עודד פיינגרש (1938)

 <בהכנה>

Oded Feingersh

יליד ירושלים, מבכירי הציירים בארץ. בנוסף לספרי שירה ופרוזה פירסם גם ספרים העוסקים בידיעת הארץ, היסטוריה והפקת יין במזרח הקדום.

ספריו:

 • עולם בוער, הללויה (תל-אביב : עקד, 1970)
 • ורשיון האהבה חתוך : שירים 1964־1984 (תל אביב : ספרית מעריב, תשמ"ה 1985)
 • עודד פיינגרש - ציורים (תל-אביב : ספרית מעריב, תשמ"ט 1989) <הקדמה, גדעון עפרת>
 • פילם נואר : מסע זכרונות (בני-ברק : הקיבוץ המאוחד, 2005)

ספרים נוספים:

 • יופי של ארץ (תל אביב : ספרית מעריב, 1983) <25 טיולי משפחות>
 • צבע בטבע : מסלולי טיולים (תל אביב : ספרית מעריב, תשמ"ו 1986) <צילומים, שמעון בשט>
 • ארץ קשת וענן : מסלולי טיולים (תל אביב : ספרית מעריב, תשמ"ז 1987) <צילומים, שמעון בשט>
 • אמא אדמה : מסלולי טיולים (תל אביב : ספרית מעריב, תשמ"ח 1988) <צילומים, שמעון בשט >
 • ארץ היין (תל-אביב : ספרית מעריב, תשמ"ט 1988) <בשיתוף דוד עיטם>
 • עודד הנודד : מסלולי טיולים (תל-אביב : ספרית מעריב, תשמ"ט 1989) <צילומים, שמעון בשט>
 • גלויה צבעונית : מסלולי טיולים לזוג עם שני ילדים וכלב (תל-אביב : כנרת, 1991) <צילומים, שמעון בשט>
 • ירושלים של צבע (תל-אביב : ספרית מעריב, תשנ"ב 1992) <תצלומים, שמעון בשט>
 • עם חופשי : תולדות הציונות במלה ובצבע (תל-אביב : מבט, תשנ"ז 1997)

על המחבר ויצירתו:

על "פילם נואר"
 • בן-שאול, משה [מש"ב]. התרחשויות בזמן יפה ואפל.   מאזנים, כרך ע"ט, גל' 4־5 (תשרי-חשון תשס"ו, אוקטובר-נובמבר 2005), עמ' 29־30.
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף