מנוחה גלבוע (1926־1998)

<בהכנה>

Menucha Gilboa

    מנוחה גלבוע (לבית בן-שלמה [וולך]), סופרת וחוקרת ספרות, נולדה בירושלים בה' בניסן תרפ״ו, 20 במארס 1926. אביה היה מורה. למדה בבית-הספר הריאלי בחיפה, ובמלחמת העצמאות שירתה בצה"ל ועסקה בטיפול במשפחות הנפגעים. סיימה את בית המדרש למורים בתל-אביב ולמדה ספרות וחינוך לתואר הראשון באוניברסיטה העברית בירושלים. את לימודי התואר השני והשלישי בספרות עברית השלימה באוניברסיטת תל-אביב, וב-1972 הוענק לה תואר דוקטור. מאז 1962 לימדה במוסדות שונים להכשרת מורים, ומ-1968 ואילך נמנתה עם סגל החוג לספרות עברית באוניברסיטת תל-אביב, בו התקדמה עד לדרגת פרופסור-חבר. ב-1995 פרשה לגמלאות. נפטרה בתל-אביב בה' בטבת תשנ״ח, 3 בינואר 1998.
    מנוחה גלבוע הרבתה לעסוק בספרות העברית של המאה התשע-עשרה. אחדים ממחקריה על הסיפורת בתקופת ההשכלה כונסו בספרה מבנים ומשמעויות (1977). היא הקדישה עבודות רבות ליצירתו של דוד פרישמן, בתוכן ספרה בין ריאליזם לרומנטיקה: פרישמן המבקר (1975) ומבחר מאמרי הביקורת שערכה על יצירתו (1988). מאמריה על עליית הריאליזם בסיפורת העברית כונסו בספרה המהלך החדש ומחוצה לו בספרות העברית (1991). היא הייתה חוקרת מובהקת של העיתונות העברית לדורותיה, וגולת הכותרת של עיסוקה זה הוא לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה (1992), המשמש ספר יסוד בתחומו. בד בבד חקרה את הסיפורת של בני דורה, ופרסמה מונוגרפיות על חנוך ברטוב ('פצעי זהות', 1988) ועל בנימין תמוז (חלומות הזהב ושברונם, 1995), וכן מאמרים על דימויו של הצבר בסיפורת ובביקורת. כמו כן עסקה בספרות הילדים העברית בשירה ובפרוזה, ומבחר ממאמריה בתחום זה כונס בספרה על ספרות ילדים ונוער (1994). אחד החוטים המחברים את שלל הנושאים שעסקה בהם הוא העניין המתמיד שגילתה בקשרים בין ספרות לאידיאולוגיה, החל בבדיקת רישומה של השקפת העולם המשכילית בספרות ובעיתונות העברית בראשיתן, וכלה במעקב אחר גיבושה ותנודותיה של הזהות הצברית בקרב בני דור תש"ח בין הקוטב הכנעני לקוטב היהודי.
בצד עבודתה המחקרית פרסמה מנוחה גלבוע רשימות ביקורת על הספרות השוטפת, בעיקר בעיתון 'דבר'; עסקה בפעילות ציבורית ענפה במוסדות תרבות שונים ובמיוחד באגודת הסופרים העברים; חיברה ספרי סיפורת לילדים ולנוער (שביל החמורים, 1970; סודו של גילי, 1973) המבוססים בחלקם על חוויות נעוריה; כתבה שירה לירית, שכונסה בחלקה בספריה באינמקום (1968) וגנים תלויים (1981). החוויה המרכזית המעוצבת בשיריה היא ההתפעמות מעצם ההימצאות בעולם הספרות והאמנות כקוראת, ככותבת וכמתבוננת.
היתה נשואה למשה גלבוע (1922־1990).

נכתב על ידי אבנר הולצמן עבור לקסיקון הקשרים לסופרים ישראלים
[מקורות נוספים: לקסיקון אופק לספרות ילדים, ויקיפדיה]

ספריה:

 • באינמקום (תל אביב : אל״ף, תשכ״ח) <איורים - שוש חפץ> <שירים>
 • שביל החמורים (תל אביב : תרבות וחינוך, 1970) <רישומים - משה בן שאול> <סיפור>
 • סודו של גילי (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תשל״ג) <ציורים - דני קרמן>
 • גנים תלויים (תל-אביב : עקד, תשמ״א 1981) <שירים>
 • רחוק מן הדרך הנחשקת (תל-אביב : אגודת הסופרים העברים בישראל, 1997) <שירים>

מחקרי ספרות:

 • בחינת הביקורת הספרותית של דוד פרישמן (תל אביב, תשל״ב 1971) <דיסרטציה, אוניברסיטת תל אביב, תשל״ב 1971>
 • בין ריאליזם לרומאנטיקה : על דרכו של דוד פרישמן בביקורת (תל אביב : אוניברסיטת תל אביב - רשות המחקר : הקיבוץ המאוחד, תשל״ה)
 • מבנים ומשמעויות : עיונים בסיפור ההשכלה (תל אביב : עקד, 1977)
  תוכן העניינים
 • לקסיקון העיתונות העברית במאה ה-XIX (תל-אביב : בית הספר למדעי היהדות ע״ש חיים רוזנברג - אוניברסיטת תל-אביב - מכון כץ לחקר הספרות העברית - הקתדרה לעיתונאות ע״ש עזריאל קרליבך, תשמ״ו 1986) <כרך א. ניצנים - 1691־1856>
 • פצעי זהות : עיונים ביצירתו של חנוך ברטוב (תל אביב : פפירוס, תשמ״ח 1988)
  תוכן העניינים
 • המהלך החדש ומחוצה לו בספרות העברית (תל אביב : אוניברסיטת תל-אביב, תשנ״א 1991)
 • לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה (ירושלים : מוסד ביאליק, תשנ״ב 1992)
 • על ספרות ילדים ונוער (תל אביב : הוצאת ספרים רשפים, תשנ״ד 1994)
  תוכן העניינים
 • חלומות הזהב ושברונם : ספרות ואידיאולוגיה ביצירת בנימין תמוז (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, 1995)

עריכה מדעית:

 • לוח הלב : לשנים תקע״ד, תקע״ה, תקע״ו, הוספה ללוח השנה ציר נאמן / [בעריכת יוסף פרל] הביאה לדפוס מנוחה גלבוע (תל-אביב : אוניברסיטת תל-אביב - החוג לספרות עברית, תשל״ג) <בצילום לפי הוצאת טארנאָפאָל, תקע״ד-תקע״ו, כולל השערים המקוריים>
 • אל תבוזו לגנב / מאת א״ה״ל <אריה הלל ליבשיץ> ; ההדירה לפי כתב היד של המחבר וצירפה מבוא והערות מנוחה גלבוע (תל אביב : מכון כץ לחקר הספרות העברית - אוניברסיטת תל אביב, תש״מ 1980)
 • סיפורים / בן-אביגדור ; ליקטה וצירפה מבוא והערות מנוחה גלבוע (תל אביב : ד. רכגולד, תש״מ 1980)
 • שירי שפת קודש : מבחר / אד״ם הכהן ; ההדירו והוסיפו מבוא והערות מנוחה גלבוע ויהודה פרידלנדר (ירושלים : מוסד ביאליק, תשמ״ז 1987)
 • דוד פרישמן - מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו / ליקטה וצירפה מבוא וביבליוגרפיה מנוחה גלבוע (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, 1988)
  תוכן העניינים
על המחברת ויצירתה:

על ״באינמקום״
 • קרינקין, יפה. באינמקום. מאזנים: ירחון לספרות, כרך כ״ז, גל' 2 (1968), עמ' 152־153.
על ״בין ריאליזם לרומנטיקה״
 • גולדשטין, משה.  בין ריאליזם לרומנטיקה. טורים לחינוך ולהוראה, גל' ו' (כסלו תשל״ח, דצמבר 1977), עמ' 24־25. 
 • גולדשטין, משה.  <ביקורת>.  האומה, שנה ט״ז, חוב' 54 (1978), עמ' 294־295.
 • גינוסר, פנחס.  ״בין ריאליזם לרומנטיקה״. הדואר, שנה 56, גל' ט' (י' בטבת תשל״ז, 31 בדצמבר 1976), עמ' 141.
על ״מבנים ומשמעויות: עיונים בספרות ההשכלה״
 • קרסל, ג. ספרות ההשכלה מעבר לזמנה ומקומה. מאזנים, כרך מ״ו, גל' 3 (שבט תשל״ח, פברואר 1978), עמ' 235־236.
על ״לקסיקון העיתונות העברית במאה ה-XIX״
על ״דוד פרישמן : מבחרי מאמרי ביקורת על יצירתו״
 • אבישי, מרדכי.  האירופי הראשון בספרותנו. על המשמר, ד' בניסן תש״ן, 30 במארס 1990, עמ' 19.
 • זילברמן, דורית.  פרישמן במרוכז.  דבר, ח' באלול תשמ״ט, 8 בספטמבר 1989, עמ' 20.
קישורים:


עןדכן לאחרונה: 28 באוגוסט 2020

לראש הדף

 

 

ספרי המחברת

 

על יצירתה

 

קישורים

 

 

לראש הדף