ישראל אפרת (1891–1981)

 <בהכנה>

Israel Efros

    ישראל יצחק אפרת (פֶרֶס), משורר, מסאי, מתרגם ועורך, נולד בט׳ בסיון תרנ״א, 15 ביוני 1891 בעיירה אוסטרוג (אוסטרהא), כיום בתחומי אוקראינה. בנעוריו למד בישיבת מיר. ב-1905 היגר עם בני משפחתו לניו יורק, שם למד בתיכון אמריקני לצד לימודים בישיבת ר׳ יצחק אלחנן, שהיתה מרכז תלמידי ישיבות שזה מקרוב היגרו. ב-1915 קיבל אפרת (שאת שם משפחתו נהגו לבטא Efros) תואר דוקטור לפילוסופיה מאוניברסיטת קולומביה, ובמקביל את הסמכת בית המדרש לרבנים קונסרבטיבים. בשנים 1918–1954 שימש מרצה לעברית ולמחשבת ישראל באוניברסיטאות בערים שונות בחוף המזרחי בארצות הברית. ב-1947 נשלח עם המשורר היידי ה׳ לייוויק לתעד את מחנות העקורים באירופה. סדרת כתבות בנושא זה פירסם בהדאר. ב-1954 הוזמן לשמש דיקן המכון האוניברסיטאי לתרבות ישראל (שהפך מאוחר יותר לחלק מאוניברסיטת תל אביב). עלה לארץ, וב-1956, עם הקמת אוניברסיטת תל אביב, נבחר לרקטור הראשון שלה, ובתפקיד זה שימש עד 1959.
    שירו העברי הראשון, ״פעמי חלומות״, התפרסם ב-1911 בהתורן. באותה שנה התפרסם במאסף יפת הארץ-ישראלי תרגום משותף שלו ושל ח״א פרידלנד לשיר מאת המשורר האנגלי פרסי בית׳ שלי. למרות זיהויו המוחלט של אפרת עם השירה העברית, השיר הראשון פרי עטו שראה אור היה דווקא שיר ביידיש, בכתב העת דער גרויסער קונדעס.
    אפרת נחשב חבר המשמרת הראשונה של המשוררים העבריים באמריקה, שהבולטים בהם הם ב״נ סילקינר, שמעון גינצבורג ואפרים ליסיצקי. משוררים אלה, שהתחנכו על ברכי שירת ביאליק, ביקשו למזג את מורשת השירה האנגלית עם השירה העברית ולהעשיר את הספרות העברית באוצרות התרבות האנגלית.
    כחלק מהמפעל האמריקני השתתף אפרת בכתיבת מילון עברי-אנגלי לצד יהודה אבן-שמואל וב״נ סילקינר (1929). עם משוררים עבריים אחרים באמריקה השתתף במפעל תרגום שקספיר, ובתרגומו התפרסמו המחזות המלט (עגן, ניו יורק, 1944) וטימון איש אתונה (דביר, 1953). כמו כן ערך את תרגום שירי ביאליק לאנגלית, וכתב באנגלית שורה של מאמרים בפילוסופיה יהודית.
    שירתו היתה מגוונת ורבת-שינויים. רבים רואים בו משורר שזקנתו לא ביישה את נעוריו. שיריו המוקדמים היו ליריים בעיקר, כשהוא מושפע מהמשורר האמריקני קרל סנדבורג. שירי התחבטות הנפש האלה זכו לביקורת נוקבת מצד מבקרים ארץ-ישראלים, ובראשם יעקב רבינוביץ, שטענו כי אינם נותנים ביטוי ראוי לתסיסת החיים היהודיים באמריקה. בשנות השלושים ובראשית שנות הארבעים עבר לכתיבת פואמות ארוכות, שמיזגו את השפעת הפואמות האפיות של דוד שמעוני עם השפעת המשורר האמריקני לונגפלו. כמו סילקינר (מול אהל תמורה, 1910) וליסיצקי (מדורות דועכות, 1937) כתב אפרת פואמה אינדיאנית (ויגוומים שותקים, 1937), שתיארה את החיים היהודיים באמריקה על דרך הרחקת עדות. ב-1942 פירסם את הפואמה זהב, שגוללה את סיפור הבהלה לזהב בארצות הברית באמצע המאה התשע-עשרה. בתקופת השואה ואחריה כתב מחזורים נוקבים של שירת זעם.
    השירה שכתב לאחר עלייתו ארצה היתה שונה מהותית מהנוסחים הקודמים. בתל אביב התמסר לנוסח מודרניסטי-הגותי, שאפיין את שלושת קובצי השירה האחרונים שפירסם, בין חופים נסתרים (1961), אלול כולו חודש של שיר (1972) ומילים ודממה (1978). שיריו ומסותיו נאספו בשנים 1966–1980 בכתבי ישראל אפרת בעשרה כרכים (דביר).
    ישראל אפרת נפטר בתל-אביב בכ״ח בטבת תשמ״א, 4 בינואר 1981.


יצירות ישראל אפרת בפרויקט בן-יהודה

נכתב על-ידי מתן חרמוני ומערכת הלקסיקון עבור לקסיקון הקשרים לספרות ישראלית 
[מקורות נוספים: קרסל, ארכיון גצל קרסל בספריה הלאומית בירושלים, תדהר,לעקסיקאָן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, Yiddish leksikon, ויקיפדיה


ספריו:

 • מילון אנגלי-עברי / מאת ישראל אפרת, בנימין סילקינר, יהודה אבן-שמואל קופמן ; בעריכת יהודה אבן-שמואל קופמן (תל אביב : דביר, 1929) <נדפס במספר מהדורות רב, כולל כרך מילואים (תש״ך)>
 • שירים : תרע״א-תרפ״ח (תל אביב : מצפה, 1932)
 • ויגומים שותקים (תל אביב : מצפה, תרצ״ג) <שירים>
 • זהב (ניו יורק : ספרים, תש״ב) <״ההדפסה נשלמה ב״ב תשרי תש״ג״> <שיר על בהלת הזהב בקליפורניה אחרי שנת 1849>
 • אנחנו הדור ... (ניו-יורק : עגן, תש״ה 1944) <שירים>
 • היימלאָזע יידן : א בּאַזוך אין די יידישע לאַגערן אין דיַיטשלאַנד (בּוּענאָס-איַירעס : צענטראַל-פאַרבּאַנד פון פּוילישע יידן אין סאַאָ-פּאַאולאָ, 1947)
 • זכרתי לך --- : פרקי-שירה (ניו יורק, תש״י)
 • גורל ופתאם : שירים ופואימות (ירושלים : מוסד ביאליק, 1954)
 • הפילוסופיה היהודית העתיקה (ירושלים : המחלקה לחינוך ולתרבות בגולה של ההסתדרות הציונית העולמית, תשי״ט)
 • בין חופים נסתרים : שירים (תל אביב : דביר, תשכ״א)
 • הפילוסופיה העברית העתיקה : הסתכלות במטפיסיקה ובאתיקה (תל אביב : דביר, תשכ״ה)
 • הפילוסופיה היהודית בימי הבינים : שיטות וסוגיות (תל אביב : דביר, תשכ״ה)
 • כתבי ישראל אפרת (תל אביב : דביר, תשכ״ו 1966) 4 כר׳   <התוכן: מן העולם החדש – דורות -- מה עמק הוא שתול -- אלגיות בראשית> <שירים>
 • הפילוסופיה היהודית בימי הבינים : מונחים ומושגים (תל אביב : דביר, תשכ״ט)
 • ספר המסות : הסתכלות בסוד הרוח והרושם (תל אביב : דביר, תשל״א)
 • אלול כלו חדש של שיר : תשכ״ו-תשל״א (תל אביב : אגודת הסופרים העברים בישראל ליד הוצאת מסדה, רמת גן, 1972) <שירים>
 • מלים ודממה : שירה ומסה: תשל״ב-תשל״ו (תל אביב : ספרית פועלים, תשל״ח)
 • קיצי השרופים רוננים על גגי : שירים תשכ״ו-תשל״ט (ירושלים : דביר, 1980)
 • הראי היוצר : מסות קטנות, תשל״א-תשל״ט (ירושלים : תל אביב : דביר, תש״מ 1980)
 • ילקוט מסות (תל אביב : יחדיו : אגודת הסופרים העברים בישראל, תש״ם 1980) <ליקט, הקדים מבוא והוסיף הסברים וביבליוגרפיה ב״י מיכאלי>
עריכה:
 • מחג לחג : קובץ לספרות היפה ולבקרת (נויורק ; בלטימור, תרע״ו-תרע״ח) 2 כר׳.
תרגום:
 • המלט : נסיך דנמרק / ויליאם שקספיר (ניו-יורק : עגן, 1944)
 • טימון איש אתונה / ויליאם שקספיר (תל אביב : דביר, תשי״ג 1953)
על המחבר ויצירתו:
 • אבנרי, שרגא.  על שירתו של ישראל אפרת.  מאזנים, כרך י״ג (ל״ו), גל׳ 3–4 (אב-אלול תשכ״א, אוגוסט-ספטמבר 1961), עמ׳ 252–259 <חזר ונדפס בספרו:  12 משוררים (תל אביב : יבנה, 1969), עמ׳ 100–113>
 • אברהם-איתן, חלי.  בין שירה לפילוסופיה בעולמם הספרותי של ישראל אפרת ואיתמר יעוז-קסט.  בתוך: מטוב יוסף : ספר היובל לכבוד יוסף טובי / ערכו אילת אטינגר ודני בר-מעוז (חיפה : המרכז לחקר התרבות היהודית בספרד ובארצות האסלאם, אוניברסיטת חיפה, תשע״א 2011), כרך א׳, עמ׳ 415–426.
 • אפשטיין, אברהם.  ישראל אפרת.  בספרו: סופרים עברים באמריקה (תל-אביב : הוצאת דביר, תשי״ג 1952), כרך א׳, עמ׳ 66–91 <נחתם: תש״ח>
 • בבלי, הלל.  ישראל אפרת.  בתוך: מסד : מאסף לדברי ספרות, ספר ראשון / ערוך על ידי הלל בבלי (תל אביב : הוצאת ״חברים״ אמריקה והוצאת ״מצפה״, תרצ״ג), עמ׳ 151–163.
 • בוסאק, מאיר. היסוד הפאוסטי בשירתו. מאזנים, כרך נ׳ (1980), עמ׳ 379–382.
 • ברתיני, ק. א.  המילים רק ראשי חצים.  מאזנים, כרך מ״ח, גל׳ י (תשל״ט), עמ׳ 7–11 <על שירתו של ישראל אפרת>
 • גורן, נתן.  על שירתו של ישראל אפרת.  דבר השבוע, גל׳ 34 (ט״ו באב תש״ח, 20 באוגוסט 1948), עמ׳ 8.
 • ולדמן, נחום מ. הרע במיתוס התנ״כי החדש.  בתוך: מגוון : מחקרים בספרות העברית ובגילוייה האמריקניים, מוגשים ליעקב קבקוב במלאות לו שבעים שנה / התקין וערך שלמה נש (לוד : מכון הברמן למחקרי ספרות, תשמ״ח 1988), עמ׳ 179–189 <על מוטיב בריאת העולם ומקומו של הרע בעולם ב״אגדות אלהים״ ליעקב כהן וב״נעשה אדם״ לישראל אפרת>
 • זילברשלג, יצחק.  נגלה ונסתר ביצירתו של אפרת.  הדואר, שנה 60, גל׳ י״ח (ז׳ באדר ב׳ תשמ״א, 13 במארס 1981), עמ׳ 278–279.
 • זמורה, ישראל.  ״כנפיים ולב״ לישראל אפרת.  מאזנים: ירחון לספרות, כרך מ״ב, גל׳ 4 (1976), עמ׳ 300–301 <על שני שירים של ישראל אפרת: ״משבר״ ו״שחף״>
 • מיכלי, ב. י.  נופים אמריקניים בשירתו של ישראל אפרת.  מאסף (תשכ״ז)  <חזר ונדפס בספרו: דמויות וצדודיות (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תשל״א 1971), עמ׳ 173–186>
 • סנואמן, ליאונרד יהודה.  ישראל אפרת.  מצודה, ספר א (כסלו תש״ד, דצמבר 1943), עמ׳ 176–178.
 • קבקוב, יעקב. ישראל אפרת - איש השירה והחקר.  בספרו:  שוחרים ונאמנים : מסות ומחקרים על הספרות והתרבות העברית באמריקה (ירושלים : ראובן מס, תשל״ח 1978), עמ׳ 211–216.
 • ריבולוב, מנחם.  השירה העברית באמריקה: ישראל אפרת. בספרו: כתבים ומגלות (ניו יורק : הוצאת עגן על יד ההסתדרות העברית באמריקה, 1942), עמ׳ 189–198.
 • Mintz, Alan.  ״Israel Efros״. in his Sanctuary in the Wilderness : a critical introduction to American Hebrew poetry (Stanford, California : Stanford University Press, 2012), pp. 123-135.
 • Weingrad, Michael.  in his American Hebrew literature : writing Jewish national identity in the United States (Syracuse, New York : Syracuse University Press, 2011), see index.
על ״מילון אנגלי-עברי״
על ״ויגומים שותקים״
 • ליסיצקי, אפרים א.  ״ויגומים שותקים״.  בתוך: מסד : מאסף לדברי ספרות, ספר שני / ערוך על ידי הלל בבלי (תל אביב : הוצאת ״חברים״, אמריקה והוצאת ״מצפה״, תרצ״ו), עמ׳ 334–343.
 • סדן, דב.  ויגוומים שותקים, לישראל אפרת.  גליונות, כרך א׳, חוב׳ א׳ (כסלו תרצ״ד), עמ׳ 84 <כונס בספרו חדשים גם ישנים (תל אביב : עם עובד, תשמ״ז 1987), כרך ראשון: בספרות העברית ואגפיה – מסה, עיון, חקר, עמ׳ 46–47>
על ״אנחנו הדור״
 • אוירבך, שלמה.  ישראל אפרת. מצודה, ספר ה-ו (תש״ח 1948), עמ׳ 602–604.
על ״כתבי ישראל אפרת״ (שירים בארבעה כרכים)
על ״ספר המסות״
 • ש. ב.  ספר המסות קשת, שנה ארבע-עשרה, חוב׳ א׳ (נג) (סתיו 1971), עמ׳ 177–178.
על ״הפילוסופיה היהודית בימי הביניים: מונחים ומושגים״
על ״אלול כולו חודש של שיר״ על ״מילים ודממה״
על ״קיצי השרופים רוננים על גגי, שירים תשכ״ו-תשל״ט״
 • זמורה, ישראל.  מטאמורפוזה.  מאזנים: ירחון לספרות, כרך נ״א, גל׳ 5 (תשרי תשמ״א, אוקטובר 1980), עמ׳ 328–332.
על ״הראי היוצר, מסות קטנות, תשל״א-תשל״ט״
 • זמורה, ישראל.  מטאמורפוזה. מאזנים: ירחון לספרות, כרך נ״א, גל׳ 5 (תשרי תשמ״א, אוקטובר 1980), עמ׳ 328–332.
קישורים:

OpenLibrary – OL169443A Wikidata – Q12408379 J9U – 987007260733305171 NLI – 000042418 LC – n86010267 VIAF – 17593595
עודכן לאחרונה: 5 באוגוסט 2022

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף