שלמה שפאן (1898־1962)

Shlomo Shpan

מורה ומתרגם. נולד ביארמולינץ, פודוליה (מערב אוקראינה), בא' בשבט תרנ"ח, 24 בינואר 1898. קיבל חינוך עברי וכללי ועסק בהוראה בקמנץ-פודולסק. ב-1923 עלה ארצה וב-1933 סיים לימודיו באוניברסיטה העברית בירושלים. שימש מורה בבתי ספר תיכוניים בתל-אביב וב-1946 התמנה מפקח על בתי-ספר תיכוניים. מ-1958 עד לפטירתו שימש מרצה לספרות באוניברסיטת תל-אביב. החל לפרסם שירים וסיפורים ב-1924 ב'הפועל הצעיר'. כתב מאמרים, מסות ומחקרים על ספרות עברית וכללית (במיוחד על ספרות יוונית ויוונית-יהודית שממנה הירבה לתרגם). שלמה שפאן נפטר בתל אביב בה' בשבט תשכ"ב, 10 בינואר 1962.
[מקורות: קרסל, לקסיקון הקשרים לסופרים ישראלים, ויקיפדיה, תדהר]

ספריו:

 • בדרך מבית המחזה : ארבעה דברי ספור (ירושלים : חבורת סופרים אנך על-ידי אחיאסף, תשי"א)
 • הדקדוק העברי השמושי (ירושלים ותל-אביב : שוקן, תשי"ד) <בשיתוף משה גושן-גוטשטיין וזאב ליבנה> <נדפס במהדורות מרובות>
 • מסות ומחקרים (תל-אביב : קרני, תשכ"ד)
 • שירים וסיפורים (תל אביב : קרני, תשכ"ד) <מבוא מאת דב סדן; יצירת שלמה שפאן ז"ל (ביבליוגרפיה) מאת ג' אלקושי>

תרגום:

 • המנון לאפרודיטי / הומרוס (תל אביב : גזית, תרצ"ה)
 • המנון אל דמטר / הומרוס (תל אביב : גזית, תרצ"ח)
 • המנון אל הרמס / הומרוס (תל אביב : גזית, תש"ב)
 • ההמנונות ההומריים (ירושלים : חברה להוצאת ספרים על יד האוניברסיטה העברית, תש"ו) <ערך והקדים מבוא משה שובה>
 • יציאת מצרים / שרידי המחזה של הדרמטיקון יחזקאל מחבר הטרגדיות היהודיות (תל אביב: יבנה, תש"ח)
 • שירים הומריים : הימנונות ; אפיגרמות ; מלחמת הצפרדעים והעכברים (ירושלים : מוסד ביאליק, תשט"ז 1956)
 • מעשים וימים : תיאוגונה ; מגן הירקליס / הסיודוס ; תרגם מיוונית והוסיף מבוא והערות שלמה שפאן (ירושלים : מוסד ביאליק, תשט"ז 1956)
 • משלי איסופוס / תרגם מיוונית והוסיף מסה והערות שלמה שפאן (ירושלים : מוסד ביאליק, תש"ך) <הציורים מעשה ידי בצלאל שץ>
 • שירת האלגיה היונית העתיקה / תרגם מיוונית וצירף מבואות והערות שלמה שפאן (ירושלים : מוסד ביאליק, תשכ"ב)

עריכה:

 • מבחר המסה העברית : מראשית ההשכלה ועד ימינו (תל אביב : גזית, תש"ה) <בשיתוף יעקב בקר>
 • מחשבות ודעות : אוסף של דברי עיון לתלמידי הכיתות העליונות של בתי הספר התיכונים ובתי המדרש למורים (תל אביב : יבנה, תשי"ד) <בשיתוף יעקב בקר>
 • שירת מלחמה וגבורה בישראל (תל-אביב : מערכות, תשי"ח) <בשיתוף ראובן אבינועם>
 • ילקוט שירת ש. שלום : לבתי הספר ולנער (תל אביב : יבנה, תשט"ו 1954) <בשיתוף יוסף שה-לבן>

על המחבר ויצירתו:

 • אלקושי, גדליה.  יצירת שלמה שפאן ז"ל : ביבליוגרפיה.  בתוך: שירים וסיפורים / שלמה שפאן (תל אביב : קרני, תשכ"ד 1964), עמ' 225־255.
 • בנשלום, בנציון.  לשאלת ה"ספונדיאוס" בהכסאמטר העברי.  בספרו:  ארחות יצירה : מסות ומאמרים (רמת גן : אגודת הסופרים העברים ליד הוצאת מסדה, 1966), עמ' 145־168 <דיון בתרגומיו של שלמה שפאן של השירה האפית היוונית (נחתם: 1957־1958)>
 • סדן, דב.  דברים לזכר שלמה שפאן ז"ל.  זכרונות האקדמיה ללשון העברית, כרך ט', תשכ"ב (ירושלים, תשכ"ג), עמ' 55־57 <דברים שנאמרו במליאת האקדמיה ללשון העברית בישיבתה הארבעים ושבע ביום י' באדר א' תשכ"ב>
 • סדן, דב.  על שלמה שפאן.  מאסף לדברי ספרות, ביקורת והגות, כרך ג' / העורכים - שלום קרמר, שלמה שפאן ז"ל (ירושלים : אגודת הסופרים העברים בישראל בהוצאת קרית ספר, תשכ"ג 1962), עמ' 497־501 <חזר ונדפס בספרו ארחות ושבילים : מסה, עיון, חקר, כרך האישים (תל אביב : עם עובד, תשל"ח 1977), עמ' 161־167>
 • סדן, דב.  במבואי כתביו.  בתוך: שירים וסיפורים / שלמה שפאן (תל אביב : קרני, תשכ"ד 1964), עמ' 7־22 <חזר ונדפס בספרו ארחות ושבילים : מסה, עיון, חקר, כרך האישים (תל אביב : עם עובד, תשל"ח 1977), עמ' 147־161>
על "שירת הסיודוס" בתרגום ש' שפאן
 • בהט, יעקב. שירת יוון בעברית.  על המשמר, דף לספרות ואמנות, ל' בתשרי תשי"ז, 5 באוקטובר 1956, עמ' 1, 2.
על "שירת האלגיה היונית העתיקה"
 • שבתאי, אהרן. שירת האלגיה היוונית בתרגום עברי.  הארץ, תרבות וספרות, כ"ט בטבת תשכ"ג, 25 בינואר 1963, עמ' 10, 14.
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף