שמואל-ליב בלנק (1891־1962)

 <בהכנה>

Samuel Leib Blank

נולד בדונייבצי, אוקראינה בי"ח בתשרי תרנ"ב, 20 באוקטובר 1891*.  חי בבסרביה מגיל 18 ועסק בה בהוראת עברית בכפרים ובמושבות היהודיות. חוויותיו מתקופת הוראתו בכפרים באו לביטוי מאוחר יותר בסיפוריו הרבים. ב-1923 יצא לארצות-הברית ולימד עברית בגראץ קולג' בפילדלפיה. ב-1917 החל מפרסם את סיפוריו מחייהם של יהודי הכפר העבריים בכתבי-עת העבריים ברוסיה, רומניה, ארץ-ישראל ובארצות הברית. כתב למבוגרים ולילדים. נפטר בפילדלפיה בי"ט בחשון תשכ"ג, 16 באוקטובר 1962.
[* לפי קרסל. לפי שאלון אישי בארכיון גנזים, נולד בכ' בחשון תרנ"ב, 20 בנובמבר 1891 ולפי האנציקלופדיה יודאיקה, נולד ב-1893]
[מקורות: קרסל, לקסיקון אופק לספרות ילדים, ויקיפדיה]

ספריו:

 • ערבה (ניו יורק : ההסתדרות העברית באמריקה, תרפ"ו)
 • צאן : ספור (ברלין-שרלוטנבורג ; ווילנא : א"י שטיבל : דפוס ראם, תר"ץ)
 • בלילה ההוא : קומדיה לפורים (ניו יורק ; ירושלם : שילה : דפוס ארץ ישראל, [תרצ"-?])
 • יום הפרחים (ניו יורק : חמו"ל, תרצ"-])
 • אם הבנים : חזיון מימי החשמונאים במערכה אחת (ניו יורק ; תל אביב : שילה : דפוס הארץ, תרצ"א)
 • ילדי ירושלים : חזיון לחנכה (ניו יורק ; ירושלים : שילה, 1931)
 • אדמה : רומן (תל אביב : מצפה, תרצ"ב 1931)
 • בשעת חרום (פילדלפיה : הר ציון, תרצ"ב) <עם הקדמה מאת מנחם ריבולוב> <סיפורים>
 • נחלה : רומן (תל-אביב : א"י שטיבל, תרצ"ג)
 • די שפייזערנס אין סטעפ : אידילישער ראָמאן / יידיש - נ"ש [=נחום שטיף](ווארשע : פארן פאָלק, 1933)
 • מיסטר קוניס (תל אביב : א"י שטיבל, תרצ"ד) <סיפור>
 • מושבה (תל אביב : א"י שטיבל, תרצ"ו) <סיפור>
 • אי הדמעות (ניו יורק : עגן, על יד ההסתדרות העברית באמריקה, 1941) <סיפור>
 • ביד הגורל : שלשה ספורים (ניו יורק : עגן, 1944)
 • במערבלת החיים (ניו יורק : עגן, 1954) <סיפורים>
 • על אדמת אמריקה : סיפור (תל אביב : א' ציוני, תשי"ח)
 • עץ השדה : ספורים (ירושלים : קרית ספר, 1961)

עריכה:

על המחבר ויצירתו:

ספרים:
 • מזור, יוסף.  חקלאים יהודים בגולה : ההתיישבות החקלאית היהודית בבסרביה (1837־1941) והשתקפותה בכתבי ש"ל בלנק (ירושלים : כרמל, תשס"ו 2006)
מאמרים:
 • אפשטיין, אברהם.  ש. ל. בלנק.  בספרו: מקרוב ומרחוק : פרקי מסה ובקורת (ניו-יורק : אוהל, תש"ד 1943), עמ' 45־58.
 • אפשטיין, אברהם.  ש. ל. בלאנק.  בספרו: סופרים עברים באמריקה (תל-אביב : הוצאת דביר, תשי"ג 1952), כרך ב, עמ' 334־351 <נחתם: תרצ"ט>
 • כץ, שמואל.  'חצי מדבר אשדודית': חזרה ומוזרות בלשון הספרות העברית באמריקה.  בתוך: המשכיל בעת הזאת : ספר היובל למשה פלאי : מאמרים בהשכלה, ספרות עברית ולימודי היהדות / בעריכת זאב גרבר, לב חקק ושמואל כץ (בני ברק : הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשע"ז 2017), עמ' 201־220.
 • ריבולוב, מנחם.  מספרים עבריים באמריקה: ש. ל. בלנק.  בספרו: עם הכד אל המבוע : מסות בקרת (ניו יורק : הוצאת עֹגן על יד ההסתדרות העברית באמריקה, 1950), עמ' 237־243.
 • שפירא, שמואל.  ש.ל. בלנק : ארבעים שנה לעבודתו הספרותית. הבוקר, טורי ספרות, 27 באוקטובר 1961, עמ' 5 <נדפס גם ב'הפועל הצעיר', כרך ל"ד, גל' 13 (ינואר 1963), עמ' 20 וכונס בספרו: אשר לאורם הלכתי (תל-אביב : הוצאת ידידי העליה השניה, תשכ"ו), עמ' 208־210>
על "צאן"
על "נחלה"
 • וויינר, חיים.  "נחלה".   בספרו: פרקי חיים וספרות / ליקט וכינס זאב וויינר (ירושלים : קרית-ספר, תש"ך 1960), עמ' 92־94 <פורסם לראשונה ב"הארץ", 18 באוגוסט 1933>
על "ביד הגורל"
 • אריאל, צבי. בבואות רחוקות.  מצודה, ספר ג-ד (סיון תש"ה, יוני 1945), עמ' 393־398.
קישורים:


[עודכן לאחרונה: 24 בדצמבר 2018]

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף