זלמן ארן (1899־1970)

 <בהכנה>

Zalman Aranne

זלמן ארן (אהרונוביץ)

ספריו:

  • חבלי גדול (תל אביב : הועד הפועל, תש"ב 1941)
  • כלים להגשמה : לשנת העשרים של ההסתדרות (תל-אביב : הועד הפועל, ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל, תש"ב 1941)
  • אוטוביוגרפיה (תל אביב : עם עובד, תשל"א 1971) <עם שבעה רישומים מאת משה טמיר>
  • חזית וחזות : דברים בכתב ובעל פה (תל-אביב : עם עובד - תרבות וחינוך : בשיתוף בית הספר לפעילי ההסתדרות ע"ש זלמן ארן, תשל"ב 1972) <העריכת מרדכי סבר> <כולל כרונולוגיה של חיי המחבר>
  • שרש וכוכב : שירים (תל-אביב : הקבוץ המאוחד, תשל"ג)

על המחבר ויצירתו:

קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף