אליעזר רפאל מלאכי (1895־1980)

 <בהכנה>

Eliezer Raphael Malachi

אליעזר רפאל מלאכי [אנגלמן] נולד בירושלים בז' באדר תרנ"ה, 3 במארס 1895. גודל באווירה של תורה והשכלה, בהסתופפו בחברתם של משכילי ירושלים ועורכי העיתונים הירושלמיים, שמערכותיהם שכנו ברחוב בו גודל. בסיון תרע"ב (1912) יצא לארצות הברית בעידודם של סופרים-אורחים משם. מאז בואו לשם עסק בעיתונות יידיש. ב-1919 חזר ארצה וב-1922 יצא בשנית לארצות הברית וחי בניו-יורק. כל השנים עסק בעבודות ספרותיות-מדעיות (בעיקר ב"הדואר") וכתב בעברית ויידיש. פירסומו הספרותי החל בגיל 15 (ב"לוח ארץ ישראל" בעריכת לונץ) במחקר על העיתונות העברית הירושלמית (ועד אז כמעט לא היתה אחרת מחוץ לירושלים). מאז פירסם מאמרים ומחקרים בחקר העיתונות הארץ-ישראלית, תולדות היישוב, ספרות ההשכלה העברית ועיתונותה, אגרות סופרים בצירוף הערות, טיפול בעזבונותיהם של סופרים, ביבליוגרפיות לעניינים ואישים ועוד (בראשית דרכו אף פירסם סיפורים ותרגומי סיפורים). אליעזר רפאל מלאכי נפטר בניו יורק בט"ז בניסן תש"ם, 2 באפריל 1980 ונטמן בהר-טוב.
[מקורות: קרסל, לעקסיקאָן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, Yiddish leksikon]

ספריו:

 • חיים נחמן ביאליק : תולדות ימי חייו לבני הנעורים (ניו יורק : ההסתדרות העברית באמריקה, תרפ"ו)
 • מקובלים אין ארץ ישראל (ניו יאָרק : כּנרת, 1928)
 • מסות ורשימות (ניו יורק : הוצאת עגן על יד ההסתדרות העברית באמריקה, תרצ"ז 1937)
  תוכן העניינים
 • צללי דורות : מאמרים וציורים היסטוריים (ניו יורק : עוגן, ת"ש)
 • כתבי רפאל שוחט : עם תולדותיו ורשימת מאמריו / מאת א"ר מלאכי (ניו-יורק : ידידים, תש"ג)
 • פרי עץ חיים : ביבליוגרפיה של כתבי ר' חיים טשרנוביץ (רב צעיר) ורשימת המאמרים שנכתבו עליו ועל ספריו (ניו יורק : "ועד היובל", תש"ו)
 • כתבי פנחס טורברג : עם תולדותיו ורשימת מאמריו / מאת א"ר מלאכי (ניו יורק : משפחת המחבר : דפוס פיוטורא, תשי"ג)
 • זכר להלל : ביבליוגרפיה של יצירות הלל בבלי בשירה ופרוזה ורשימת המאמרים שנכתבו עליו ועל ספריו (ניו יורק : חבר המסיימים של בית המדרש למורים ובית המדרש ללימודי היהדות מיסודו של בית המדרש לרבנים באמריקה, תשכ"ב)
 • פרקים בתולדות הישוב הישן (תל אביב : אוניברסיטת תל אביב, הקיבוץ המאוחד, תשל"א) <ליקטה גליה ירדני-אגמון ; ערך והביא לדפוס שלמה דרך>
 • מנגד תראה : אסופה ממאמרי א"ר מלאכי בענייני ארץ ישראל (ירושלים : יד בן צבי, תשס"א 2001) <העורכים - אלחנן ריינר, חגי בן שמאי ; סייעו מרדכי זלקין, ישראל פריידין>
  תוכן העניינים

עריכה:

 • אגרות דוד פרישמן : עם תמונתו ועצם כתב ידו / נערכו בצרוף תולדות פרישמאן, מבוא, הקדמות והערות ע"י א"ר מלאכי (ניו יורק : פרישמאן, תרפ"ז)
 • אגרות סופרים / נערכו בצרוף מבואות והערות על ידי א"ר מלאכי (ניו יורק : ד"ר שמואל מילר, תרצ"ב 1931) <"המכתבים שנכנסו בקובץ זה ... רובם מטפלים בענין ... חבת ציון והתנועה הציונית ..." .- מתוך הקדמת העורך>
 • ישראל : קובץ ספרותי-מדעי מוקדש למדינת ישראל : ספר השנה של הסתדרות בני ארץ ישראל באמריקה (ניו יורק : האחים שולזינגר, תש"י)

על המחבר ויצירתו:

 • קבקוב, יעקב. א. ר. מלאכי - מיחידי הסגולה. בספרו:  שוחרים ונאמנים : מסות ומחקרים על הספרות והתרבות העברית באמריקה (ירושלים : ראובן מס, תשל"ח 1978), עמ' 206־210.
 • קבקוב, יעקב. א. ר. מלאכי כחוקר העתונות העברית.  קשר, גל' 7 (מאי 1990), עמ' 41־46.
 • רביד, זבולון.  א. ר. מלאכי - חכם נדיר.  הדואר, שנה 59, גל' כ"א (ב' באייר תש"ם, 18 באפריל 1980), עמ' 345־346.
 • רביד, זבולון.  א. ר. מלאכי ז"ל.  שבילי החינוך, כרך 39, חוב' ד' (סיון תש"ם, יוני 1980), עמ' 219־222.
על "מסות ורשימות"
 • וויינר, חיים.  "מסות ורשימות".   דבר, מוסף לשבתות ולמועדים, כרך 13, גל' 35 (ט' בתמוז תרצ"ח, 8 ביולי 1938), עמ' 4 <חזר ונדפס בספרו:  פרקי חיים וספרות / ליקט וכינס זאב וויינר (ירושלים : קרית-ספר, תש"ך 1960), עמ' 161־163>
על "פרקים בתולדות הישוב הישן"
 • רז, שמחה.  פרקים בתולדות היישוב הישן.  בצרון, שנה ל"ג, כרך ס"ג, גל' א' (294) (תשרי-חשון תשל"ב, אוקטובר-נובמבר 1971), עמ' 39־41 <שידור ב'קול ישראל' בירושלים, ג' בחשון תשל"ב>
קישורים:


עודכן לאחרונה: 7 בנובמבר 2017

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף