מרדכי גוטפריד (1884־1963)

 <בהכנה>

Mordechai (Markus) Gottfried

מרדכי בן עזריאל גוטפריד נולד באוהנוב, ליד למברג (לבוב) בגליציה המזרחית (כיום באוקראינה) בד' באב תרמ"ד, 26 ביולי 1884. למד אצל אביו בלבוב ובפשמישל והתחיל בגיל צעיר לפרסם רשימותיו ושיריו בעתונות העברית בגליציה. חי שנים רבות בוינה. ב-1936 עלה ארצה וחי בתל-אביב. החל לפרסם בתר"ע. הוציא לאור כמאה ושמונים חוברות על משוררים, סופרים, הוגים וחוקרים בעבר ובהווה וכן עיוני-יהדות שונים וזכרונות. נפטר בתל-אביב בג' באב תשכ"ג, 24 ביולי 1963.

ספריו:

 • ספר זמרת-יה : כולל שירי טבע ושירי ישראל סבא (בודפסט : Reklame, תרע"ג 1913)
 • שירי ציון (פרנקפורט ענ"מ : Hermann Krieger, תרע"ד 1915[!])
 • חשבון הנפש : ספור בדרך שיר (דוד המלך לעת זקנתו) ... (פרנקפורט דמיין : הרמן קריגר, תרע"ה)
 • "הקולמוס שלוח הלשון" חיבת הלבבות, שער הבחינה (פראג : דפוס ר. ברנדייס, תרע"ה 1915)
 • חזיונות : עץ חיים עץ חיים : ציור פסיכולוגי מחיי "הצדיק" אשר בצלו הייתי חוסה בימי נעורי. דממה קדושה, בחינה והסתכלות בטבע. אותיות הטבע, רשמי ליל חרף (וינה : Max Hickl, תרע"ח 1917)
 • בית המדרש : (ספור וציור) זכרונות ימי בחרותי (וויען : מרדכי גוטפריד, 1918)
 • דבורי הרוח : שירים, שירי הטבע בפרט (Wien : F. Frankel, 1918)
 • דמעות : שירי עצב ותוגה ; נכתבו השירים בברלין תרע"ד ובימי המלחמה, בבגדי צבא (וינה : מרדכי גוטפריד, תרע"ט)
 • מאמר חיים כשרים : בתור מכתב לאחד מידידי מר ד"ר אפ"ג : המאמר נכתב בשנת תרע"ה (וינה : דפוס סאָסיטע גראפיק, תרע"ט)
 • אל המשורר : בתור מכתב (עליונות רוחנית) (וינה : אדריא, תרע"ט 1919)
 • בחינות (וינה, תרע"ט) 2 חוב' <התוכן: חוב' א. עניני פלוסופיה ברוח הקבלה והחסידות. וינה, (דפוס "אדריא"), תרע"ט. חוב' ב. א) מלכות השירה ... -- ב) תפלה .. -- ג) תכלית האדם (וינה : דפוס Societe graphique, תרע"ט)>
 • סתרי הלב : שירים-ציורים (וינה : בדפוס של סאָסיעטע גראפיק, תרע"ט 1919)
 • שפת הלב : שירים (וינה : דפוס סאָסיעטא גראפיק, תרע"ט 1919)
 • תוגתי : שירי עצב (וינה : מרדכי גוטפריד, תרע"ט)
 • משה : (אפוס) הלך נפשו, יחוסו אל הטבע, השקפותיו על האלהים והעולם, וכל החזיונות והרעיונות אשר עברו דרך בתי נפשי, משחר ילדותו עד צאת ישראל ממצרים ... (Wien : דפוס SVE Graph (שם המו”ל אינו ברור), 1919)
 • רגשותי : שירים (וינה : דפוס סאָסיעטע גראפיק, 1919)
 • מחשבה ומעשה : השקפה במהות היהודית המוסרית והרוחנית ובערכן של המצוות המעשיות (וינה : מרדכי גוטפריד, תר"פ)
 • שיר לשם שמים : מיוסד על דברי חז"ל: ... "שטן ופנינה לשם שמים נתכונו" ... נכתב בשדה המלחמה תרע"ד (וינה : דפוס אוניאָן, תרפ"א)
 • האדם העליון : הצורה הרוחנית של האדם העליון האמתי (הנביא והמשורר) (וינה : דפוס מנורה, תרפ"א)
 • מאמר מרדכי : שני מאמרים: מאמר א' האגדה ... מאמר ב' חב"ד ... (וינה : דפוס אוניאָן, תרפ"א)
 • פניני הרוח : שירים נבחרים (וינה : H. Halpern, תרפ"ב)
 • גאון השירה : למהותו הרוחנית של המשורר העברי ח.נ. ביאליק (בתור נאום) (וינה : דפוס אונגער, תרפ"ג)
 • הסתכלות בפלאי היצירה ובפלאי היהדות (וינה : א"ג אונגער, תרפ"ג)
 • Judentum : philosophische-psychologische Betrachtungen über das Wesen des Judentums (Wien : M. Gottfried, 1924)

 • שבת המלכה : ציור היסטורי-תרבותי מחיי ישראל סבא (וינה : דפוס מנורה, תרפ"ה)
 • דוד מלך ישראל : שיר חזיון על פי כתבי-הקדש  (וינה : דפוס Lingua, [תרפ"ה] 1925)
 • סקירה על היהדות והחסידות : 1) מהות היהדות, עניני יהדות -- 2) תקונים, דרכי הפלוסופיה של "החסידות" (וינה : דפוס Lingua, תרפ"ח 1927) <בחתימת: מרדכי גטפריד "אחד החוזים">
 • גבורי הרוח בישראל : בקרת בדרך שיר (וינה : דפוס אוניאָן (האחים אפפעל), תרפ"ח 1928)
 • חלום בהקיץ (וינה : דפוס אוניאָן, תרפ"ט 1929)
 • "הכותל המערבי" (וינה : דפוס אוניאָן, תרפ"ט) <שיר> <בחתימת: החולם בהקיץ>
 • פרופסור ד"ר צבי פרץ חיות ז"ל : מדותיו ותכונותיו (וינה : דפוס אוניאָן, תרפ"ט)
 • צבי פרץ חיות ז"ל : לפרצופו הרוחני : למלאת שנה למותו (וינה : דפוס אוניאָן, תרפ"ט)
 • אם רחמניה : טרגדיה ... (וינה : דפוס אוניאָן, תר"צ)
 • המתקת הדינים : שיר חזיון ... השקפה על החיים ותכליתם הרוחנית (וינא : ידידי הספרות, תרצ"ב 1931)
 • נחום סוקולוב : לדמותו הרוחנית (ווינא : דפוס ויקטוריה, תרצ"ג)
 • משורר חדש : ... "יש הבדלה בין משורר אמתי ... ובין משורר היודע לשיר על פי איזו אמנות מלאכותית ..." (וינא : דפוס ויקטוריה, תרצ"ג)
 • חנוכה : שיר-ציור (ווינא : מרדכי גוטפריד, תרצ"ד)
 • המשורר החדש ותעודותו המוסרית והאסטתית (ווינא : מרדכי גוטפריד, תרצ"ד)
 • המשוררים העברים בספרד, איטליה ורוסיה : מן ימי הבינים עד החוזה אברהם מאפו : סקירות ובקרת (וינא : דפוס ויקטוריה, תרצ"ד)
 • נשמה מעולם האצילות : לדמותו הרוחנית של הצדיק רבי ישראל פרידמן מטשורטקוב (ווינא : Victoria, תרצ"ד)
 • ביאליק שבעל-פה : למלאת שנה למותו ... (ווינא : מרדכי גוטפריד, תרצ"ה)
 • גרץ ודובנוב : בקרת חפשית, כפי ההשפעה שהשפיעו עלי אלה שני הסופרים - סופרי ההסתוריה הישראלית (ויינא : דפוס האחים אפפעל, תרצ"ז)
 • זכרונות מימי חרפי : הזמן - תרנ"ח, המקום - וילקאטש : עת הייתי "מחובשי בית-המדרש" (ווינא : Mordko Judenberg, תרצ"ח)
 • וינה בעבר ובהוה בתור זכרונות : ציור ממצב רוחי עת עברה וינה מרשות אוסטריה לרשות הצורר הגרמני ימ"ש (תל אביב : דפוס ספר, תש"ה)
 • חומר ורוח : השפקת "החסידות" על חיי העולם הזה וההנאה ממנו ... (תל אביב : דפוס התחיה, תש"ו)
 • צדיק הדור (תל אביב : דפוס מל"ן, תש"ו)
 • רש"י ורמב"ם : הצד השוה אשר בהם והבדלם - בחינות וסקירות (תל אביב : חמו"ל, תש"ו)
 • השבת והאמונה (תל אביב : חמו"ל, תש"ו)
 • טבעת קדושין : שיר ליום השבת (תל אביב : דפוס התחיה, תש"ז)
 • מחקרים : במהות כמה "בעיות" ובבעיה "חסידות" בפרט ... (תל אביב : דפוס מל"ן, תש"ז)
 • רבי ישראל בעש"ט : מאמרים : למהותו ולמהות יצירותו "החסידית" ... (תל אביב : דפוס מל"ן, תש"ז)
 • חקרי לב : מאמרים, מחקרים ... בעניני "פלוסופיה של הלב" ... (רמת גן : [חמו"ל], תש"ח)
 • הנפש : פעולותיה ותעודותיה ... (תל אביב : דפוס מל"ן, תש"ט)
 • אצילי בני ישראל (תל אביב : מרדכי גוטפריד, תש"י)
 • כתר התפלה : שיר בעקבות "כתר מלכות" להמשורר ... רבי שלמה איבן גבירול (תל אביב : דפוס המדפיס, תשי"א)
 • מדינה ודת : מחקרים על היחס בין "המדינה והדת" ... (תל אביב : דפוס א' בלום, תש"י)
 • עיר הנצח : שירי ירושלים, שירי קודש ... (תל אביב : דפוס המדפיס, תש"י)
 • תפלת הנביא (תל אביב : דפוס המדפיס, תש"י)
 • במחול היקום : שיר ... (תל אביב : מרדכי גוטפריד, תשי"א)
 • הפילוסופיה של החסידות : ביחס להפילוסופיה הדתית והכללית, וביחוד לזו של אפלטון ועמנואל קנט (תל אביב : דפוס המדפיס, תשי"א)
 • הנקודה הפנימית של השכל הטהור : עיון פילוסופי ופסיכולוגי במהות המחשבה ובדרגותיה השונות - בעקבות אפלטון, דקרט, ע. קנט (תל אביב : חמו"ל, תשי"ב)
 • שירה ובקרת : מחקר פסיכולוגי במהות השירה והבקרת ובמהות נושאן המשורר והמבקר ... (תל אביב : חמו"ל, תשי"ב)
 • האוניברסיליות של היהדות : מחקר למצא פתרונים אל הבעיה הלהוטה - יהדות (תל אביב : מרדכי גוטפריד, תשי"ג)
 • האידיאה המופשטה ובהתגשמותה : ... בעקבות אפלטון, אריסטו, גבירול ... קנט ... (תל אביב : מרדכי גוטפריד, תשי"ג)
 • השירה והציור : מחקר במהות השירה והציור ועל הקשר הרוחני בין אלו שני הכחות האציליים והעדינים ... (תל אביב : חמו"ל, תשי"ג)
 • מחול הרוחות : שירה אליגורית ... (תל אביב : דפוס לוריא, תשט"ו)
 • רקודים פראיים : ... הסתכלות במהות הצער (תל אביב : דפוס לוריא, תשט"ז 1955) <העמ' 21 ואילך כוללים: החיים והמות : שירים, ולהם שער חלקי מיוחד>
 • הרמב"ם ז"ל : סקירה כללית למהותו, לגדולתו ולמלאכת מחשבתו בכל ספריו בכלל ובספרו "יד החזקה" בפרט (תל אביב : דפוס לוריא, תשט"ו)
 • הגבורה והנבואה : שיר גבורים על פי הספר "יהושע" (תל אביב : [חמו"ל], תשט"ז)
 • היופי שבצער : שירים אליגיים (תל אביב : [חמו"ל], תשט"ז)
 • תנועה ואידיאה : מחקרים במהות "הציונות" ... (תל אביב : [חמו"ל], תשי"ז 1956)
 • הבעיות הרוחניות של המדינה : מדינת ישראל, מחקרים בדמות ובדמות של המדינה ... שהיא הטבע הוא למעלה מהטבע! : סקירות ובחינות והשקפות המתיחסות לחקר-אלוה (תל אביב : [חמו"ל], תשי"ז)
 • בבחינת " ירושלים של מעלה" (ירושלים : [חמו"ל], תשי"ז)
 • הכנור המנגן מאליו : שיר ... (תל אביב : דפוס לוריא, תשי"ח 1957) <בחתימת "החולם בהקיץ">
 • ההכרח המטפיזי המכריח את המשורר - לשיר : שירים (תל אביב : דפוס לוריא, תשי"ח 1957)
 • הבריאה - שיר : שיר ... (תל אביב : דפוס לוריא, תשי"ח)
 • מפקד היקום והאדם : שירים ומאמרים ... (תל אביב : דפוס לוריא, תשי"ח)
 • מאמר מרדכי : שני חלקים: שירים ופרוזה (תל אביב : דפוס לוריא, תשי"ח)
 • סתרי היופי : שירה בפרוזה ... (תל אביב : דפוס לוריא, תשי"ח)
 • אני מאמין בגלגולי נשמות : שיר ... (תל אביב : דפוס לוריא, תשי"ט 1958)
 • ספר הזהר : שיר ... (תל אביב : דפוס לוריא, תשי"ט 1958)
 • גדולי ישראל : א. הרב אברהם יצחק הכהן קוק – ב. הרב משה אביגדור עמיאל – ג. הרב גדליה שמלקיס – ד. הרב יעקב משה חרל"פ ... – ה. הרב יהודה ליב הכהן מימון ... (תל אביב : [חמו"ל], תשי"ט 1958)
 • השקר הרוחני המסכן לרוח האדם (תל אביב : דפוס לוריא, תשי"ט)
 • עולם התקון : שירים, מיסדים על הפילוסופיה של הקבלה והחסידות (תל אביב : דפוס לוריא, תשי"ט)
 • מנגינה עילאית : שירי קודש בשני חלקים (תל אביב : חמו"ל, תש"ך 1959)
 • רבי ישראל בעל שם טוב : תכונותיו העילאיות : מחקר פסיכולוגי (תל אביב : דפוס לוריא, תש"ך)
 • הלב : מחקר פסכולוגי במהות הלב (תל אביב : דפוס לוריא, תש"ך)
 • היקום נוצר מדמעות : שיר אליגי ואליגורי (תל אביב : דפוס לוריא, תשכ"א 1960)
 • המלאך, השטן והעולם הקטן : שיר אליגורי פציפיסטי ... (תל אביב : דפוס לוריא, תשכ"א)
 • תפלת היפי : שיר ... (תל אביב : דפוס לוריא, תשכ"א)
 • ויען איוב : ... שיר ... (תל אביב : דפוס לוריא, תשכ"א)
 • תקון חצות : משירי ירושלים בתוך זכרונות מימי בחרותי (תל אביב : דפוס הפועל המזרחי, תשכ"ב)
 • הצורות המוסריות והאסתטיות של המדינה - מדינת ישראל (תל אביב : דפוס הפועל המזרחי, תשכ"ב)
 • מלכות-הדעת : שיר-תפלה (תל אביב : דפוס הפועל המזרחי, תשכ"ב)
 • האגדה למהותי : אוטוביוגרפיה רוחנית (תל-אביב : מרדכי גוטפריד, תשכ"ב)
 • דרכים לפרחים : שירים מכמה סוגי השיר בכלל ושירי הצער בפרט (תל אביב : [חמו"ל], תשכ"ב)
 • ההגיון וההכרה השכלית : מאמרים, מחקרים (תל אביב : [חמו"ל], תשכ"ב)
 • אהבתי את הנעלם : שיר (תל אביב : דפוס לוריא, תשכ"ג)
 • סליחות : זכרונות מימי ילדותי ; פיוט דתי. הזמן: תרנ"ד, המקום: למברג ... (תל אביב : דפוס לוריא, תשכ"ב)
 • הבריאה מתפללת לבוראה : ... שירה בפרוזה וחרוזים, פיוט כללי ודתי (תל אביב : דפוס לוריא, תשכ"ג 1962)
 • התורה והתרבות : ... מחקר במהות שני אלו המושגים "תורה ותרבות" ... (תל אביב : דפוס לוריא, תשכ"ג 1962)

עריכה:

על המחבר ויצירתו:

 • גוטפריד, לילי.  שליח המצפון : מכתבים (תל אביב : דפוס מיוחד, תשי"ג) <התוכן: א. אמנות דקה - מכתב לאבא / מאת לילי גוטפריד. -- ב. הבקורת דרך הרגש - מכתב לבתי לילי גוטפריד, הציירת / מאת מרדכי גוטפריד>
 • גוטפריד, לילי. הפנימיות של הנשמה : מכתב לאבא (תל אביב : חמו"ל, תשי"ד)
 • לוסיצקי, מ. י. בכנפי הקסם : ציור רוחני לדמותו הרוחנית של המשורר מרדכי גוטפריד (תל אביב : [חמו"ל], תשי"ט)
 • רבינוביץ, אהרן.  כבוד השירה העליונה : נאום לכבוד המשורר הדגול רבי מרדכי גוטפריד לרגל ששים שנות יצירותיו (תל-אביב : דפוס לוריא, תשכ"ב 1962)
 • שפירא, אברהם (משיקאגו). איש הרוח : לדמותו ולמהותו הרוחנית של הסופר והמשורר העברי מרדכי גוטפריד (תל אביב : דפוס י"מ לוריא, תשי"ח)
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף