מאיר סמילנסקי (מ. סיקו) (1876־1949)

 <בהכנה>

Meir Smilansky (M. Secco)

מאיר סיקו סמילנסקי נולד בכפר טלפינו, פלך קיוב, אוקראינה בט' באדר תרל"ו, 5 במארס 1876, אחיו הצעיר של הסופר משה סמילנסקי. עלה ארצה ב-1891. לאחר כמה ימי לימודים במקווה-ישראל, עבר לעבוד בראשון-לציון ומשם לחדרה, בה התנחלה המשפחה, עם יסוד המושבה. ב-1892 שב לרוסיה ועסק בעסקי-אביו במסחר. ב-1915 נתעוור וכך עברו עליו ועל בני משפחתו הפרעות באוראינה. לאחר גלגולים רבים חזר ארצה ב-1921 וזכה בהדרגה לשקם עצמו בעיוורונו במחיצת בני משפחתו. החל בפירסום סיפוריו בתחילת המאה העשרים בעידודו של נחום סוקולוב ב'הצפירה' ושלוחותיה ואחר-כך ב'לוח אחיאסף' ובייחוד ב'השלוח' בעריכתו של ח"נ ביאליק בחתימת "מ. סיקו". ביאליק אף עשה הרבה לליטוש לשונו, דבר שעורר אז תשומת-לב מרובה. היו אלה סיפורים אידיליים-אפיים על הכפר האוקראיני והיהודים היושבים בו. עם עלייתו ארצה, השתתף בעיתוני הארץ (בעיקר ה'הפועל הצעיר' וב'בוסתנאי'). כאן נסובו רוב סיפוריו על רקע הפוגרומים בעיירות אוקראינה. מאיר סמילנסקי נפטר בתל-אביב ביום הכיפורים תש"י, 3 באוקטובר 1949.
[מקורות: קרסל, תדהר, ויקיפדיה]

ספריו:

 • חתונות : שני ספורים: 1. קדושים 2. בליל חתונה (אודיסא : מוריה, תר"ע)
 • כתבי מ' סיקו (תל אביב : הפועל הצעיר, תרפ"ז)
 • קרבן : ספור (תל-אביב : פץ גינזבורג, תרפ"ח)
 • אבן תזעק : מחרוזת ספורים (ירושלים : מוסד ביאליק על-ידי דביר, תש"ה)
 • אבן תזעק (בני ברק : הקיבוץ המאוחד, תשס"ו 2006) <סיפורים>

על המחבר ויצירתו:

 • אונגרפלד, משה. על מ. סיקו.  דורות, שבועון לספרות ולעניני חברה, שנה ראשונה, שנה א, גל' ד (כ' בתשרי תש"י, 13 באוקטובר 1949), עמ' 4, 10.
 • אחימאיר, אב"א [א. הקורא]. מ. סיקו.  חרות, כ"א בתשרי תש"י, 14 באוקטובר 1949, עמ' 5 <במדור 'עין הקורא'>
 • טברסקי, יוחנן [י. ט.].  בביתו של סיקו.  דורות, שבועון לספרות ולעניני חברה, שנה ראשונה, שנה א, גל' ד (כ' בתשרי תש"י, 13 באוקטובר 1949), עמ' 4.
 • סמילנסקי, דוד.  מאיר סמילנסקי (מ. סיקו).  בספרו: עם בני ארצי ועירי : פרשות אישים ופרקי זכרונות (תל-אביב : הועד הצבורי להוצאת כתביו של דוד סמילנסקי ז"ל והוצאת מסדה, תשי"ח), עמ' 89־92.
 • קריב, אברהם.  מגנזי נסתרים.  דבר, כ"ה בטבת תש"ז, 17 בינואר 1947, עמ' 4, 7 ; י' בשבט תש"ז, 31 בינואר 1947, עמ' 3 <חזר ונדפס בספרו: עיונים : מאמרי בקורת (תל אביב : הוצאת ספרים של אגודת הסופרים העברים ליד דביר, תש"י 1950), עמ'  108־125>
 • קתרוס, צ.  סיפורי מ. סיקו.  דורות, שבועון לספרות ולעניני חברה, שנה ראשונה, שנה א, גל' ד (כ' בתשרי תש"י, 13 באוקטובר 1949), עמ' 4.
 • תמיר-סמילנסקי, נורית. אחרית דבר. בתוך: אבן תזעק / מאיר סיקו (בני ברק : הקיבוץ המאוחד : ספרי סימן קריאה, 2006), עמ' 245־254 <על מאיר סיקו ויצירתו>
על "אבן תזעק"
 • בסוק, עידו.  איך לכתוב על השואה שלושים שנה לפניה : מ' סיקו (מאיר סמילנסקי) היה אחד הסופרים העברים המעטים שכתבו על הפרעות ביהודי אוקראינה בשנים 1917־1920, בידיעה שהזעזוע עובר בדרכי עקיפין ובשוליים.  הארץ, תרבות וספרות, כ"ו בשבט תשס"ו, 24 בפברואר 2006, עמ'  ה 1.
 • ברתנא, אורציון.  שיעור חובה לאומי.  מקור ראשון, שבת, כ"א באייר תשס"ו, 19 במאי 2006, עמ' 10־11.
 • גוברין, נורית.  מ. סיקו: "קול בנהר נשמע" : השואה שלפני השואה: פרעות אוקראינה (1917־1920) בסיפורי מ. סיקו (מאיר סמילנסקי).  בספרה: קריאת הדורות, כרך ד' (תשס"ח 2008), עמ' 261־272 <הרצאה בבית שלום עליכם בתל אביב, י"ב בסיון תשס"ו, 8 ביוני 2006>
 • מן, ניר. זוועה בעיניים פקוחות. מקור ראשון, שבת, ז' באייר תשס"ו, 5 במאי 2006, עמ' 16.
 • תורן, חיים. "אבן תזעק" למ. סיקו.  מצודה, ספר ה-ו (תש"ח 1948), עמ' 612־613.
קישורים:


עודכן לאחרונה: 18 בנובמבר 2018

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף