יעקב רבינוביץ (1875־1948)

 <בהכנה>

Ya'akov Rabinowitz

סופר, משורר, מתרגם, עורך ומבקר. נולד בוולקוביסק, שברוסיה הלבנה (בלארוס), בי"ב בכסלו תרל"ו, 10 בדצמבר 1875. בן למשפחת רבנים. לאחר שנות לימודי קודש וחול ועיסוק בהוראה בוויטבסק, יצא לשווייץ (1900) ושהה שם עד 1904. תחילת דרכו הספרותית היתה בגרמנית בבטאונו הציוני-סוציאליסטי של שאול רפאל לנדאו Der jücirclehe Arbeiter (וינה 1898־1903). סיפורים בעברית החל לפרסם ב"הדור" של דוד פרישמן ב-1901 וב"הצופה". עם שובו לרוסיה החל בפעילות ציונית. ב-1905 ביקר בארץ-ישראל ואת רשמי מסעו פירסם ה"השלוח" (כרך ט"ז). מ-1907 עד עלייתו ב-1910 עבד בוועד האודסאי והיה יד ימינו של מנחם אוסישקין. בארץ, התיישב בפתח-תקווה, בה חי עד 1923 ומאז היה בתל-אביב. הוא השתתף בכתיבה פובליצסטית ב"הפועל הצעיר" וייסד עם אשר ברש את כתב-העת "הדים" (תרפ"ב-תר"ץ). "הדים" ריכז את המשמרת הותיקה והצעירה בספרות והיה הגילוי המובהק של האווירה הספרותית בארץ מאז העלייה השלישית. רבינוביץ עצמו פירסם ב"הדים" מסות מקיפות על סופרים, רשימות-תגובה קצרות (בחתימת "רף-רף") וכן מסה מקיפה על תורתו של יוליוס ולהאוזן (בחתימת" "לא תיאולוג"). רבינוביץ היה גם בעל מדור קבוע לפובליצסטיקה ב"דבר" (ולאחר מכן ב"בוסתנאי", "הבוקר" ועוד). נפגע בתאונת דרכים ונפטר בתל-אביב בכ"ד באדר ב' תש"ח, 4 באפריל 1948.
[מקורות: קרסל, לעקסיקאָן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, Yiddish Leksikon, ויקיפדיה]

ספריו:

 • ספורים וציורים (ורשה : תושיה, תרס"ה 1905) <נדפס מחדש בתרע"ב 1911>
 • מעשה בבן מלך (ורשה : תושיה, תרס"ז) <סיפור לילדים>
 • באין שורש (יפו : דפוס א. אתין, תרע"ד 1914) <סיפור היסטורי>
 • אור ואד : ספורים (תל-אביב : שטיבל, תרפ"ב 1922)
 • סתו : שירים : תרס"ח-תרפ"ה (תל אביב : הדים, תרפ"ו)
 • לתורתו של ולהויזן (תל אביב : הדים, תרפ"ח) <בחתימת "לא תיאולוג">
 • נדודי עמשי השומר : ספור (ירושלים : מצפה, 1929)
 • נוה קיץ : ספור (תל-אביב : מצפה, תרצ"ד)
 • השגות : מאמרים ורשימות (תל-אביב : מצפה, תרצ"ה 1935)
 • במוט עמים : ספור מימי ממלכת ישראל (תל-אביב : מ. ניומן, תש"ו 1946)
 • מסלולי ספרות / ליקט ורשם קווים ביאוגרפיים יעקב הר-אבן ; ערך, ישראל כהן (תל אביב : מ. ניומן : אגודת הסופרים בישראל, 1971) 2 כר'. <כוללים: רשימת העתונים וכתבי העת שבהם נתפרסמו המאמרים וכן רשימת כינוייו הספרותיים של יעקב רבינוביץ>

ספרים ביידיש:

 • טעריטאָריאליזם אָדער ציוניזם / פון ציוני פראָלעטארי (קראקאָ : דפוס פישער, 1904) <סעפאראט אָפדרוק פון העפט v־vi (1904) "די יודישע צוקונפט">
 • ארץ ישראל, אָדער, אוגאנדא? / פון ציוני פשוט (ווילנא : דפוס פ' גארבער, תרס"ה 1904)
 • דאָס אידישע עלעמענט אין ארץ ישראל : נאך פארשיעדענע קוועלען בעארבייט / פון ציוני פשוט (אָדעסא : פאלעסטינא, תרס"ו)
 • פאר וואָס ארץ ישראל / פון יעקב ראבינאָוויטש (אָדעססא : ציוניסטישע קאָפיקע ביבליאָטעק, תרס"ח)
 • וואָס איז אזוינס ארץ ישראל / פון ציוני פשוט (אָדעס : ציוניסטישע קאָפיקע ביבליאָטעק, תרס"ט)
 • די וויכטיגקייט פון יודישען ארבייטער אין ארץ ישראל / פון ציוני פשוט (אָדעס : ציוניסטישע קאָפיקע ביבליאָטעק, תרע"ב)

עריכה:

 • הדים : קבץ ספרותי / ערוך ע"י יעקב רבינוביץ ואשר ברש (תל-אביב : הדים, תרפ"ב-תר"ץ)
 • ספר-סמבטיון / העורכים: ר. אלקלעי וי. רבינוביץ (תל-אביב : איגוד סופרים לאומיים "נמרוד", תש"ג) <דורון למשה סמבטיון לקבלו פרס עיריית תל-אביב בעד ספרו "שמון עברי">

תרגום:

 • קו אור-נצח : ספור / מאת פטר רוזגר (ורשה : תושיה, תרס"ז)
 • הצחוק : (מאגדות רבי ישראל בעל-שם טוב) / מאת ש. אנ-סקי (אודיסה : ספרי, תרע"ז)
 • ירושלים / סלמה לגרליף (יפו : ספריה חקלאית, תרפ"א-תרפ"ח) <מהדורה שניה יצאה לאור על-ידי שמשון מלצר בהוצאת מ. ניומן בתשי"ז. מהדורות מצולמות של המהדורה השניה יצאו בהוצאת דקל בתשכ"ט (1968) ובהוצאת אריאל בתשנ"ט (1999)>
 • יולינוס הכופר : רומן היסטורי / מאת מרז'קובסקי (ירושלם : מצפה, תרפ"ז)
 • ליד הדרך : רומן / הרמן בנג (תל-אביב : שטיבל, תרפ"ח) <התוכן: ליד הדרך <רומן> - על האשר <ספור> - על ההולך למות <ספור>
 • שלשה ספורים / גוסטב פלובר (ירושלם : מצפה, תרפ"ח) <התוכן: לב פשוט - אגדת יולינוס הקדוש – הורודיה> <הסיפורים "אגדת יוליאנוס" ו"לב פשוט" יצאו לאור מחדש במסגרת ספרית תרמיל של משרד הבטחון בתשכ"ז <1967> ובתשמ"ג <1982>>
 • העכביש השחור : וספורים אחרים / מאת ירמיה גוטהלף (ירושלים ; תל-אביב : מצפה, תרפ"ט) <יצא לאור מחדש במסגרת ספרית תרמיל של משרד הבטחון בתשל"ג>
 • נפילים בארץ : סגת הערבה <רומן מחיי החלוצים הנורבגים באמריקה> / אולי אדורד רלווג (תל אביב : מצפה, תרצ"ג)

על המחבר ויצירתו:

 • בן-מנחם, משה.  נאמן ביתנו : על יעקב רבינוביץ.  בספרו בנתיב האור : מסות, רשימות ודברי-בקרת (תל אביב : יבנה, תשכ"ט 1969), עמ' 182־187.
 • בנארי, נחום.  יעקב רבינוביץ ועולמו.  בספרו: ערכי רוח וספרות : על סופרים, ספרים ואישים (תל-אביב : מדור לספריות שע"י מרכז לתרבות ולהסברה, ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל, תשי"ד), עמ' 197־199.
 • ברוידס, אברהם.  יעקב רבינוביץ, עליו השלום, במלאות 30 שנה למותומאזנים, כרך מ"ז, חוב' 1 (סיון תשל"ח, יוני 1978), עמ' 59־60.
 • וויינר, חיים.  יעקב רבינוביץ ז"ל.  בספרו:  פרקי חיים וספרות / ליקט וכינס זאב וויינר (ירושלים : קרית-ספר, תש"ך 1960), עמ' 177־179 <נדפס לראשונה ב"פאָרווערטס", 9 במאי 1948>
 • חנני, יוסף.  שניים שאינם: שלום שטרייט - יעקב רבינוביץ.  קטיף: ילקוט לדברי ספרות, הגות ואמנות, כרך ב' (תשכ"ג), עמ' 238־243.
 • חנני, ישראל.  עיון בנושא הארץ-ישראלי בסיפורי יעקב רבינוביץ.  קטיף: ילקוט לדברי ספרות, הגות ואמנות, כרך ח' (תשל"א 1971), עמ' 137־152.
 • טלפיר, גבריאל.  יעקב רבינוביץ ז"ל.  גזית, כרך י, גל' ג-ד (כסלו-טבת תש"ח, דצמבר 1947-ינואר 1948), עמ' 48־50.
 • לנדר, פנחס.  י. רבינוביץ - 15 שנים למותו.  הארץ, תרבות וספרות, י"א בניסן תשכ"ג, 5 באפריל 1963, עמ' 10.
 • סדן, דב.  סופר בשיחו.  קטיף, כרך א (תשי"ד), עמ' 146־150 <חזר ונדפס בספרו אבני גדר : על סופרים וספרים (רמת-גן : הוצאת אגודת הסופרים העברים בישראל ליד הוצאת מסדה, 1970), עמ' 199־202>
 • עבר הדני.  יעקב רבינוביץ ז"ל – סופר העליה השניה.  הארץ, תרבות וספרות, כ"ט בכסלו תשט"ו, 24 בדצמבר 1954, עמ' 9.
 • עובדיהו, מרדכי.  המהלך בשבילים : יעקב רבינוביץ.  בספרו: נדבכים: עם סופרי דורי : מסות ורישומים (תל אביב : הוצאת אל"ף, תשל"ו 1975), עמ' 108־110.
 • שפירא, שמואל. המשורר והמבקר רבי יעקב רבינוביץ ז"ל : ליום השנה למותו. בספרו: אשר לאורם הלכתי (תל-אביב : הוצאת ידידי העליה השניה, תשכ"ו), עמ' 194־197 <נדפס לראשונה ב"בצרון", אייר תש"ט>
על "נדודי עמשי השומר"
 • גוברין, נורית. אגדה ומציאות ב"נדודי עמשי השומר" ליעקב רבינוביץ. בקורת ופרשנות, חוב' 9־10 (תשרי תשל"ז, אוקטובר 1976), עמ' 47־91 <חזר ונדפס בספרה מפתחות (תל אביב : אוניברסיטת תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תשל"ח 1978), עמ' 20־49>
על "ירושלים" לסלמה לגרלף
 • בר-יוסף, חמוטל.  ירושלים של סלמה לגרלף בתרגום יעקב רבינוביץ. ידיעות אחרונות, תרבות, ספרות ואמנות, ח' בסיון תש"ם, 23 במאי 1980, עמ' 21 <חזר ונדפס בספרה טעמי הקריאה : רשימות ביקורת ספרותית (מבשרת ציון : צבעונים, הוצאה לאור, 2006), עמ' 332־334>
קישורים:


עודכן לאחרונה: 22 במאי 2019

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף