ש. בן-ציון (1870־1932)

 <בהכנה>

S. Ben-Zion

ספריו:

 • כתבי ש. בן-ציון / ערוכים ומוגהים מחדש ע"י המחבר (יפו : בבית הדפוס של א. אתין, תרע"ד 1914)
  <התוכן: א. בדור יורד, נפש רצוצה. -- ב. בדור עובר, מתוך ההפכה>
 • כל-כתבי ש' בן-ציון (תרנ"ג-תרפ"ט) : ספר ראשון (תל אביב : הוצאת דביר, 1929) <מוגהים וערוכים מחדש ע"י המחבר. התוכן: מִדַּלַּת הָעָם – הקרדום – בפני המות – זקנים – אצל הכלה – סדרים של פסח – עסקי משפחה>

עריכה:

על המחבר ויצירתו:

 • אפשטיין, אברהם. ש. בן-ציון.  מסד : מאסף לדברי ספרות, ספר ראשון / ערוך על ידי הלל בבלי (תל אביב : הוצאת "חברים" אמריקה והוצאת "מצפה", תרצ"ג), עמ' 43־64 <חזר ונדפס בספרו: סופרים : דברי מסה ובקורת (ניו-יורק : עוגן, תרצ"ה 1934), עמ' יט-מה>
 • ברש, אשר.  ש. בן-ציון : למלאת לו חמשים שנה.  החינוך, שנה ה' (תרפ"א), עמ' 179 <חזר ונדפס בכתבי אשר ברש, כרך שלישי (תל אביב : הוצאת מסדה, תשי"ז), עמ' 19־20>
 • גוברין, נורית.  ביאליק וש. בן-ציון.  מאסף : דברי ספרות, בקורת והגות, כרך י'  : מוקדש ליצירת חיים נחמן ביאליק / בעריכת הלל ברזל (רמת-גן : אגודת הסופרים העברים בישראל ליד הוצאת מסדה, תשל"ה 1975), עמ' 298־304.
 • גוברין, נורית.  "פחד להחזיק בעט-כותבים"עתון 77, שנה ה', גל' 25 (שבט-אדר א' תשמ"א, ינואר-פברואר 1981), עמ' 20־21 <בין נחום גוטמן לאביו ש. בן-ציון>
 • גוברין, נורית.  חדרי-חדרים : ביקורת סדרי הלימוד ב"חדר" בספרות העברית לדורותיה.  מורשת ישראל: כתב-עת ליהדות ולציונות, גל' 1 (כסלו תשס"ה, נובמבר 2004), עמ' 56־77 <דיון ב"נפש רצוצה" לש. בן-ציון, ב"כעשב השדה" למרדכי טביב וב"שתיקת התרנגול" לבן-ציון יהושע>
 • גוברין, נורית.  עיתונות בתל-אביב : על שלושה כתבי-עת ראשונים.  קשר, גל' 39 (סתיו 2009), עמ' 36־49 <על 'מכתבים מארץ-ישראל' בעריכת יהושע ברזילי (אייזנשטדט), 'העומר' בעריכת ש. בן-ציון, ו'הפועל הצעיר' בעריכת יוסף אהרונוביץ>
 • גוברין, נורית.  ידידות מתוחה בין ש. בן-ציון לביאליק.  האומה, גל' 190 (קיץ תשע"ג, מאי 2013), עמ' 88־99.
 • גיל, משה.  סיפורי ש. בן-ציון (חמש-עשרה שנה למותו).  גליונות, כרך כ', גל' יא-יב (סיון-תמוז תש"ז), עמ' 229־232 <חזר ונדפס בספרו: כתבים נבחרים / עריכה, מבוא וביבליאוגראפיה מוערה על-ידי גדליה אלקושי (ירושלים : אגודת שלם על-ידי ראובן מס, תש"ל), עמ' 36־40>
 • הר-אבן, יעקב.  עם קריאה בכתבי ש. בן-ציון.  דורות, שבועון לספרות ולעניני חברה, שנה ראשונה, גל' ב' (ו' בתשרי תש"י, 29 בספטמבר 1949), עמ' 7.
 • ורסס, שמואל.  גלגוליו של הסיפור 'משי' מאת ש. בן-ציון.  ספר יצחק בקון : פרקי ספרות ומחקר / ערך אהרן קומם (באר-שבע : הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, תשנ"ב 1992), עמ' 215־228.
 • ליכטנבום, יוסף.  ש. בן-ציון.  בספרו: סופרינו : ממאפו עד ביאליק : תולדותיהם, הערכותיהם ופרקים נבחרים מיצירותיהם. -- מהד' שניה מתוקנת (ירושלים : אחיאסף, 1950), עמ' 265־294.
 • עגנון, שמואל יוסף.  ש. בן-ציון : קו ודברים.   הפועל הצעיר, שנה ג', גל' 11 (כ"א באדר ב' תר"ע, 1 באפריל 1910), עמ' 7־9; גל' 12 (ג' בניסן תר"ע, 12 באפריל 1910), עמ' 8־9.
 • פנואלי, ש"י.  ש. בן-ציון ברשותו ושלא ברשותו.  דורות, שבועון לספרות ולעניני חברה, שנה ראשונה, גל' ב' (ו' בתשרי תש"י, 29 בספטמבר 1949), עמ' 6־7.
 • שטיינברג, יעקב.  ש. בן-ציון.  בספרו: רשימות (תל אביב : דביר, תרפ"ח 1928), עמ' 194־196.
 • שמיר, משה.  בן ציון - לבני ציון : במלאות כ"ה שנה לפטירת הסופר ש. בן-ציון.  דבר,  כ"ט בסיון תשי"ז, 28 ביוני 1957, עמ' 5.
 • שניאור, זלמן.  הנשכח מדעת - ש. בן-ציון. בספרו: דוד פרישמן ואחרים (תל אביב : דביר, תשי"ט 1959), עמ' 151־160 <וכן שני מכתבים מש. בן-ציון לז. שניאור, עמ' 161־164>
על "כתבי ש. בן-ציון" (תרע"ד)
קישורים:


עודכן לאחרונה: 17 בפברואר 2019

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף