ישראל אפרת (1891־1981)

 <בהכנה>

Israel Efros

פרופ' ישראל אפרת נולד בט' בסיון תרנ"א, 15 ביוני 1891* באוסטרוג (פולין) לאביו דוד ולאמו גיטל לאה לבית קרוסמן. קיבל חינוך עברי מסורתי. מ-1905 בארצות-הברית. למד מדעי-הרוח באוניברסטאות ניו-יורק וקולומביה (דוקטורט 1915). ב-1918 הקים בית מדרש למורים וקולג' עברי בבולטימור ולאחר מכן עמד בראש המחלקה השמית באוניברסיטאות בופאלו והורה עברית (1929־1941). בשנים 1941 עד 1955 לימד במכללת האנטר בניו-יורק, ובמכללת דרופסי בפילדלפיה הורה פילוסופיה יהודית וספרות עברית.  בתשט"ו, 1955 עלה ארצה ונתמנה כרקטור האוניברסיטה בתל-אביב.  פעילותו הספרותית החלה בפירסום שירו הראשון ב"התורן" (ניו-יורק) בתרע"א 1911 וספר-שיריו הראשון "שירים", יצא לאור בתרצ"ב 1932. נוסף על ספרי-שיריו פירסם אפרת מחקרים, באנגלית, בפילוסופיה היהודית בימי הבינים.  זכה ב"פרס טשרניחובסקי (תשי"ט) של עירית תל-אביב על תרגום "המלט", "קורילנוס" ו"סימון איש אתונה" לשקספיר. ישראל אפרת היה נשוי למילדרד לבית מילשטיין ולהם בת: גיטל לאה. נפטר בתל אביב בכ"ח בטבת תשמ"א, 4 בינואר 1981.
* כך לפי קרסל. על-פי תדהר נולד בתר"ן [!] (22.5.1891)
[מקורות: קרסל, תדהר,לעקסיקאָן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, Yiddish leksikon, ויקיפדיה, לקסיקון הקשרים לסופרים ישראלים]

ספריו:

 • מילון אנגלי-עברי / מאת ישראל אפרת, בנימין סילקינר, יהודה אבן-שמואל קופמן ; בעריכת יהודה אבן-שמואל קופמן (תל אביב : דביר, 1929) <נדפס במספר מהדורות רב, כולל כרך מילואים (תש"ך)>
 • שירים : תרע"א-תרפ"ח (תל אביב : מצפה, 1932)
 • ויגומים שותקים (תל אביב : מצפה, תרצ"ג) <שירים>
 • זהב (ניו יורק : ספרים, תש"ב) <"ההדפסה נשלמה ב"ב תשרי תש"ג"> <שיר על בהלת הזהב בקליפורניה אחרי שנת 1849>
 • אנחנו הדור ... (ניו-יורק : עגן, תש"ה 1944) <שירים>
 • היימלאָזע יידן : א באזוך אין די יידישע לאגערן אין דייטשלאנד (בוענאָס-איירעס : צענטראל-פארבאנד פון פוילישע יידן אין סאאָ-פאאולאָ, 1947)
 • זכרתי לך --- : פרקי-שירה (ניו יורק, תש"י)
 • גורל ופתאם : שירים ופואימות (ירושלים : מוסד ביאליק, 1954)
 • הפילוסופיה היהודית העתיקה (ירושלים : המחלקה לחינוך ולתרבות בגולה של ההסתדרות הציונית העולמית, תשי"ט)
 • בין חופים נסתרים : שירים (תל אביב : דביר, תשכ"א)
 • הפילוסופיה העברית העתיקה : הסתכלות במטפיסיקה ובאתיקה (תל אביב : דביר, תשכ"ה)
 • הפילוסופיה היהודית בימי הבינים : שיטות וסוגיות (תל אביב : דביר, תשכ"ה)
 • כתבי ישראל אפרת (תל אביב : דביר, תשכ"ו 1966) 4 כר'   <התוכן: מן העולם החדש – דורות -- מה עמק הוא שתול -- אלגיות בראשית> <שירים>
 • הפילוסופיה היהודית בימי הבינים : מונחים ומושגים (תל אביב : דביר, תשכ"ט)
 • ספר המסות : הסתכלות בסוד הרוח והרושם (תל אביב : דביר, תשל"א)
 • אלול כלו חדש של שיר : תשכ"ו-תשל"א (תל אביב : אגודת הסופרים העברים בישראל ליד הוצאת מסדה, רמת גן, 1972) <שירים>
 • מלים ודממה : שירה ומסה: תשל"ב-תשל"ו (תל אביב : ספרית פועלים, תשל"ח)
 • קיצי השרופים רוננים על גגי : שירים תשכ"ו-תשל"ט (ירושלים : דביר, 1980)
 • הראי היוצר : מסות קטנות, תשל"א-תשל"ט (ירושלים : תל אביב : דביר, תש"מ 1980)
 • ילקוט מסות (תל אביב : יחדיו : אגודת הסופרים העברים בישראל, תש"ם 1980) <ליקט, הקדים מבוא והוסיף הסברים וביבליוגרפיה ב"י מיכאלי>
עריכה:
 • מחג לחג : קובץ לספרות היפה ולבקרת (נויורק ; בלטימור, תרע"ו-תרע"ח) 2 כר'.
תרגום:
 • המלט : נסיך דנמרק / ויליאם שקספיר (ניו-יורק : עגן, 1944)
 • טימון איש אתונה / ויליאם שקספיר (תל אביב : דביר, תשי"ג 1953)
על המחבר ויצירתו:
 • אבנרי, שרגא.  על שירתו של ישראל אפרת.  מאזנים, כרך י"ג (ל"ו), גל' 3־4 (אב-אלול תשכ"א, אוגוסט-ספטמבר 1961), עמ' 252־259 <חזר ונדפס בספרו:  12 משוררים (תל אביב : יבנה, 1969), עמ' 100־113>
 • אברהם-איתן, חלי.  בין שירה לפילוסופיה בעולמם הספרותי של ישראל אפרת ואיתמר יעוז-קסט.  בתוך: מטוב יוסף : ספר היובל לכבוד יוסף טובי / ערכו אילת אטינגר ודני בר-מעוז (חיפה : המרכז לחקר התרבות היהודית בספרד ובארצות האסלאם, אוניברסיטת חיפה, תשע"א 2011), כרך א', עמ' 415־426.
 • אפשטיין, אברהם.  ישראל אפרת.  בספרו: סופרים עברים באמריקה (תל-אביב : הוצאת דביר, תשי"ג 1952), כרך א', עמ' 66־91 <נחתם: תש"ח>
 • בבלי, הלל.  ישראל אפרת.  בתוך: מסד : מאסף לדברי ספרות, ספר ראשון / ערוך על ידי הלל בבלי (תל אביב : הוצאת "חברים" אמריקה והוצאת "מצפה", תרצ"ג), עמ' 151־163.
 • בוסאק, מאיר. היסוד הפאוסטי בשירתו. מאזנים, כרך נ' (1980), עמ' 379־382.
 • ברתיני, ק. א.  המילים רק ראשי חצים.  מאזנים, כרך מ"ח, גל' י (תשל"ט), עמ' 7־11 <על שירתו של ישראל אפרת>
 • גורן, נתן.  על שירתו של ישראל אפרת.  דבר השבוע, גל' 34 (ט"ו באב תש"ח, 20 באוגוסט 1948), עמ' 8.
 • ולדמן, נחום מ. הרע במיתוס התנ"כי החדש.  בתוך: מגוון : מחקרים בספרות העברית ובגילוייה האמריקניים, מוגשים ליעקב קבקוב במלאות לו שבעים שנה / התקין וערך שלמה נש (לוד : מכון הברמן למחקרי ספרות, תשמ"ח 1988), עמ' 179־189 <על מוטיב בריאת העולם ומקומו של הרע בעולם ב"אגדות אלהים" ליעקב כהן וב"נעשה אדם" לישראל אפרת>
 • זילברשלג, יצחק.  נגלה ונסתר ביצירתו של אפרת.  הדואר, שנה 60, גל' י"ח (ז' באדר ב' תשמ"א, 13 במארס 1981), עמ' 278־279.
 • זמורה, ישראל.  "כנפיים ולב" לישראל אפרת.  מאזנים: ירחון לספרות, כרך מ"ב, גל' 4 (1976), עמ' 300־301 <על שני שירים של ישראל אפרת: "משבר" ו"שחף">
 • מיכלי, ב. י.  נופים אמריקניים בשירתו של ישראל אפרת.  מאסף (תשכ"ז)  <חזר ונדפס בספרו: דמויות וצדודיות (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תשל"א 1971), עמ' 173־186>
 • סנואמן, ליאונרד יהודה.  ישראל אפרת.  מצודה, ספר א (כסלו תש"ד, דצמבר 1943), עמ' 176־178.
 • קבקוב, יעקב. ישראל אפרת - איש השירה והחקר.  בספרו:  שוחרים ונאמנים : מסות ומחקרים על הספרות והתרבות העברית באמריקה (ירושלים : ראובן מס, תשל"ח 1978), עמ' 211־216.
 • Mintz, Alan.  "Israel Efros". in his Sanctuary in the Wilderness : a critical introduction to American Hebrew poetry (Stanford, California : Stanford University Press, 2012), pp. 123-135.
 • Weingrad, Michael.  in his American Hebrew literature : writing Jewish national identity in the United States (Syracuse, New York : Syracuse University Press, 2011), see index.
על "מילון אנגלי-עברי"
על "ויגומים שותקים"
 • ליסיצקי, אפרים א.  "ויגומים שותקים".  בתוך: מסד : מאסף לדברי ספרות, ספר שני / ערוך על ידי הלל בבלי (תל אביב : הוצאת "חברים", אמריקה והוצאת "מצפה", תרצ"ו), עמ' 334־343.
 • סדן, דב.  ויגוומים שותקים, לישראל אפרת.  גליונות, כרך א', חוב' א' (כסלו תרצ"ד), עמ' 84 <כונס בספרו חדשים גם ישנים (תל אביב : עם עובד, תשמ"ז 1987), כרך ראשון: בספרות העברית ואגפיה – מסה, עיון, חקר, עמ' 46־47>
על "אנחנו הדור"
 • אוירבך, שלמה.  ישראל אפרת. מצודה, ספר ה-ו (תש"ח 1948), עמ' 602־604.
על "כתבי ישראל אפרת" (שירים בארבעה כרכים)
על "הפילוסופיה היהודית בימי הביניים: מונחים ומושגים"
על "אלול כולו חודש של שיר" על "מילים ודממה"
על "קיצי השרופים רוננים על גגי, שירים תשכ"ו-תשל"ט"
 • זמורה, ישראל.  מטאמורפוזה.  מאזנים: ירחון לספרות, כרך נ"א, גל' 5 (תשרי תשמ"א, אוקטובר 1980), עמ' 328־332.
על "הראי היוצר, מסות קטנות, תשל"א-תשל"ט"
 • זמורה, ישראל.  מטאמורפוזה. מאזנים: ירחון לספרות, כרך נ"א, גל' 5 (תשרי תשמ"א, אוקטובר 1980), עמ' 328־332.
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף