מנוחה גלבוע (1926־1998)

Menucha Gilboa


מנוחה גלבוע.
    מבנים ומשמעויות
: עיונים בסיפור ההשכלה / מנוחה גלבוע. -- תל אביב : עקד, 1977.
104 עמ'.
Constructions and meanings : a study in Hebrew narration of the Haskala / Menucha Gilboa

"בספר ‬ זה כונסו מחקרים בתחומי המבנה של הסיפור בתקופת ההשכלה. מחברי הסיפורים דאז שיעבדו מרצונם למשמעויות חברתיות ופיתחו מבנים, שהיה בהם כדי להיענות למשמעויות אידיאולוגיות. מתוך זיקה זו, שבין מבנים לבין משמעויות, צמח והתפתח הסיפור העברי, והיא בולטת במחקרים המכונסים כאן."

תוכן העניינים:

 

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף