עזרא המנחם (1907־1993)

 <בהכנה>

Ezra Hamenahem

עזרא המנחם נולד בסקופיה, כיום בירת מקדוניה, בכ"ד בכסלו תרס"ח, 30 בנובמבר 1907. עלה ארצה עם בית הוריו ב-1914. גודל והתחנך בעיר העתיקה של ירושלים בה התגורר עד 1928. הוא למד ב"תלמוד תורה" ובבית המדרש למורים. בשנים 1924 עד 1949 עבד בבנק אנגלו-פלשתינה (בנק לאומי) ואחר-כך במוסד ביאליק ובהוצאת עם-עובד. בשנותיו האחרונות שימש עורך תכניות ספרות ב'קול ישראל'. את סיפוריו הראשונים החל לפרסם בשלהי שנות השלושים בכתבי-עת ספרותיים, בהם תיאר את ירושלים העתיקה והחדשה ובעיקר את בני עדות המזרח. ספרו "סיפורי העיר העתיקה" זיכה אותו בפרס ירושלים לספרות לשנת 1968.
[מקורות: קרסל, גרנות, אדיר כהן, לקסיקון הקשרים לסופרים ישראלים, ויקיפדיה]
[צילום: יוני המנחם]

ספריו:

 • בין החומות : חמשה ספורים (תל אביב : גליונות, תש"א) <סדרת ספורים זו נדפסה תחילה ב"גליונות">
 • שבילים בפולין : מראות ואנשים (תל אביב : גליונות, תש"ד) <עם שבעה ציורים מאת ל' שוורין>
 • עפר הארץ : סיפורים מחיי העולים לירושלים עיר הקודש לפני דור ודורותים (תל אביב : עם עובד, תש"ח)
 • בצל ימים : מחרוזת סיפורים (תל אביב : עם עובד, תשט"ז)
 • סיפורי העיר העתיקה (תל אביב : עם עובד, תשכ"ח 1968)
 • האנתולוגיה שלי : סיפורים על סופרים (תל-אביב : עקד, 1969)
 • אשמורות : סיפורים (תל אביב : עם עובד, תשל"ח 1977)
 • סיפורים מירושלים (תל-אביב : משרד הביטחון-ההוצאה לאור : ספרית תרמיל, תשמ"א 1981) <התוכן: כל הימים – אבי - מחסן הספרים של לודביק מאיר - מקלו של סומא - בין גשם לחמה>
 • מסיפורי נער ירושלמי (תל אביב : עקד, תשמ"ח 1988)

עריכה:  (מבחר)

על המחבר ויצירתו:

 • גוברין, נורית. "תוכחה מגולה". ידע-עם, כרך כ, מס' 47־48 (חשוון תשמ"א, אוקטובר 1980), עמ' 15־28 <חזר ונדפס בספרה קריאת הדורות : ספרות עברית במעגליה (תל-אביב : גוונים, תשס"ב 2002), כרך א, עמ' 443־461> <בין היתר על הסיפור "עריק" של עזרא המנחם>
 • ויינמן, אריה.  תהילה וסניורה מזל-טוב הדור: השנתון העברי של אמריקה, תשע"ג 2012, עמ' 83־86 <על "תהלה" לעגנון ו"ימי שיבה" מתוך הקובץ 'עפר הארץ' לעזרא המנחם>
 • יהושע, בן-ציון.  עולם פטאלי שכוחות סמויים שולטים בו.  e-mago <מקוון>, 4 ביולי 2009.
 • ליכטנבום, יוסף. על ארבעה מספרים : שרטוטיםמאזנים, כרך ה (כ"ח), גל' 5 (תשרי תשי"ח, אוקטובר 1957), עמ' 321־323.
 • ליפשיץ, אריה. רומאנטיקן ירושלמי : על סיפורי עזרא המנחם.  מאזנים, כרך מ"ח, גל' 4 (תשל"ט), עמ' 285־288 <חזר ונדפס בספרו:  הווייתה של תקופה : יצירות ודיוקנאות בספרות העלייה השלישית (תל-אביב : יחדיו, תש"ם 1980), עמ' 195־200>
על "עפר הארץ" על "בצל ימים" על "האנתולוגיה שלי"

על "ילקוט ירושלמי לדברי ספרות" בעריכת ישראל זרחי, עזרא מנחם וחיים תורן
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף