודכן לאחרונה: 25 בנובמבר 2018]

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף