הלל בבלי (1893־1961)

 <בהכנה>

Hillel Bavli

נולד בעיירה פילווישקי שבליטא בג' בניסן תרנ"ג, 20 במארס 1893. למד בישיבת קובנה ומ-1909 ישב בוילנה, בה קנה השכלה כללית. ב-1912 יצא לארצות הברית. תחילה ישב בעיר בופאלו (מדינת ניו-יורק) ולאחר מכן בעיר ניו-יורק, בה סיים לימודיו באוניברסיטת קולומביה. עסק כל ימיו בהוראת הלשון העברית וספרותה במוסדות חינוך יהודיים ובמיוחד בסמינר למורים שליד בית-המדרש לרבנים (על שם שכטר) בניו-יורק. מאז 1937 היה פרופסור לספרות העברית החדשה. נפטר בניו-יורק בכ"ב בתמוז תשכ"א (6 ביולי 1961) ונטמן בירושלים. שיריו הראשונים פירסם ב'הפרחים' ו'העולם' (תרס"ח-תרס"ט בשמו הקודם ראשיגולסקי. מתרע"ג חתם בשמו הנוכחי). מאז השתתף בשירים ומסות על ספרות בעתונות היומית ('הארץ', 'הדואר', 'דבר', ועוד) ובכתבי-עת וקבצים עבריים ספרותיים בארצות הברית ומחוצה לה.
[מקורות: קרסל, אדיר כהן, ויקיפדיה]

ספריו:

 • נגינות ארץ : שירים (תל אביב : הדים, תרפ"ט)
 • אדרת השנים : שירים (ירושלים : מוסד ביאליק, 1955)
 • רוחות נפגשות : דברי מסה ( ירושלים ותל אביב : עוגן שליד ההסתדרות העברית בניו יורק בשיתוף עם הוצאת ספרים מ’ ניומן, תשי"ח)

עריכה:

 • מסד : מאסף לדברי ספרות. ספר ראשון (תל אביב : הוצאת "חברים" אמריקה והוצאת "מצפה", תרצ"ג)
 • מסד : מאסף לדברי ספרות. ספר שני (תל אביב : הוצאת "חברים" אמריקה והוצאת "מצפה", תרצ"ו)

על המחבר ויצירתו:

ביבליוגרפיה:
 • מלאכי, אליעזר רפאל.  זכר להלל : ביבליוגרפיה של יצירות הלל בבלי בשירה ופרוזה ורשימת המאמרים שנכתבו עליו ועל ספריו (ניו יורק : חבר המסיימים של בית המדרש למורים ובית המדרש ללימודי היהדות מיסודו של בית המדרש לרבנים באמריקה, תשכ"ב)
 • אפשטיין, אברהם.  הלל בבלי.  בספרו: מקרוב ומרחוק : פרקי מסה ובקורת (ניו-יורק : אוהל, תש"ד 1943), עמ' 165־180 <חזר ונדפס בספרו: סופרים עברים באמריקה (תל-אביב : הוצאת דביר, תשי"ג 1952), כרך א', עמ' 104־124>
 • גולדווסר, שושנה.  אדם ונוף בשירת הלל בבלי.  הדואר, שנה 60, גל' ל"ה (ה' באלול תשמ"א, 4 בספטמבר 1981), עמ' 559־561.
 • וכסלר, רחל.  מפעל לזכר הלל בבלי : י"ח שנה למותו בצרון, כרך א, חוב' 3־4 (334־335) (תשרי תש"ם, ספטמבר 1979), עמ' 108־109; כרך ב', חוב' 7־8 (338־339) (תשרי תשמ"א, ספטמבר-אוקטובר 1980), עמ' 106.
 • וכסלר, רחל.  מסיבת זיכרון להלל בבלי : עשרים שנה למותובצרון: רבעון לספרות הגות ומחקר, שנה ד', גל' 13־14 (344–345) (ניסן תשמ״ב, אפריל 1982), עמ'  136–137.
 • כהן, אדיר. יצירתו המגוונת של הלל בבלי. הבוקר, א' באב תשכ"א, 14 ביולי 1961, עמ' 5.
 • לייטר, שמואל.  שירת הלל בבלי : משנתה וסמליה.  Conservative Judaism, vol. 17, nos. 1-2 (Fall 1962-Winter 1963), Hebrew section, pp. 9-22 <חזר ונדפס בתוך: ושמואל בקוראי שמו : ספר זכרון לשמואל לייטר / בעריכת מנחם הירשמן, אוריאל סימון, שמא יהודה פרידמן, משה רוסמן (ירושלים : הפקה והפצה – מוסד ביאליק, תשע"ו), עמ' 355־378>
 • לייטר, שמואל.  מוטיבים בשירת הלל בבלי.  בצרון, שנה ל"ב, כרך ס"ב, חוב' ו' (292) (סיון-תמוז תשל"א, מאי-יוני 1971), עמ' 304־309.
 • קבקוב, יעקב. הלל בבלי המשורר והאדם.  בספרו: שוחרים ונאמנים : מסות ומחקרים על הספרות והתרבות העברית באמריקה (ירושלים : ראובן מס, תשל"ח 1978), עמ' 173־180.
 • Mintz, Alan.  "Hillel Bavli". in his Sanctuary in the Wilderness : a critical introduction to American Hebrew poetry (Stanford, California : Stanford University Press, 2012), pp. 170-186.
 • Weingrad, Michael.  in his American Hebrew literature : writing Jewish national identity in the United States (Syracuse, New York : Syracuse University Press, 2011), see index.
על "נגינות ארץ"
על "רוחות נפגשות"
קישורים:


עודכן לאחרונה: 3 בספטמבר 2018

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף